Sverige ska utveckla ett nationellt ramverk för kvalifikationer (NQF)

 
För att nå målet om transparens mellan olika kvalifikationer är det viktigt att också intressenter utanför det offentliga utbildningssystemet vill ansluta sina kvalifikationer till EQF. NQF (National Qualifications Framework) ska vara mera konkreta och nivåerna ska definieras tydligare.
Läs mer (pdf)