alfaraadet • baskunskaper invandrare |Sverige
  12-09-2022

  Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

  The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

 • baskunskaper |Norden
  24-12-2021

  Virksomhetsplan 2022 - Alfarådet

  Detta skall alfarådet göra 2022

 • Netværksmøde i Alfarådet
  basiskompetanse språk |Norden
  19-10-2021

  Netværksmøde i Alfarådet

  Alfarådet holder nettverkets første møte etter koronaen i København den 11.-12. november.

 • Foto: Michal Matlon
  maahanmuuttajat koulutuspolitiikka |Finland
  11-03-2021

  Päättäjät päättää, vaan tietääkö ne mittää?/ Beslutsfattarna beslutar, men kan de någå?

  Aikuisten maahanmuuttajien luku-ja kirjoitustaidon opettajien, opetuksen suunnittelijoiden, tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhteinen

 • Sveriges utbildningsminister Anna Ekström tog emot Kliva-utredningens betänkande vid en pressträff den 1 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
  invandrare lika möjligheter språk utbildningspolitik |Sverige
  22-12-2020

  ”Vi måste prata mer om vuxenutbildning och sfi”

  Sfi, svenskundervisning för invandrare, är vildvuxet och ojämlikt. I en ny statlig utredning föreslås att sfi görs om från grunden.

 • På Sprogcenter Midt bruger kursisterne en app, hvor de kan se deres skema, melde fravær og gå direkte til forskellige links til sprogligt materiale.
  fjernundervisning fleksibel læring IT færdigheder sprog |Danmark
  11-06-2020

  Vi skal have alle med

  Danske erfaringer med online undervisning i den grundlæggende litteracitet.

 • Annette Aass Vågmo, Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten
  nettundervisning fleksibel læring IKT-kunnskap språk |Norge
  11-06-2020

  Hjemmeskole for alfa? Selvsagt funker det!

  - Jeg tror de lærer mer nå, jeg, sier lærer Sissel Braaten ved Delta Skole AS i Indre Østfold.

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  baskunskaper distansutbildning IKT kompetens språk |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiska erfarenheter från distansundervisning i grundläggande litteracitet

 • Foto: Pexels
  basiskompetanse integrering innvandrere |Norden
  07-05-2020

  AVLYST - Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

  Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2022 er avlyst. Mer informasjon kommer.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Finland
  23-03-2020

  Anna löper maraton och lär nyfinländare läsa

  Anna Nylund är en passionerad lärare som springer maratonlopp så ofta hon hinner. Däremellan undervisar hon nyanlända i läsning och finska i den fashionabla stadsdelen Eira i Helsingfors.
  – Jag försöker sköta mitt jobb på ett sådant sätt att jag ska orka vara inspirerad också om trettio år.

 • baskunskaper |Norden
  27-01-2020

  Virksomhetsplan 2020 - Alfarådet

  Detta skall alfarådet göra 2020

 • Foto: Marja Beckman
  validering yrkesutbildning |Sverige
  10-01-2020

  ”Vi satsar 110 procent för att dessa pojkar ska klara sin utbildning”

  Strax utanför Göteborg ligger Bräcke gymnasium som är ledande i Sverige inom validering och yrkesutbildning av byggsektorn. Branschen har stora rekryteringsbehov. Därför startades nyligen en klass med utvisningshotade ungdomar som har fått stanna i Sverige med stöd av gymnasielagen.

 • competence development languages |Norden
  16-08-2019

  Description of teachers' competence

  in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

 • Foto: Pexels
  aðlögun tungumál |Island
  13-08-2019

  Seminar för lärare som undervisar vuxna i isländska som andraspråk / Seminar fyrir kennara sem kenna íslensku sem annað mál – fyrir fullorðna

  Haldið í Norræna húsinu, föstudaginn 23. ágúst 2019 frá kl. 9.00-12.00

 • Foto: Pixabay
  integration läs- och skrivkunnighet |Finland
  03-04-2019

  Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet

  3-5 april 2019 Hanaholmen, Esbo, Finland. www.hanaholmen.fi.
  Konferensen ordnas i samarbete mellan Nordiska Alfarådet, NVL och Utbildningsstyrelsen i Finland.

