Svårare för personer som studerat utomlands att få arbete

 
Enligt enkäten var det bl.a. bristen på inhemska nätverk som var ett problem för de arbetssökande. Nästan en tredjedel av de personer som avlagt sin examen utomlands meddelade att de varit arbetslösa i något skede under den period undersökningen gällde.
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2108/resume.html?lang=fi#4