Sverigementor kan hjälpa nyanlända i arbete

 

Under de senaste årens debatt om hur integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras för personer med utländsk bakgrund och utbildning har ett stort fokus lagts på uppfattningar om att det saknas ett "sammanhållet system för validering". Det vill säga ett system för att kartlägga, bedöma och värdera en individs faktiska kunskaper.

Universitets- och högskolerådet, UHR, har tillsammans med ett antal andra myndigheter denna uppgift och vår uppfattning är att det finns ett väl fungerande system för att bedöma och erkänna individers formella utbildningskompetens.

UHR har några förslag på vad regeringen kan göra för att vi som nation ska bli bättre på att utnyttja kompetensen hos dem kommer till Sverige med en akademisk utbildning i bagaget:

Regeringen bör för det första inrätta en samlad nationell vägledning och skapa enkla integrerade och användarvänliga e-tjänster kopplat till detta. Vidare bör regeringen göra tydligt hur olika myndigheters ansvar och krav på samarbeten ser ut. Ge landets länsstyrelser ett tydligare uppdrag för så kallad yrkesinriktad svenska i varje län och bygg ut den nationella informationen för nyanlända på informationsverige.se.Skapa en helt ny funktion för de nyanlända - en "Sverigementor" som är kunnig i hur myndighetssverige fungerar och är uppbyggt. Se till att ansvariga myndigheter genomför insatser som tydligt kopplar ihop individer med utländsk utbildning med arbete, exempelvis praktik och jobbmatchning.

Läs mer