Suosituksia uusista korkea-asteen koulutusohjelmista

 
Uusia korkea-asteen koulutuksia kehittävien työryhmien suositukset julkistettiin hiljattain Tanskassa. Hallituksen asettamat työryhmät suosittelevat muun muassa, että koulutusohjelmien tulee rakentua  pakollisista ja vapaaehtoisista moduuleista, ja että niitä tulee voida muokata vastaamaan erilaisia toimenkuvia.
Suosituksissa ehdotetaan perustettavaksi uusia tutkintoja. Näitä ovat esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden, hallinnon ja elämystalouden/elämyssuunnittelun/elämysyrittämisen ammatillisesti suuntautunut professionsbachelor-koulutus ja professionsbachelor-pohjainen multimediasuunnittelijan koulutus. Lisäksi suositellaan jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestämistä elämystuotannon ja yritystiedon/strategian alalla, kohderyhmätietouden/käyttäjälähtöisten innovaatioiden ja innovatiivisuuden/yrittäjyyden alalla sekä jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksien kehittämistä korkean teknologian ja tietotekniikan alalla.
Työryhmien raportit ja suositukset tanskaksi (ks. linkki):