Policy Brief • laadunvarmistus opitun tunnustaminen |Norden
  21-09-2022

  Policy brief: osaamisen validoinnin laatu Pohjoismaissa

  Osaamisen validoinnin laatu on tärkeää validointijärjestelmien ja -menetelmien onnistumiselle.

 • Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
  kvalitetssikring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  06-01-2022

  Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

  Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

 • Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum
  raunfærni raunfærnimat nám fullorðinna |Norden
  13-12-2021

  Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum

  Sérfræðinganet NVL um raunfærni leggur til þekkinguna sem er grundvöllur undir þessari samantekt um stefnumörkun.

 • Policy brief: Kvalitet i validering i Norden
  realkompetens validering vuxenutbildning |Norden
  13-12-2021

  Policy brief: Kvalitet i validering i Norden

  Kunskapsbasen för policydokumentet har skapats av NVL:s nordiska expertnätverk för validering.

 • livslang læring realkompetanse realkompetansevurdering |Norden
  27-11-2021

  Policy Brief: Anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

  Policybriefen «Kvalitet i realkompetansevurdering i Norden» findes nu på norsk

 • Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region
  prior learning adult education |Norden
  06-02-2021

  Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region

  This Policy Brief highlights ten years of the validation network’s development work around the issue of quality in validation of prior learning.

 • baskunskaper IKT kompetens utbildningspolitik vuxenutbildning |Norden
  05-02-2020

  Policy brief: Grundläggande digital kompetens för vuxna i Norden

  De nordiska länderna arbetar tillsammans för digitalisering och målet är att göra Norden-Baltikum till en sammanhängande och integrerad

 • basiskompetence IT færdigheder uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

  De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og

 • basic skills education policy adult education |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  The Nordic countries work together on digitalisation. The goal is to turn the Nordic - Baltic region into a coherent and integrated

 • realkompetanse |Norden
  30-04-2019

  Realkompetansevurdering i Norden

  – sammenheng mellom mennesker og politikk

 • opitun tunnustaminen |Norden
  19-02-2019

  Osaamisen validointi pohjoismaissa

  – yhdistää yksilöt ja politiikan

 • raunfærnimat |Norden
  14-02-2019

  Raunfærnimat á Norðurlöndum

  – Frá stefnu til framkvæmdar

 • realkompetence |Norden
  08-02-2019

  Validering af realkompetencer i Norden

  – sammenhæng mellem mennesker og politik

 • accreditation of prior learning |Norden
  05-02-2019

  Validation of prior learning in the Nordic region

  – Connecting People and Policies

 • validering |Norden
  05-02-2019

  Validering av tidigare lärande i den nordiska regionen

  – Att länka sammanmänniskor och policyer

 • kotoutuminen osaamisen kehittäminen |Norden
  25-09-2018

  Osallisuus ja aikuisten oppiminen

  Tämä lyhyt tiivistelmä aikuisten oppimisen roolista kotouttamisessa on laadittu keskustelun pohjaksi tilanteessa jossa rakenteet ja

 • aðlögun færniþróun |Norden
  25-09-2018

  AÐLÖGUN OG FULLORÐINSFRÆÐSLA

  Samantekt um pólitíska stefnumörkun um aðlögun og fullorðinsfræðslu ásamt úrvali þátta og tillagna sem geta auðveldað aðlögun. Þessa

 • integration kompetenceudvikling |Norden
  07-08-2018

  Inklusion og voksenlæring

  Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.