Systemet med fristående examen förnyas

 

En arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har kommit med förslag hur systemet med fristående examina borde utvecklas. Målet är att examina i högre grad skulle utgå från arbetslivet och att olika aktörers roller förtydligas.

Fristående examina har avlagts inom yrkesinriktad vuxenutbildning i Finland i 20 år och examina har befäst sin ställning i kompetensutveckling för vuxna. I en fristående examen är det inte viktigt hur examinanden har skaffat sitt kunnande utan hur han eller hon kan tillämpa det i sina arbetsuppgifter. För tillfället avlägger ca 35 000 personer per år fristående examen. Därutöver avlägger ca 23 000 personer en eller flera delar av en fristående examen. 

Läs mer från

Undervisnings- och kulturministeriet

Utbildningsstyrelsen