Suuria muutoksia ja reilu panostus aikuis- ja lisäkoulutukseen

 
Hallituksen vuonna 2004 perustaman aikuis- ja lisäkoulutustyöryhmän työn tuloksia esitellään pian. Työryhmän tavoitteena on kehittää aikuis- ja lisäkoulutusta niin, että oppilaitoksille luodaan paremmat mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin. Yhtenä painopistealueena pidetään erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja matalasti koulutetuille suunnattua ohjausta ja koulutusneuvontaa. Toinen tärkeä kehityskohde on opitun tunnustaminen: Uusi lakimuutos takaa aikuisopiskelijoille mahdollisuuden opitun tunnustamiseen kaikilla opiskeluasteilla. Opitun tunnustamisen tueksi on kehitetty erilaisia apuvälineitä, kuten elektroninen osaamiskansio ja opitun tunnustamisen järjestäjille suunnattu käsikirja. Opitun tunnustamisesta järjestetään konferenssi 23.10. Kööpenhaminassa.
Osaamiskansio: www.minkompetencemappe.dk
Lisätietoa konferenssista: www.konferencer.net