Suomi otti käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien eurooppalaisen viitekehyksen

Maaliskuun alussa Suomessa tulee käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys, jossa kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.

 

Näin tuetaan suomalaisten tutkintojen tunnustamista, edistetään kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä koulutusvientiä. Viitekehys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF) elinikäisen oppimisen edistämiseksi.

Viitekehykseen ei sijoiteta tutkintojärjestelmästä poistuneita tutkintoja ja oppimääriä. Opetushallitus on Suomen kansallinen koordinaatiopiste, jonka tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa eri sidosryhmiä viitekehyksiä koskevissa kysymyksissä. Se järjestääkin yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kesäkuussa (8.6.2017) seminaarin kansallisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä.

Lue lisää

Lisää