Synen på yrkesutbildningar måste förändras

Stort fokus finns på svensk yrkesutbildning, men attraktionskraften är fortfarande låg för elever att välja den utbildnings­vägen i gymnasiet.

 
Alexandru Panican Alexandru Panican

För att vända den negativa trenden måste det grundläggande synsättet på yrkesutbildningens syfte, behov och förutsättningar ändras. Det skriver Alexandru Panican och Tommy Hellström i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I den svenska utbildningspolitiken har yrkes­utbildningen successivt kommit att nedvärderas till en utbildningsväg för elever som inte är motiverade eller har begåvning för ”skolbänks­pedagogik”. Teoretiska utbildningar har under en lång följd av år tillskrivits ett högre värde jämfört med yrkesinriktade gymnasiala utbild­ningar. Yrkesutbildningarna har därför kommit att uppfattas som en sekunda utbildningsväg som låser individen till en viss nisch på arbetsmarknaden.

Läs mer

Källa: Svenska Dagbladet