 • osaamisen kehittäminen kielet |Norden
  01-04-2019

  Opettajien Osaamiskuvaus

  Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

 • ”Vår målgrupp står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi menar att det också finns ett värde i att få samhällskompetens, till exempel att bli en bra förälder, man ska inte behöva komma ut i yrkeslivet för att bli delaktig”, säger Qarin ”Q” Franker. Foto: Marja Beckmann
  invandrare läs- och skrivkunnighet |Sverige
  20-03-2019

  ”Sätt språket i ett meningsfullt sammanhang”

  Det tar tid och energi att lära sig ett nytt språk, i synnerhet om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål. DialogWeb har träffat NVL-profilen Qarin ”Q” Franker som vet det mesta om grundläggande läs- och skrivundervisning för vuxna.

 • Foto: Pexels
  lifelong learning languages adult learning |Norden
  18-03-2019

  Identity, Agency, and Adult Literacy in an Unequal Digital World

  4.4. kl 8.00-9.00 CET
  Professor Bonny Norton, The University of British Columbia

 • baskunskaper |Norden
  25-01-2019

  Virksomhetsplan 2019

  Detta skall alfarådet göra 2019

 • Foto: Pexels
  basiskompetanse veiledning voksnes læring |Norge
  05-11-2018

  Opplæringen av basismatematikk

  Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

 • Leena Nissilä och Katri Kuukka arbetar redan ivrigt med vårens nordiska konferens. Foto: Magnus Lindberg
  invandrare läs- och skrivkunnighet |Finland
  05-11-2018

  Mera än abc för invandrare

  Vid Utbildningsstyrelsen i Helsingfors startar arbetet med en ny läroplan för vuxna invandrare. Men redan den här hösten får invandrarmammorna en ny utbildningsform. Samtidigt planerar man ivrigt för vårens nordiska konferens i Helsingfors.

 • kompetensutveckling språk |Norden
  24-09-2018

  Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

  i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

 • Foto: Pixabay.com
  sprog uddannelsespolitik voksenuddannelse |Færöerne
  04-07-2018

  Alfarådets seminar i Færøerne

  Voksenuddannelse i sprog, kultur og samfundsforhold for udlændinge på Færøerne

 • indvandrere kompetenceudvikling |Finland
  05-04-2018

  Utbildningen för vuxna invandrare i läs- och skrivfärdigheter som del av utbildningssystemet i Finland

  Finlands nuvarande regeringens mål är att påskynda invandrarnas övergång till utbildning och arbetsliv samt att sänka hindren för integrationsutbildning och utbildningar som följer detta

 • sprog |Sverige
  05-04-2018

  Alfarådet håller ett expertseminarium i Göteborg

  Plats: Göteborgs Universitet, Humanisten, Renströmsgatan 6

 • basiskompetence |Norden
  19-03-2018

  Virksomhetsplan 2018

  Detta skall alfarådet göra 2018.

 • Klipp från en av Skolverkets filmer, som handlar om att använda appar som verktyg. Läraren på bilden heter Julia Krakanovskaya.
  baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Sverige
  31-08-2017

  Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva

  Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

 • baskunskaper |Norden
  05-05-2017

  Aktuellt

  Finland koordinerar Alfarådet sedan maj 2017.

 • De fire debattører i NVL's podcast. Fra venstre Peter Villads Vedel fra det danske udlændinge- og integrationsministerium, Qarin Franker fra Göteborg Universitet og de to norske sproglærere Marit Fladmark og Ewa Rosenlund fra Steinkjer voksenopplæring.
  basiskompetence |Norden
  20-04-2017

  Podcast: Hvordan får vi selv de dårligst sproglige flygtninge i job?

  NVL samlede nogle af de stærkeste stemmer inden for sprogundervisning, da Alfarådet holdt konference om, hvordan vi får flygtninge og indvandrere, der end ikke kan skrive på deres eget modersmål, ud på arbejdsmarkedet. Det er der kommet en podcast ud af, som spørger om netop det – og om hvor det nordiske samarbejde om sprogundervisning er på vej hen.

 • Næsten alle 230 tilskuerpladser var optaget, da lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet tirsdag holdt oplæg i Damgaardsalen om sine feltstudier i Norge.
  basiskompetence |Danmark
  20-04-2017

  Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

  4. – 6. april 2017
  Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 • basiskompetanse |Norden
  28-02-2017

  Virksomhetsplan 2017

  Detta skall alfarådet göra 2017.

