Svenska utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa

 

Inom Spread the Sign, som genomförts av Tullängsskolan i Örebro, har man tagit fram ett internationellt och helt nätbaserat teckenspråkslexikon. Syftet har varit att underlätta för hörselskadade elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att göra praktik utomlands.
I projektet ProGuide har Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda utvecklat tekniska hjälpmedel för synskadade som vill utbilda sig till ljudtekniker, musiker och producenter.

Läs mer på Programkontoret.se