Syrjäseutujen lastenhoitoalan työntekijöille lisäkoulutusta

 

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta laiminlyönnistä ja kaltoinkohtelusta ja luoda paikallistasolle lisää voimavaroja ongelman hoitamiseen. Grönlannin syrjäisemmissä kaupungeissa ja kylissä lastenhoito- ja sosiaalialalla työskentelee paljon ihmisiä, joilla ei ole alan koulutusta. Koulutusohjelma antaa heille tietoa, jonka avulla he voivat puuttua lasten laiminlyöntiin. Koulutusohjelma järjestettiin viimeksi Nanortalikissa yhteistyössä Kujalleqin kunnan kanssa, ja siihen osallistui 16 henkilöä. Koulutuksessa käsiteltiin tilanteita, joissa tarvitaan lastensuojelua, uuden tiedon käyttöä päivittäisessä työssä, lastensuojelulainsäädäntöä sekä lasten ja perheiden tukemista. Lisäksi osallistujista muodostettiin verkostoryhmiä, joiden jäsenet tukevat toisiaan lasten ja perheiden parissa tehtävän työn kehittämisessä.  Koulutukset suunnitellaan yhdessä kunkin kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa. Pohjois-Grönlannissa uusi ryhmä on aloittanut koulutuksen maaliskuussa ja suorittaa sen loppuun lokakuussa. 

Linkkejä:
Grönlannin lastensuojeluyhdistyksen verkkosivut: HTML
http://sermitsiaq.ag/node/122082