Sverige ny ordförande i Nordiska ministerrådet

 

Sverige vill använda sitt ordförandeskap till att fördjupa det nordiska regeringssamarbetet kring några av de stora framtidsutmaningar som är gemensamma för Norden. Det handlar om att bekämpa utanförskap, inte minst arbetslösheten bland unga. Men också om att öka konkurrenskraften och samtidigt skapa hållbara samhällen med höga välfärdsambitioner. Och det handlar om att hantera ländernas demografiska utmaningar när allt färre ska försörja allt fler.
Ett av de fyra prioriterade områden handlar om så kallat arbetsplatsförlagt lärande och syftar till att underlätta övergången mellan utbildning och arbete. Initiativet omfattar både unga och vuxna som ska ges möjlighet till anpassad utbildning på arbetsplatser. Målet är att öka kvaliteten i lärandet och därmed underlätta övergången till arbetsmarknaden, men också att nå nya elevgrupper.

Läs mer på svenska ordförandeskapets hemsida:
www.regeringen.se/norden2013