aktivt medborgarskap



 • |
  14-09-2007

  Nätverk

  Nätverk

 • |
  14-09-2007

  Projekt

  Projekt

 • John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
  demokrati motivation |Norden
  24-07-2007

  Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

  Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

 • |
  27-06-2007

  Norge

  Norge

 • |
  27-06-2007

  Energi i bruk

  Energi i bruk

 • |
  27-06-2007

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Ritið með úrvali greina um DEMOS er komið út

  Rit með úrvali greina er komið, út en markmið útgáfunnar er að hún gagnist til áframhaldandi umræðna alþýðufræðslunnar á Norðurlöndum auk þess að hún verði sem flestum félagasamtökum hvatning til að eiga frumkvæði að, og taka virkan þátt í, umræðum um völd, lýðræði og samfélagsþátttöku.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  DEMOS-antologia on ilmestynyt

  Tavoitteena on, että julkaisu synnyttää lisää kansansivistyskeskustelua Pohjoismaissa ja innostaa monia organisaatioita osallistumaan keskusteluun vallasta, demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudesta.

 • |Sverige
  30-05-2007

  DEMOS antologin har utkommit

  Ambitionen är att publikationen leder till vidare folkbildande diskussioner i Norden, och motiverar många organisationer att initiera och delta i debatt kring makt, demokrati och aktivt medborgarskap.

 • |
  29-05-2007

  Helsingör-reportage

  Helsingör-reportage

 • |in English
  14-05-2007

  Dear Reader

  There is hardly a country in the world that does not recognise the importance of research.

 • |Finland
  14-05-2007

  Hyvä lukija

  Maailmassa on tuskin yhtään hallitusta, joka ei tunnustaisi tutkimuksen merkitystä.

 • forskning vuxnas lärande |Norge
  14-05-2007

  Kjære leser

  Det finnes knapt en regjering noen steder i verden, som ikke anerkjenner forskningens betydelse . ”Vær med på, og bidra til å bygge kompetansesamfunnet!”

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  11-05-2007

  Er vi på rette vej ... er vi overhovedet på en vej?

  Generelt set kan man sige at forskning indenfor voksenuddannelse og livslang læring i Island er et relativt lille felt.

 • forskning vuxenutbildning |Norge
  11-05-2007

  Forskningens kår innen voksenopplæringsfeltet i Norge

  Norsk forskning relatert til voksenopplæringsfeltet, er til en viss grad spredt rundt om i landet. Men det finnes et miljø som peker seg ut med stor tyngde og høy aktivitet. Dette er NTNU ViLL (Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, enhet for Voksne i Livslang Læring)

 • forskning kompetensutveckling |Sverige
  10-05-2007

  Utveckling genom dialog

  Lena Wilhelmson arbetade tidigare som forskare vid det nyss nedlagda Arbetslivsinstitutet och är docent i pedagogik. Hon finns nu på Högskolan Dalarna och hennes inriktning är organisationspedagogik.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  09-05-2007

  Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

  Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

 • forskning vuxenutbildning |Sverige
  09-05-2007

  Behovet av vuxenutbildning på Åland

  Vad innebär forskning inom en region med 26.000 invånare? Högskolan på Åland är liten med ett fåtal utbildningsprogram och en handfull forskarutbildade lärare.

 • forskning livslångt lärande |
  09-05-2007

  The Tallinn University coordinating the project LLL2010

  This March the world famous adult education theoretician and philosopher professor Peter Jarvis from Great Britain visited Estonia. He met the adult educators and sociologists of Tallinn University who research issues of adult education in Europe.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  09-05-2007

  Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln

  Samarbete mellan olika typer av vuxenutbildning, nya former av samarbete, utbyte av best practises och kartläggning av finansieringsmöjligheter. Det är vad man hoppas få till stånd inom projektet AiKo som är ett samarbete mellan Åbo universitet (Turun yliopisto)och Haapsalu Kolledz som lyder under universitetet i Tallinn.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  16-03-2007

  Mere public service – mindre forretning

  Historisk har folkeoplysningen i Norden spillet en vigtig rolle i at skabe et inkluderende samfund med aktivt medborgerskab. Men tiderne ændrer sig, og der er brug for nytænkning af både ambitioner, rolle og metoder, hvis folkeoplysningen fortsat for alvor vil sætte sit selvstændige præg på debatten og samfundsudviklingen i de nordiske lande.

 • |Finland
  16-03-2007

  Hyvä lukija,

  ”Today I decide” on virolainen internet-sivusto, joka on avoinna kaikille kansalaisille. Sivustolla voi tehdä ehdotuksia elinolosuhteiden parantamiseksi vielä nuoressa demokratiassa. Virolaiset ovat tarttuneet hanakasti uuteen vaikutusmahdollisuuteen, ja pian sivuston avaamisen jälkeen alettiin vaatia, että myös poliitikot hyväksyisivät uuden konseptin.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  13-03-2007

  Kære læser

  ”Today I decide”, hedder en internetportal i Estland. Her kan alle borgere komme med forslag til, hvad der bør gøres for at forbedre levevilkårene i det stadigt spæde demokrati. Folk tog hurtigt denne mulighed for medindflydelse til sig, og snart blev der indledt et pres for, at politikerne skulle acceptere konceptet.

