Svenskere vil oplyses om miljø

 
Deltagere i speeddialog i workshoppen om folkeoplysningens rolle Deltagere i speeddialog i workshoppen om folkeoplysningens rolle

Folkeoplysningen har en nøglerolle at spille i disse år. Den kan etablere den nye platform for dialog, som virksomheder, myndigheder og NGO’er efterspørger med henblik på et tæt samarbejde om at skabe en bæredygtig udvikling. Den opgave er Studiefrämjandet i Sverige optaget af at løse

Det svenske oplysningsforbund Studiefrämjandet har påtaget sig rollen som ressourcebank og igangsætter på regionalt niveau, når det gælder dialog om og handling i retning af en mere bæredygtig udvikling. Behovet er stort blandt andre NGO’er, virksomheder og myndighederne for en central sparringspartner, som både tilbyder information, læringsmateriale, behovsanalyser og kan iværksætte særligt tilrettelagte aktiviteter for en eller flere involverede interessenter.
Det kunne Inger Eriksson, der er chef for Studiefrämjandets distrikt i Midtsverige bekræfte på en workshop om folkeoplysningens rolle og udfordringer under Nordisk Ministerråds konference om bæredygtighed.
- Vi tager afsæt i de 16 nationale svenske miljømål, som skal omsættes i initiativer og handlingsplaner, der er tilpasset det regionale niveau. Miljømålene berører alle myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere, og hver enkelt kommune kan supplere dem med sine egne lokale prioriteringer, som både virksomheder, turisme og grønne organisationer, måske gerne vil sætte deres præg på, forklarede Inger Eriksson.

Grøn strategiplan

Som paraplyorganisation for blandt andet en lang række grønne og humanitære foreninger har Studiefrämjandet et solidt bagland for at påtage sig den centrale rolle i udviklingen af nye bæredygtige løsninger.
- Det er en del af vores strategiske plan, at vi skal være det ledende oplysningsforbund, når det handler om dyreliv, natur, miljø og kulturområdet. Derfor iværksatte vi vores eget udviklingsprojekt på baggrund af FN’s globale og Sveriges nationale miljømål, som nu tydeligvis appellerer til stadigt flere af vore lokale samarbejdspartnere. Der er et meget stort behov for at udvikle viden, konkrete arbejdsredskaber og nye ambitioner både internt i mange organisationer og i nye partnerskaber for at tage vare på miljøet, noterede Inger Eriksson.
I workshoppen, der var arrangeret af den norske Stiftelsen Idébanken og Nordisk Netværk for Voksnes Læring, præsenterede andre fra den nordiske folkeoplysningssektor deres arbejde med projektet Banlanceakten.
Læs om det i artiklen fra Finland i DialogWeb 6/2008


Løftestang for grønt samarbejde

Oplysningsforbundet Studiefrämjandet spiller en central rolle både i forhold til enkelte virksomheder eller organisationer, der selvstændigt ønsker at fokusere på mere bæredygtig udvikling, og for lokale tværsektorielle samarbejder, som i fællesskab vil udvikle mere miljøvenlige løsninger.
• For eksempel kan der i en kommune etableres en fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervslivet, kommunen og civilsamfundet (repræsenteret af Studiefrämjandet)
• Sigtet er at udvikle en strategisk plan om energieffektivisering i kommunen
• Undervejs skal der prioriteres lokale indsatser, som sikrer, at man også lever op til de nationale og regionale miljømål

I den forbindelse kan Studiefrämjandet eksempelvis iværksætte:
• En serie seminarer om udvalgte miljømål
• Uddannelse af lokale energivejledere
• Miljøuddannelse for foreninger og organisationer
• En åben miljøuddannelse for alle interesserede