Symposium om bærekraft og kunnskap på Island 9. oktober.

 
Skarfar Albert Einarsson Skarfar

Piloten Utdanning for bærekraft ble avsluttet i mai. Nå er den evaluert .

9 .oktober inviterer NVL og utdanningsprosjektet til et symposium om bærekraft og utdanning.
Hva har vi lært? Hva med de nordiske land og The Global Action Programme on Educatuion for Sustainable Development?

Hva er de nordiske utfordringene? Hvordan går vi videre?

 

Se mer om dette i NVLs kalender: