22. maj 2012  • kompetensutveckling |Danmark
    12-06-2012

    Kompetanseutvikling av voksenlæraren: Danmark 2012

    Krav til og udvikling af voksenlæreres kompetencer er helt centrale temaer i NCK- Nationalt center for kompetenceudvikling og NVL’s arbejde, og det er et aktuelt tema i den daglige praksis på VEU center Selandia.