Suomi sai kansalliskielistrategian

 

Kansalliskielistrategiaan sisältyy käytännön työkaluja, jotka helpottavat voimassa olevan lainsäädännön soveltamista käytäntöön. Jokainen ministeriö nimittää kansalliskieliyhdyshenkilön. Kansalliskieliyhdyshenkilöiden nimittämistä suositellaan myös kaksikielisille kunnille ja kuntayhtymille

Lisätietoa valtioneuvoston sivuilla.