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  12-03-2007

  DEMOS – renässans för den klassiska folkbildningen?

  DEMOS skulle kunna innebära en renässans för den klassiska folkbildningen i Sverige.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  12-03-2007

  En kogebog for et engagerende demokrati

  Til april vil blandt andre folkeoplysere og beslutningstagere kunne stifte bekendtskab med nye ideer og måske overraskende ingredienser til sammensætning af retten demokrati. Her barsler DEMOS-projektet med sin rapport ”DEMOS 2006 – En antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden”.

 • demokrati integration |Sverige
  08-03-2007

  Åboborna får rejäl chans att påverka

  Finland har 28 lagar där kommunernas skyldighet att lyssna på sina invånare omnämns. I praktiken varierar graden av medborgarinflytande ändå mycket beroende på boendeort. En föregångare i aktivt medborgarskap är Åbo stad.

 • demokrati forskning |
  08-03-2007

  In search for possibilities for collaborative thinking

  After Estonia’s liberation from the Soviet Union in 1991 its economy shifted to the principles of market economy. Since then the aim has also been to establish a participatory democracy as is common in the Nordic countries.

 • demokrati lika möjligheter |Sverige
  08-03-2007

  Ny kommunikationskultur behövs för likvärdigt deltagande i skärgården

  Att hitta nya kommunikationssätt för att öka möjligheten till deltagande i olika sammanhang och därmed skapa likvärdiga villkor för skärgården på Åland, var syftet med en skärgårdsgemensam förprojektering som gjordes av konsult Carola Eklund i Kumlinge för ett par år sedan.

 • |
  13-12-2006

  Demokratikonferens 2006

  Demokratikonferens 2006

 • |Finland
  29-09-2006

  Kansalaisyhteiskunta kestävän kehityksen puolesta

  Vofo ja NVL järjestävät Norjassa lokakuussa konferenssin Læring for bærekraft kansalaisyhteiskunnasta kestävän kehityksen

 • |Island
  28-09-2006

  Nám til sjálfbærni

  Tveir nytsamlegir og andríkir dagar í október

 • |Norge
  27-09-2006

  Læring for bærekraft

  To nyttige og inspirerende dager i oktober Læring for bærekraft, en konferanse om sivilsamfunnet som læringsarena for bærekraftig utvikling.

 • Johannes Jansson/norden.org
  demokrati IKT kompetens |Norden
  24-07-2006

  Flexibelt lärande, it och demokrati

  Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.

 • |
  01-03-2006

  Kronologi over Muhammed-affæren

  Kronologi over Muhammed-affæren

 • |
  01-03-2006

  En beslutning med konsekvenser

  En beslutning med konsekvenser

 • |
  01-03-2006

  Dalarnes sociale økonomi i tal

  Dalarnes sociale økonomi i tal

 • |
  01-03-2006

  Mottakerplakatens syv punkter

  Mottakerplakatens syv punkter

 • |
  28-02-2006

  Demokratiets SWOT-analyse

  Demokratiets SWOT-analyse

 • |
  28-02-2006

  Fakta om DEMOS

  Fakta om DEMOS

 • |
  28-02-2006

  Demos-Nyt 2006

  Demos-Nyt 2006

 • |
  14-02-2006

  Mangfoldig voksenundervisning

  Mangfoldig voksenundervisning

 • |
  14-02-2006

  Da Danmark satte verden i brand

  Da Danmark satte verden i brand

 • |
  14-02-2006

  Vær en kritisk modtager!

  Vær en kritisk modtager!

 • |
  14-02-2006

  De gode ideer i Dalarna

  De gode ideer i Dalarna

 • |
  14-02-2006

  På Island fisker de sjæle

  På Island fisker de sjæle

 • |
  14-02-2006

  Ja til økologi, nej til demokrati

  Ja til økologi, nej til demokrati

 • |
  14-02-2006

  Findes der demokrati i folkeoplysningen?

  Findes der demokrati i folkeoplysningen?

 • |
  14-02-2006

  Folkeoplysningen skal måske genopfindes

  Folkeoplysningen skal måske genopfindes

 • |
  14-02-2006

  Man fødes ikke som demokrat

  Man fødes ikke som demokrat

 • |
  14-02-2006

  Demokratiet starter lokalt

  Demokratiet starter lokalt

 • |
  14-02-2006

  DEMOS – en tænketank om demokrati

  DEMOS – en tænketank om demokrati

 • |
  14-12-2005

  Demos-Nyt 2005

  Demos-Nyt 2005

 • |
  14-12-2005

  Demos-process

  Demos-process

 • |
  19-06-2005

  Lika möjligheter / Ligestilling

  Lika möjligheter / Ligestilling

 • |
  09-03-2005

  Aktivt medborgarskap

  Aktivt medborgarskap