 • innvandrere leseferdighet |Norden
  22-04-2016

  Peter Villads Vedel - Alfarådet

  "Det er viktig at Alfarådet får fortalt at grunnleggende undervisningen i lese- og skriveferdigheter spiller en viktig rolle i integrasjon –og sysselsettings innsatsen i de nordiske landene." Peter Villads Vedel - Alfarådet.

 • baskunskaper |Norden
  08-02-2016

  Alfarådets verksamhetsplan 2016

  Detta ska Alfarådet göra 2016

 • |Danmark
  03-12-2015

  Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster?

  De nye digitale medier og digitale tekster stiller nye krav til kursisterne og til lærerne.

 • |Norden
  29-06-2015

  Fokus på hverdagsmatematik - hvad skal sproglæreren kunne?

  Mange sproglærere oplever et behov for bedre vejledning om, hvordan man underviser i hverdagsmatematik sammen med den øvrige undervisning i den grundlæggende litteracitet.

 • |Norden
  05-05-2015

  Landssamordnare 2016

  Alfarådets nationella samordnare 2016.

 • Foto: Caroline Freiholtz
  läs- och skrivkunnighet |Sverige
  30-03-2015

  Lättlästa romaner behövs även för vuxna

  Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

 • fjernundervisning flexibelt lärande |Norden
  25-03-2015

  MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

  Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere

 • distansutbildning flexibelt lärande |Norden
  11-03-2015

  MOOC for Nordic education for teachers

  A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

 • distansutbildning |
  26-01-2015

  Webinar: Developing teacher competences for initial literacy

  NVL Alfarådet and European Basic Skills Network, in cooperation with NVL Distans, arranged the webinar "Developing teacher competences for initial literacy" on November 11th 2014. The focus was on how to facilitate and improve teacher competences for initial literacy training. The webinar had two expert presenters: Helen Casey from the University of London and Qarin Franker from the University of Gothenburg.

 • |Norden
  08-01-2015

  Alfarådet - Verksamhetsplan 2015

  Nordiska alfarådets verksamhetsplan 2015

 • distansutbildning |Norden
  27-10-2014

  Lär dig grunderna i att lära ut läs- och skrivfärdigheter

  NVL Alfarådet, European Basic Skills Network och NVL Distans bjuder in till ett webbinarium på temat "Developing teacher competences for initial literacy".

 • |Norden
  23-10-2014

  Nordisk Alfaråds arbete 2014-2016

  Alfarådets verksamhet 2014-2016.

 • Sanna Markkanen från Axxell utbildning i Finland ledde en workshop.
  invandrare läs- och skrivkunnighet |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

  Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

 • invandrare språk |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare berättar

  Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

 • |Norden
  18-09-2014

  Lärarkompetens och undervisningspraktik #Alfa14

  Den 17 - 19 september 2014, Gullmarsstrands hotell och konferens, Fiskebäckskil, Bohuslän, Sverige.

 • Färöarna
  |Færöerne
  02-12-2013

  Grundlæggende litteracitet for voksne

  Referat fra symposium, afholdt d. 28. oktober 2013 i lokalet Østrøm i Torshavn, Færøerne.

 • - Vi har sett mange gode eksempler på bruk av BKA-midler i virksomhetene. Spesielt de som retter det inn mot videre fagbrevopplæring, sier seniorrådgiver Anne K. Eggen Lervik i Hovedorganisasjonen Virke i dette intervjuet.
  baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2013

  Med arbeidsplassen som læringsarena

  En halv milliard kroner har den norske staten brukt for å styrke lesing, skriving, regning og digital kompetanse hos voksne de siste sju årene. I 2014-budsjettet er det foreslått nye millioner. Tiltaket er kjent under tre bokstaver, BKA, som betyr «basiskompetanse i arbeidslivet». Det overordnede formålet med programmet er å hindre at de med svake ferdigheter skal falle ut av arbeidslivet. Med bedre basiskompetanse kan de også få tilgang til mer opplæring og utdanning.

 • |
  13-11-2013

  Why do African countries engage in the Big Push Initiative?

 • |
  13-11-2013

  UNESCO launches video on a global alliance on media and gender

  In the spirit of promoting gender equality in the Media, UNESCO and partners have launched a video calling for action on gender equality and women’s empowerment in and through media in the form of a Global Alliance on Media and Gender (GAMG).

  The video initially addresses the significant inequalities witnessed in the field of media and journalism in terms of gender and includes statements from Irina Bokova, Director-General of UNESCO and Christiane Amanpour of CNN, bringing attention to the urgent actions needed in the field.

