2021 • kompetenceudvikling livslang læring vejledning voksenuddannelse |Norden
  01-03-2022

  Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande

  Rapporten er tænkt som en desk research og lavet med henblik på at give en status på det politiske landskab og konkrete initiativer i Norden, som er relevante for problemstillingerne omkring digitale kløfter og digital eksklusion.

 • Kuva: Bildningsalliansen.fi
  perustaidot osaamisen kehittäminen |Norden
  15-02-2022

  Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa - Haasteista mahdollisuuksiksi?

  Tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva digitaalisten perustaitojen tilanteesta Pohjoismaissa ja selventää, millaisia käytäntöjä maissa parhaillaan on ja mitä mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa.

 • Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
  kvalitetssikring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  06-01-2022

  Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

  Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

 • Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum
  raunfærni raunfærnimat nám fullorðinna |Norden
  13-12-2021

  Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum

  Sérfræðinganet NVL um raunfærni leggur til þekkinguna sem er grundvöllur undir þessari samantekt um stefnumörkun.

 • Policy brief: Kvalitet i validering i Norden
  realkompetens validering vuxenutbildning |Norden
  13-12-2021

  Policy brief: Kvalitet i validering i Norden

  Kunskapsbasen för policydokumentet har skapats av NVL:s nordiska expertnätverk för validering.

 • livslang læring realkompetanse realkompetansevurdering |Norden
  27-11-2021

  Policy Brief: Anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

  Policybriefen «Kvalitet i realkompetansevurdering i Norden» findes nu på norsk

 • Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
  kompetensutveckling livslångt lärande vägledning vuxenutbildning |Norden
  16-11-2021

  Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

  Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

 • Samordning af vejledning i de nordiske lande
  livslang læring vejledning |Norden
  28-09-2021

  Samordning af vejledning i de nordiske lande

  Status på Færøerne og i Sverige 2021. Ny rapport fra NVL Nordisk netværk for vejledning

 • Osaamisen kehittäminen työelämässä
  perustaidot osaamisen kehittäminen livslang læring vejledning |Norden
  08-06-2021

  Osaamisen kehittäminen työelämässä

  Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

 • Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030
  folkbildning hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  13-04-2021

  Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030

  NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  19-03-2021

  Årsrapport 2020

  NVL:s Årsberättelse redovisar resultat inom alla nordiskt prioriterade teman enligt uppdrag från Nordiska Ministerrådet. NVL presenterar resultat från nätverkssamarbetet, samt beskriver förmedling och implementering av resultaten både nordiskt och på nationell nivå.

 • Lifelong learning governance in the Nordic countries
  research lifelong learning education policy |Norden
  02-03-2021

  Lifelong learning governance in the Nordic countries: a comparison Towards a systemic approach

  In recent years, the Nordic countries have taken steps towards lifelong learning governance pursuant to systemic thinking.

 • Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region
  prior learning adult education |Norden
  06-02-2021

  Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region

  This Policy Brief highlights ten years of the validation network’s development work around the issue of quality in validation of prior learning.

 • Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
  kompetensutveckling näringsliv utbildningspolitik |Norden
  01-02-2021

  Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

  Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.