2020 • prior learning adult education adult learning |Norden
  17-11-2020

  Making Policy Work

  VPL-Biennale 2020

 • competence development trade and industry adult education adult learning |Norden
  13-10-2020

  Competence development in working life

  Recommendations and reflexions from the social partners

 • Photo from the cover of the report
  democracy sustainable development learning outcomes |Norden
  08-10-2020

  Engaging young people in sustainability and the future of education

  NVL has published a new publication about results from Clever Competence, workshop for young adults

 • career guidance |Norden
  29-09-2020

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries explores what kind of context the Nordic region offers for the pursuit of career, how the development of careers are supported in welfare societies, and how career guidance is enacted in this context.

 • kompetanseutvikling næringsliv |Norden
  27-09-2020

  NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

  NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

 • sustainable development |Norden
  31-08-2020

  Nordic Matrix on implementation of the Sustainable Development Goals and National Action Plans (NAPs) in the Nordic countries

  This publication is a result of the exchange and learning process realised by Nordic Civil Society Organisations (CSOs) involved in the project “Civil society cooperation on the implementation of the Sustainable Development Goals in the Nordic countries”, supported by the Nordic Council of Ministers.

 • vägledning validering |Norden
  21-08-2020

  Samordning av vägledning i de nordiska länderna

  Status i Norge och Åland 2020. Rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

 • sustainable development |Norden
  01-08-2020

  Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling - del 2 av 3

  Del 2 av 3: Demokratisk dannelse for en bærekræftig framtid

  Registrering nederst på siden.

 • Karin Jacobson grundade tillsammans med Anna Seltman klimatnätverket för folkhögskolepersonal i Sverige. Foto: Marja Beckman
  fortbildning hållbar utveckling |Sverige
  22-06-2020

  Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

  Vem ska driva frågan om ett framtida hållbart samhälle, om inte folkbildningen? Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

 • sustainable development equal opportunities motivation |Norden
  17-04-2020

  Agenda 2030 and SDGs at the local level - a brief start-up guide

  In the Nordic countries, municipalities are the most local form of official public authority with elected politicians.

 • rural area sustainable development equal opportunities |Norden
  17-04-2020

  Attractive Rural Municipalities in the Nordic countries

  Jobs, People and Reasons for Success from 14 Case Studies. Nordregio (2020)

 • lifelong learning education policy career guidance |Finland
  17-04-2020

  Inventory of lifelong guidance systems and practices - Finland

  CareersNet national records. Cedefop (2020)

 • democracy ICT skills adult learning |Norden
  18-03-2020

  Learning for Everyone in a Digital Society

  NVL presents a new discussion paper on digitalization and learning in a lifelong perspective.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  04-03-2020

  Årsrapport 2019

  NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning.

 • baskunskaper IKT kompetens utbildningspolitik vuxenutbildning |Norden
  05-02-2020

  Policy brief: Grundläggande digital kompetens för vuxna i Norden

  De nordiska länderna arbetar tillsammans för digitalisering och målet är att göra Norden-Baltikum till en sammanhängande och integrerad

 • basiskompetence IT færdigheder uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

  De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og

 • basic skills education policy adult education |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  The Nordic countries work together on digitalisation. The goal is to turn the Nordic - Baltic region into a coherent and integrated

 • NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
  fjernundervisning fængselsundervisning kompetenceudvikling livslang læring |Norden
  22-01-2020

  Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

  Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

 • basic skills competence development adult learning |Norden
  21-01-2020

  Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  How can we turn challenges into opportunities?