Svenskspråkiga behövs särskilt i vård- och omsorgsyrken

 

Det här framgår av Utbildningsstyrelsens prognos Yrke 2025. Prognosen gäller arbetskrafts- och utbildningsbehoven bland svenskspråkiga i Finland fram till år 2025.
Efterfrågan på nyutbildad arbetskraft ökar fram till år 2025, eftersom närmare hälften av dem som nu arbetar kommer att gå i pension. Speciellt stor kommer pensioneringen att vara inom arbetsplatser som kräver yrkesutbildning.

Prognosen presenteras på www.edu.fi/yrke2025 och på Facebook
Läs mera på Oph.fi