2007 • |
  08-09-2010

  2007

  2007

 • forskning høyere utdanning |Norge
  01-08-2008

  Den usynlige student. voksne i fleksibel høyere utdanning.

  NORGE

 • folkbildning hållbar utveckling |
  14-02-2008

  2007

  2007

 • |
  01-02-2008

  11/2007

  11/2007

 • |
  16-01-2008

  2007

  2007

 • |
  20-12-2007

  10/2007

  10/2007

 • |
  29-11-2007

  9/2007

  9/2007

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norden
  03-11-2007

  Kartlegning av alfabetisering i Norden

  Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

 • |
  02-11-2007

  8/2007

  8/2007

 • |
  28-09-2007

  7/2007

  7/2007

 • |
  31-08-2007

  6/2007

  6/2007

 • |Norden
  01-08-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater.

  Publicerad 2007
  Rapporten er udgivet på baggrund af et komparativt studie af ”Voksnes læring i arbejdslivet” i de nordiske lande, som blev initieret af SVL i 2006 og udført af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Linköbing Universitet. Projektet sætter fokus på arbejdspladsens som arena for læring og undersøger, hvordan læring og kompetenceudvikling bedst kan fremmes i en arbejdssammenhæng. På baggrund af tidligere forskning og et studie af seks cases peger rapporten på faktorer, der grundlæggende fremmer læringen samt modeller for best practice.
  Læs mere og download rapport: PDF

 • |
  30-07-2007

  11/2007 NVL Frettir

  11/2007 NVL Frettir

 • |
  30-07-2007

  11/2007 NVL Uutisia

  11/2007 NVL Uutisia

 • |
  30-07-2007

  10/2007 NVL Frettir

  10/2007 NVL Frettir

 • |
  30-07-2007

  10/2007 NVL Uutisia

  10/2007 NVL Uutisia

 • |
  30-07-2007

  9/2007 NVL Frettir

  9/2007 NVL Frettir

 • |
  30-07-2007

  9/2007 NVL Uutisia

  9/2007 NVL Uutisia

 • norden.org
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Norden
  24-07-2007

  Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

  Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norden
  24-07-2007

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
  Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

 • John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
  demokrati motivation |Norden
  24-07-2007

  Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

  Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

 • |
  26-06-2007

  8/2007 NVL Uutisia

  8/2007 NVL Uutisia

 • |
  26-06-2007

  8/2007 NVL Frettir

  8/2007 NVL Frettir

 • |
  21-06-2007

  5/2007

  5/2007

 • |
  18-06-2007

  7/2007 NVL Uutisia

  7/2007 NVL Uutisia

 • |
  18-06-2007

  7/2007 NVL Frettir

  7/2007 NVL Frettir

 • |
  01-06-2007

  4/2007

  4/2007

 • |
  18-05-2007

  6/2007 NVL Uutisia

  6/2007 NVL Uutisia

 • |
  18-05-2007

  6/2007 NVL Frettir

  6/2007 NVL Frettir

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |
  15-05-2007

  8/2007: Basic Skills

  8/2007: Basic Skills

 • demokrati vuxenutbildning |
  15-05-2007

  7/2007: Kvalitet

  7/2007: Kvalitet

 • flexibelt lärande vuxenutbildning |
  15-05-2007

  6/2007: Konkurrenskraft

  6/2007: Konkurrenskraft

 • fängelseutbildning flexibelt lärande |
  15-05-2007

  5/2007: Distansnätverk

  5/2007: Distansnätverk

 • forskning kompetensutveckling |
  09-05-2007

  4/2007: Forskning

  4/2007: Forskning

 • |
  26-04-2007

  3/2007

  3/2007

 • |
  17-04-2007

  5/2007 NVL Uutisia

  5/2007 NVL Uutisia

 • |
  17-04-2007

  5/2007 NVL Frettir

  5/2007 NVL Frettir

 • integration validering |
  13-04-2007

  3/2007: Validering

  3/2007: Validering

 • |
  28-03-2007

  2/2007

  2/2007

 • |
  27-03-2007

  Paneldiskussion - Tro og beviser

  Panelet samlede nordiske, baltiske og europæiske eksperter i validering. De repræsenterede ministerier, Den Tredje Sektor og forskningsverdenen. Det var ikke en debat på ophidsede argumenter.

 • |
  27-03-2007

  Panel discussion - Faith and evidence

  The panel gathered together Nordic, Baltic and European experts on validation, representing the governmental sector, the 3rd sector as well as research. The debate was not full of heated arguments.

 • |
  27-03-2007

  Keynotes and Presentations

  The last couple of years Denmark has taken significant steps forward when it comes to assessment and recognition of prior learning, Villy Hovard Pedersen, Danish Ministry of Education, said in his presentation.

 • |
  27-03-2007

  Intervjuer - Deltagere om konferencen

  Det var især nyttigt at høre, hvordan andre arbejder med kompetenceafklaring. Vi indså hvor forskellige vores forhold er sammenlignet med de nordiske lande. I Portugal arbejder vi primært med grundlæggende kompetencer. Så vi må udvikle vores egne synspunkter.

 • |
  27-03-2007

  Cases

  Sælger universitetet alvorligt ud af sin sjæl – eller gør højskolen? Sådan lød nogle af overvejelserne i en workshop om et samarbejde, der er etableret mellem en norsk folkehøjskole og et universitet i USA’s midtvest.

 • |
  27-03-2007

  Valideringskonferens 2007 - Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

  Konferens i Köpenhamn den 7-9 mars 2007 -
  Betydligt fler än planerat visade intresse för denna konferens. Därför utökades antalet platser från 70 till 110. Konferensen ägde rum på den s.k DGI-byen i centrala Köpenhamn.

 • |
  27-03-2007

  - Participants’ view of the conference

  I think that especially the recommendations of the JAVAL-project were useful and concrete. It was also interesting to hear about the OECD study.

 • |
  27-03-2007

  Cases

  Is the university selling out its soul – or is the folk high school? This was some of the considerations in a workshop on a cooperation established between a Norwegian folk high school and a university in the Midwest, USA.

 • |
  22-03-2007

  Validation Conference 2007 - Nordic-Baltic experiences and European perspectives

  Conference in Copenhagen March 2007 -
  There turned out to be many more people than expected interested in this conference. Consequently the number of participants to be accepted was increased - from 70 to 110. The conference took place at DGI-byen Hotel in central Copenhagen.

 • |
  22-03-2007

  4/2007 NVL Uutisia

  4/2007 NVL Uutisia

 • |
  22-03-2007

  4/2007 NVL Frettir

  4/2007 NVL Frettir

 • demokrati invandrare |
  08-03-2007

  2/2007: DEMOS

  2/2007: DEMOS

 • |
  02-03-2007

  1/2007

  1/2007

 • |
  23-02-2007

  3/2007 NVL Frettir

  3/2007 NVL Frettir

 • |
  23-02-2007

  3/2007 NVL Uutisia

  3/2007 NVL Uutisia

 • livslångt lärande vägledning |
  08-02-2007

  1/2007: Vägledning

  1/2007: Vägledning

 • |
  30-01-2007

  2/2007 NVL Uutisia

  2/2007 NVL Uutisia

 • |
  30-01-2007

  2/2007 NVL Frettir

  2/2007 NVL Frettir

 • |
  12-12-2006

  1/2007 NVL Frettir

  1/2007 NVL Frettir

 • |
  12-12-2006

  1/2007 NVL Uutisia

  1/2007 NVL Uutisia