4817  • innovation internationalisering |Norge
    01-02-2012

    Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner

    Formannskapet i Nordisk Ministerråd er i 2012 i Norges hender. Tittelen på formannskapsprogrammet er «Velferdsstaten i et nordisk perspektiv» og utdanningsprogrammet følger opp under tittelen «Velferd i praksis».