2018 • |Danmark
  21-12-2018

  Understanding prior learning - Knowledge and inspiration for practice

  The purpose of this overview is to contribute to the formation of a common language and understanding of the concept ofprior learning and

 • |Danmark
  21-12-2018

  Forstå realkompetencer - Viden og inspiration til praksis

  Formålet med denne oversigt er at bidrage til at skabe fælles sprog og forståelse omkring begrebet realkompetence og hvad det vil sige at

 • Kilde: https://www.norden.org/da/node/24326
  |Norden
  30-10-2018

  Global goals for local priorities

  The 2030 Agenda at local level

 • veiledning |Norge
  24-10-2018

  Career guidance in the Norwegian Correctional Service

  Results from a survey among counsellors in the prison education system

 • kotoutuminen osaamisen kehittäminen |Norden
  25-09-2018

  Osallisuus ja aikuisten oppiminen

  Tämä lyhyt tiivistelmä aikuisten oppimisen roolista kotouttamisessa on laadittu keskustelun pohjaksi tilanteessa jossa rakenteet ja

 • aðlögun færniþróun |Norden
  25-09-2018

  AÐLÖGUN OG FULLORÐINSFRÆÐSLA

  Samantekt um pólitíska stefnumörkun um aðlögun og fullorðinsfræðslu ásamt úrvali þátta og tillagna sem geta auðveldað aðlögun. Þessa

 • forskning validering |Norden
  25-09-2018

  Quality in Validation of Prior Learning

  Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

 • integration kompetenceudvikling |Norden
  24-09-2018

  Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

  Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og samarbejdsmodeller, der hjælper voksne med at lære og arbejde.

 • integration kompetenceudvikling |Norden
  07-08-2018

  Inklusion og voksenlæring

  Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.

 • efter- og videreudddannelse |
  01-08-2018

  Aftenskolerne – hvordan har de det?

  Rapporten giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og

 • vocational education and training |
  01-08-2018

  The changing nature and role of vocational education and training in Europe

  Based on analysis of developments during the past two decades (1995-2015), the report provides important insights into the responsiveness

 • integration |
  01-08-2018

  Nyanlända kvinnors etablering

  En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna.

 • |Norden
  01-05-2018

  NVL:s Årsberättelse 2017

  Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2017.

 • distance education |Norden
  17-04-2018

  Experiences of using ICT in distance learning in the Nordic countries

  A NVL-Distans Seminar

 • distance education |Island
  17-04-2018

  How education and research deepen local connections Webinar

  This interactive webinar discussed how distance learning has influenced life in rural areas. Watch how and why educational projects have had an effect on the development of rural development.

 • integration ligestilling |Sverige
  19-03-2018

  "To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!

  Tisdag 24 april 2018 Kompetenscentrum Hörsalen kl 9.00-16.00

 • distance education |Norden
  05-03-2018

  Webinar: Distance learning in rural areas

  - Is there life after the end of educational projects?
  5.3.2018 13.00 CET

 • livslångt lärande utbildningspolitik vägledning |Sverige
  26-02-2018

  Seminarium om vägledning på Åland

  Utbildnings- och kulturavdelningens ESF-projekt Vägledning på Åland ordnar i

 • |Danmark
  26-02-2018

  Et arbejdsmarked i forandring– nye krav til voksenuddannelse

  Tid: Mandag d 7.maj kl. 9.30-15.30

  Sted: VIA UC, Chr. M.

 • kompetenceudvikling vejledning |Norge
  26-02-2018

  Social læring

  Hvordan vejleder vi i sociale kompetencer i faglige miljøer?

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  08-02-2018

  Möte för svenska deltagare i NVL

  Kaffe och smörgås finns från kl. 9.30.

 • menntastefna nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  08-02-2018

  Islandske NVL representanter møtes - fundur íslenskra NVL fulltrúa

  Fundur íslenskra fulltrúa í Norrænu tengslaneti um nám fullorðinna

 • etter- og viderutdanning utdanningspolitikk |Norge
  05-01-2018

  Livslang læring i norsk arbeidsliv

  En rapport fra SSB