13503 • utbildningspolitik |Norden
  25-11-2020

  Handlingsplan 2021-2024

  De nordiska statsministrarna enades om en ny vision för Nordiska ministerrådet, Vision2030, i augusti 2019.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  23-01-2020

  Nytt samarbetsprogram

  Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning sætter retningen for ministrenes samarbejde om uddannelse, forskning og sprog fra 2019 til 2023.

 • utbildningspolitik |Norden
  05-10-2015

  Nytt samarbetsprogram

  Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», gjelder fra 2015.