Sveinung Skule direktør for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra 1. juli 2021

Sveinung Skule ble 21. mai beskikket av Kongen i statsråd som direktør for HK-dir, som er forkortelsen for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 
Foto: Kompetanse Norge Foto: Kompetanse Norge

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Etter en pågående omorganisering vil det nåværende Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge, deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) og deler av Norsk senter for forskningsdata AS (NSD). Universell, i dag tilknyttet NTNU, blir også en del av direktoratet.

Sveinung Skule er direktør i Kompetanse Norge. Han har doktorgrad i industriell økonomi fra Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU).

Skule har vært forsker og forskningsleder ved forskningsstiftelsen Fafo, forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo (nå OsloMet), leder for Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Sveinung Skule er i tillegg påtroppende leder for Kompetansebehovsutvalget.

Mer her