Sverige

 

Sverige

 

Kort beskrivning av systemet

I Sverige finns det flera olika möjligheter för en individ att få sitt tidigare lärande synliggjort, dokumenterat och erkänt. Validering används som ett samlat begrepp och definieras sedan 2003 som: ”… en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats” (Ds 2003:23). En annan utgångspunkt för arbetet med validering i Sverige är valideringens tre huvudsakliga syften:
• att hitta rätt nivå och ge behörighet till vidare utbildning,
• att förkorta eller anpassa en pågående utbildning och kunna tillgodoräkna sig tidigare utvecklad kompetens samt
• att dokumentera sin kompetens för arbetslivet inför anställning, eget företagande, kompetensutveckling eller omställning.

Den nationella strukturen för validering utgörs av flera olika delar där validering av reell kompetens och bedömning av utländsk utbildning ingår. Vilket innebär att flera olika aktörer involveras, bland annat myndigheter, utbildningsanordnare och branschorganisationer. Det övergripande ansvaret för att samordna och stödja den nationella strukturen för validering ligger inom Myndigheten för yrkeshögskolans ansvarsområde. Samlad information om olika möjligheter till validering och om den nationella strukturen finns på www.valideringsinfo.se
Tidigare uppdrag och dokumentation från Valideringsdelegationens arbete, ofta genomfört i samarbete med branschorganisationer, finns publicerat på Skolverkets webbsidor: www.skolverket.se under Vuxenutbildning | Validering | Arkiv.

 
Mer om: validering
 
Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org