Sverige sexa i EU i livslångt lärande

 

Sverige sexa i EU i livslångt lärande

Det Eurostat, EU:s statistikorgan, mätt är hur stor andel av befolkningen i åldrarna 25 – 64 år som de senaste tolv månaderna deltagit i någon form av utbildning.
• I Österrike uppfyller 89 procent det kriteriet. Tvåa på listan kommer Slovenien och Luxemburg med 82 procent. Därefter följer Danmark (80%), Finland (77%) och Sverige (71%).
• Längs ned på listan återfinns Ungern där bara 12 procent i den undersökta gruppen deltagit i studier det senaste året. Näst sist är Grekland med 17 procent.
• Eurostat konstaterar att det inte är så stora skillnader mellan könen när det gäller möjligheten till vidareutbildning, kvinnor får lika mycket – eller litet – som män av den varan.
• Däremot finns en mycket tydlig klasskillnad: det är de som redan har god utbildning som fortsätter att ta för sig studiemässigt. Lågutbildade får mycket litet vidareutbildning jämfört med högutbildade i alla undersökta länder.
• Livslångt lärande är en viktig del i den så kallade Lissabonstrategin som går ut på att EU ska bli världsledande i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende.