Svalbard er en øygruppe

 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er hjørnesteinsbedriften på Svalbard, og driver med kullgruver, samt noe leting etter olje og gass. Forskning er også et hovedanliggende på Svalbard, og nylig ble det åpnet en egen forskningspark i Longyearbyen

Norske myndigheter har styrket sin suverenitetsutøvelse på Svalbard de siste 30 årene, og øygruppen har stor strategisk betydning for Norge selv om den er demilitarisert.

De senere år har Svalbard utviklet seg som et turistmål med stadig flere turister.