Nordisk samarbeid • Moa Ageberg, samordnare på Utbildningsdepartementets internationella enhet, kommer under 2018 att arbeta med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.
  utbildningspolitik |Norden
  25-01-2018

  – Vi vill bygga vidare på det som fungerar bra

  En konferens om PIAAC, en om kvalitet i högre utbildning och en om unga i socioekonomiskt utsatta områden.

 • - Vi er opptatt av å levere resultater, sier ekspedisjonssjef Eivind Heder i Kunnskapsdepartementet. Han er en nøkkelperson i nordisk samarbeid, og spesielt under det norske formannskapet i 2017.
  utdanningspolitikk |Norge
  16-01-2017

  Kontroversielle tema i skolen, inkludering – og mye, mye mer

  Nordisk samarbeid – norsk formannskap i 2017