Sustainable Adult Learning

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning blev i år gennemført på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU, Aarhus Universitet). Forskningsprogrammet LISO var ansvarlig for konferencen.

 
Paneldebat. Her ses fra venstre Kirsten Madsen (University College Lillebælt og Grundtvigs Forum), Lotte Darsø (DPU, Aarhus Univerisitet) og Svein Berg (Nordic Innovation). Foto: Dorthe Plechinger Paneldebat. Her ses fra venstre Kirsten Madsen (University College Lillebælt og Grundtvigs Forum), Lotte Darsø (DPU, Aarhus Univerisitet) og Svein Berg (Nordic Innovation). Foto: Dorthe Plechinger

Det var en vellykket konference med aktive diskussioner, inspirerende keynotes, paperpræsentationer og god stemning. Med konferencen blev det tydeligt, at der stadig er et aktivt nordisk forsker/praktiker-miljø omkring voksenlæring.

Deltagere både fra forskning, paraplyorganisationer og voksenlæringsmiljøer peger på, at der nu er sket et bæredygtigt generationsskifte i flere miljøer, der tidligere har været bærende i det nordiske voksenlæringsfelt, bl.a. DPU, Linköpingsuniversitet, Tammerfors, Åbo, Vasa. 

General Assembly blev afholdt og et par af de vigtigste beslutninger er, at:

  • Næste konference bliver i Norge 2021. Det er universitetet Syd-Øst Norge der i samarbejde med NTNU vil stå for konferencen.
  • Koordinatorgruppen for konferensen vil bestå af medlemmar fra universitetet og involvere samarbejdsorganisationer bl.a. NVL og EPALE.

NVLs danske redaktør deltog og dokumenterede konferencen. Se artikler i Dialogweb: