afsluttet netvaerk • |Norden
  12-10-2007

  Læringsambassadører

  Kompetanse er nøkkelen til å mestre nye livssituasjoner. Kompetanse er et bredt begrep. Det kan dreie seg om formell kunnskap, kunnskap tilegnet på forskjellige læringsarenaer, og erfaringer fra forskjellige livssituasjoner. All denne kunnskapen hos den enkelte og i samfunnet og hvordan vi ...

 • |Norden
  12-10-2007

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

  Nordisk nettverk om situasjonen i Norden for grupper som møter hindringer.

 • |
  24-09-2007

  Effekter av vuxenvägledning

  The network has done a pre-study, consisting of a mapping of existing research on evidence based guidance, and a mapping of existing policy documents on adult guidance counselling.

 • flexibelt lärande |Norden
  30-08-2007

  Flexibelt lärande, IT och demokrati

  ​Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

 • |Norden
  18-05-2007

  Nordiske netværk for forskning i voksnes læring

  Der foregår en omfattende forskning indenfor feltet voksnes læring i uddannelse og arbejdsliv i de nordiske lande.

 • Från vänster; Leena Jokinen, Sigrún Kr. Magnúsdóttir, Ingegerd Green, Kristín Ástgeirsdóttir, Harry Bjerkeng, Arne Carlsen
  |Norden
  14-02-2007

  Nordisk Tänketank

  NVL i Island tok initiativ til opprettelse av Nordisk Tenketank for fremtidens kompetanser (NTT) i januar 2006. Med sikte på å gjøre Norden til en vinnerregion arbeider Nordisk Ministerråd med å danne felles strategier for hvordan man tar imot utfordringerne rundt fremtidens kompetansebehov og ikke minst hvordan disse behovene skal dekkes.