Suomi tarvitsee kansallisen kielistrategian

 

– Kansallisella kielistrategialla vahvistettaisiin kansalliskielten, saamelaisen alkuperäiskansan ja muiden perustuslaissa mainittujen ryhmien – eli romanien ja viittomakielisten – sekä muiden Suomen kieliryhmien tosiasiallista asemaa, Virkkunen sanoi keskiviikkona Jyväskylän yliopiston Kieli keskellä kaikkea -seminaarissa.
Kielistrategiassa pitäisi Virkkusen mukaan myös asettaa tavoitteet ja esittää toimenpiteet vieraiden kielten opiskelun lisäämiseksi.
– Vieraiden kielten opiskelu peruskoulussa on suorastaan romahtanut 2000-luvun aikana. Tarvitsemme myös jatkossa monipuolisesti kielten osaajia. Peruskoulussa tehtävät kieliratkaisut heijastuvat edelleen lukioon, korkea-asteelle ja työelämään. Kielistrategiassa oleellista onkin tarkastella kielten opetuksen kehittämistä kokonaisuutena.
Vuonna 2009 Suomen väestöstä oli suomenkielisiä 90,7 %, ruotsinkielisiä 5,4 % ja saamenkielisiä 0,03 %. Noin 4 %:lla väestöstä oli jokin muu äidinkieli.

Lue lisää osoitteessa Minedu.fi