Suositus hyvän ohjauksen laatukriteereiksi

 

Elinikäistä oppimimsta tukeva elinikäinen ohjaus nähdään välineenä osaamisen kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä.

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet hyvän ohjauksen kriteerit perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten. Opetushallitus suosittelee, että opetuksen/koulutuksen järjestäjät ottavat hyvän ohjauksen kriteerit käyttöön lukuvuoden 2014 - 2015 aikana.

Lisää aiheesta 

Linkki julkaisuun