2006 • |island
  27-11-2014

  Measuring the Right to Education

  Amartya Sen defined development as the creation of capabilities or capacities. One of the crucial...

 • |island
  27-11-2014

  I Did It My Way

  Erwachsene zum Wahrnehmen von Lernangeboten zu ermutigen gehört mittlerweile international ganz...

 • |Finland
  01-08-2008

  Finecvet som vägvisare - från testning till praktik!

  Utgångspunkter för införandet av systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen. Ubs, Finland 2012
  Publikationen FINECVET som vägvisare har sammanställts inom det av Utbildningsstyrelsen finansierade FINECVET-projektet, där ECVET-systemets tillämpning inom finländska grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen har testats.

 • folkbildning livslångt lärande |
  12-02-2008

  2006

  2006

 • integration vuxenutbildning |
  15-11-2006

  8/2006: Nyckelkompetenser

  8/2006: Nyckelkompetenser

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |
  15-11-2006

  7/2006: Lärande i arbetslivet

  7/2006: Lärande i arbetslivet

 • glesbygd vuxenutbildning |
  04-09-2006

  5/2006: Självstyrande områden

  5/2006: Självstyrande områden

 • Johannes Jansson/norden.org
  demokrati IKT kompetens |Norden
  24-07-2006

  Flexibelt lärande, it och demokrati

  Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.

 • näringsliv vuxnas lärande |
  02-05-2006

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

 • forskning vuxenutbildning |
  02-05-2006

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

 • Clara Henriksdotter
  hållbar utveckling lika möjligheter |
  02-05-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • lika möjligheter motivation |
  02-05-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • demokrati motivation |
  02-05-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • språk vuxnas lärande |
  28-04-2006

  Ljudmila

  Ljudmila

 • lika möjligheter språk |
  28-04-2006

  Viktoria

  Viktoria

 • distansutbildning hållbar utveckling |
  28-04-2006

  Elsa

  Elsa

 • folkbildning motivation |
  28-04-2006

  Jevgeni

  Jevgeni

 • demokrati lika möjligheter |
  28-04-2006

  Equal opportunities for the Russians

  Equal opportunities for the Russians

 • flexibelt lärande lika möjligheter |
  28-04-2006

  Envishet kan ge jämlikhet

  Envishet kan ge jämlikhet

 • kompetensutveckling lika möjligheter |
  28-04-2006

  Finns det plats för alla?

  Finns det plats för alla?

 • lika möjligheter vuxenutbildning |
  27-04-2006

  Ett universitet öppet för alla

  Ett universitet öppet för alla

 • invandrare språk |
  26-04-2006

  I Danmark taler vi dansk

  I Danmark taler vi dansk

 • lika möjligheter språk |
  11-04-2006

  4/2006: Jämlikhet

  4/2006: Jämlikhet

 • forskning jämställdhet |
  10-04-2006

  The Status of Men in Lithuania today

  The Status of Men in Lithuania today

 • glesbygd vuxenutbildning |
  06-04-2006

  Ny mansroll via vuxenutbildningen

  Ny mansroll via vuxenutbildningen

 • högre utbildning motivation |
  05-04-2006

  Den Islandske mand - en truet art!

  Den Islandske mand - en truet art!

 • livslångt lärande motivation |
  30-03-2006

  Start en mannsgruppe!

  Start en mannsgruppe!

 • forskning läs- och skrivkunnighet |
  30-03-2006

  Gutter på randen

  Gutter på randen

 • högre utbildning jämställdhet |
  30-03-2006

  Mannsforskning

  Mannsforskning

 • forskning jämställdhet |
  30-03-2006

  Den nordiske mannen, hvem er han, og hvor går han?

  Den nordiske mannen, hvem er han, og hvor går han?

 • baskunskaper invandrare |
  30-03-2006

  Du klatrer bare så højt du kan!

  Du klatrer bare så højt du kan!

 • forskning jämställdhet |
  29-03-2006

  The Status of the Estonian Men

  The Status of the Estonian Men

 • kvalitetssäkring studieavbrott |
  29-03-2006

  Uppror blev upprop

  Uppror blev upprop

 • invandrare mångkulturell |
  29-03-2006

  Indvandrermænd vælger kvindefag

  Indvandrermænd vælger kvindefag

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Kjære lesere

  Kjære lesere

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • invandrare mångkulturell |
  29-03-2006

  3/2006: Den nordiske mannen

  3/2006: Den nordiske mannen

 • internationalisering kompetensutveckling |
  02-03-2006

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

 • invandrare mångkulturell |
  01-03-2006

  Maahanmuuttajat keskuudessamme

  Maahanmuuttajat keskuudessamme

 • invandrare språk |
  01-03-2006

  Ryssarna största invandrargruppen

  Ryssarna största invandrargruppen

 • folkbildning kompetensutveckling |
  01-03-2006

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

 • näringsliv utbildningspolitik |
  28-02-2006

  Changes In The Lithuanian Labour Market

  Changes In The Lithuanian Labour Market

 • högre utbildning vuxenutbildning |
  28-02-2006

  Mobilisering i arbejdslivet og voksenuddannelse

  Mobilisering i arbejdslivet og voksenuddannelse

 • folkbildning språk |
  27-02-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • folkbildning vägledning |
  27-02-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • folkbildning vägledning |
  27-02-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • livslångt lärande vuxnas lärande |
  24-02-2006

  Improve Your Life Standards by Yourself!

  Improve Your Life Standards by Yourself!

 • hållbar utveckling näringsliv |
  24-02-2006

  The Exodus of Workers

  The Exodus of Workers

 • internationalisering invandrare |
  23-02-2006

  Utmaningar på en glokal arbetsmarknad

  Utmaningar på en glokal arbetsmarknad

 • flexibelt lärande kortutbildade |
  23-02-2006

  Mobile medarbejdere kræver mobile uddannelser

  Mobile medarbejdere kræver mobile uddannelser

 • invandrare näringsliv |
  23-02-2006

  Norge, et arbeids paradis!

  Norge, et arbeids paradis!

 • näringsliv vuxenutbildning |
  23-02-2006

  2/2006: Arbetslivet

  2/2006: Arbetslivet

 • kvalitetssäkring näringsliv |
  07-02-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • kvalitetssäkring näringsliv |
  07-02-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • demokrati kompetensutveckling |
  07-02-2006

  Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

  Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

 • kvalitetssäkring näringsliv |
  03-02-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • demokrati livslångt lärande |
  02-02-2006

  NB8 - cooperation of the Baltic and Nordic countries

  NB8 - cooperation of the Baltic and Nordic countries

 • |
  01-02-2006

  En Human Resource -syn på nordisk styrka

  En Human Resource -syn på nordisk styrka

 • folkbildning innovation |
  01-02-2006

  Norden som vinnerregion - intervju med Heidi Grande Røys

  Norden som vinnerregion - intervju med Heidi Grande Røys

 • kompetensutveckling livslångt lärande |
  27-01-2006

  Handlingskraft gör Hälsingland till en del av den nordiska kunskapsregionen

  Handlingskraft gör Hälsingland till en del av den nordiska kunskapsregionen

 • forskning innovation |
  27-01-2006

  Forudsætninger og værdier til fælles

  Forudsætninger og værdier til fælles

 • folkbildning hållbar utveckling |
  27-01-2006

  Norden - en lurmærket vinderregion

  Norden - en lurmærket vinderregion

 • forskning kompetensutveckling |
  27-01-2006

  1/2006: Kunskap i Norden

  1/2006: Kunskap i Norden