Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn

 

Nu är det bestämt att Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn från NQF till SeQF.

I augusti tog regeringen beslutet att införa det europeiska ramverket för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework i Sverige. Myndigheten för yrkeshögskolan fick uppdraget att samordna och implementera referensramen. Det har dock fram tills nu varit oklart vad EQF ska kallas i Sverige. Nu är det således klart och namnet är SeQF. Referensramen ska beskriva kunskaper, färdigheter och kompetenser på åtta nivåer. Den ska synliggöra alla kvalifikationer och inkluderar både formellt och icke-formellt lärandet samt kvalifikationer både inom det offentliga utbildningssystemet och utanför. Målet är att göra allt lärande jämförbart för att öka rörligheten och förbättra matchningen på arbetsmarknaden, både nationellt och internationellt. 

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2015/Nytt-namn-forkortning-och-logga/