Suunnitelma koulutuksen ja työllisyyden kehittämisestä vuoteen 2025 asti

 

Suunnitelman keskiössä ovat muun muassa koulutuksen ja työllisyyden edistäminen. Koulutuksen osalta painopiste on nuorissa ikäluokissa, ja tarkoituksena on taata, että vuonna 2025 jo 70 % ikäluokasta suorittaa ammattitutkinnon. Työllisyyden parantamisen osalta kohderyhmänä ovat kaikki 15-64-vuotiaat.  Vuoden 2010 tilastojen mukaan työvoimaan kuuluvista 25–64-vuotiaista grönlantilaisista 62 % oli vailla ammattikoulutusta. Siksi tarvitaan vuoteen 2025 asti kestäviä erityisiä työllistämis- ja koulutustoimenpiteitä, joiden tavoitteena on elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Linkki (tanskankieliseen) suunnitelmaan: Nanoq.gl