  In relation to the GAMG, the Global Forum on Media and Gender will be held in Bangkok, Thailand from 2-4 December.

  The Global Forum on Media and Gender (GFMG) is a pioneering global event that intends to address gender equality and women’s empowerment in and through the media. A key output of the forum will be the establishment of a Global Alliance on Media and Gender which will coordinate systematic follow-up to one of the critical areas of concern of the Beijing Declaration and Platform for Action (BDPA), “Women and the Media Diagnosis”.

  The video was co-produced with Gabinete de Comunicación y Educación (Communication and Education Research Group) of the Autonomous University of Barcelona.

  Click to view the video and to share through social networks.

 • |
  12-11-2013

  UNESCO Launches “Women in African History: An E-Learning Tool” to tell the story of women at the forefront of development

  © UNESCO

  "Nobody tells the story that African women are in the forefront of development” Dr Nkopsazana Dlamini Zuma, Chairperson of the African Union Commission (AUC) recently stated at the African Media Leaders Forum in Addis Ababa in early November. UNESCO, through the launch of “Women in African History: An E-Learning Tool” is contributing to changing this story by promoting the central role of women in African history and its development through the use of ICTs.

  Today, UNESCO’s Director-General Ms. Irina Bokova launches “Women in African History: An E-Learning Tool.”  This e-learning tool is composed of digital comic strips, rap/slam soundtracks and diverse pedagogical resources on a selection of women figures central to the history of Africa and its diaspora. The platform is dedicated to all students, pedagogues, teachers, and the general public interested in the General History of Africa, and particularly women’s role in the continued economic, social, cultural, and political development of the region.

  The launch of this e-learning tool represents a crucial step to expand and disseminate knowledge of the role of women in African history to counter prejudices and stereotypes in the framework of “The Pedagogical use of The General History of Africa.” A mandatory requirement for success in the execution of “The Pedagogical Use of the General History of Africa” is the transformation and updating of the information initially made available in the 8 volumes of the collection in form and content.  This need for “updating” implies the use not only of new information and communication technologies now widely available and used on the African continent, but also the revision of content in light of developments within the field of historical studies.  This includes the need for particular attention to the role of women in the history of Africa with the development, since the end of Phase 1, of the field of “gender studies” and the important role women have played in African history.

  “Women in African History: An E-Learning Tool,” implemented by the Knowledge Societies Division in the Communication and Information Sector of UNESCO, is an internet platform that consists of multimedia content including comic strips, interactive pedagogical units, audio modules, and quizzes in order to highlight the role of women in African History. The first phase of the project (2012/2013), launched today, is dedicated to the development of the architecture of the platform and the production of the first eight modules; a particular emphasis is given to historical women figures from Sub-Saharan Africa and the Diaspora. In this way, the project develops ICT tools for knowledge acquisition and sharing that encourages the general education and ICT capacity of young women, promotes the use of ICTs, and capitalizes on intangible heritage to promote the link between technology, culture, education, and sustainable development.  The first phase is available in English and French. 

  In order to promote gender perspectives through the development of media and local content, 5 comic strip artists from Africa and the African diaspora, the majority under 35, participated in the development of multimedia content.  Illustrators from the Democratic Republic of the Congo, France, Kenya, Madagascar, and Nigeria and hip-hop artists and slammers from across the United States, Senegal, and Eastern Africa have participated in the development of the pedagogical material that is now available and can be consulted on computers, mobile phones, and tablets and downloaded free of charge as open educational resources.  Furthermore, the content has been validated by the Scientific Committee for the Pedagogical Use of the General History of Africa and is in line with the provisions of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, the Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access in Cyberspace adopted in 2003, and also responds to the efforts in the framework of the Memory of the World Programme to promote digital preservation across the African region. The outcome represents a fruitful collaboration between intellectuals, artists, technologists, and pedagogues that positions UNESCO as a platform for innovation, international cooperation and exchange.

  Consult the e-learning platform here.

 • |
  12-11-2013

  UNESCO General Conference elects Irina Bokova for second term as Director-General

  © UNESCO/Emilien Urbano
  When, local time: 
  Tuesday, 12 November 2013 - 2:15pm

 • |
  12-11-2013

  UNESCO General Conference elects Irina Bokova for second term as Director-General

  © UNESCO

  UNESCO’s General Conference today elected Irina Bokova for a second four-year term as Director-General of the Organization. She was nominated for the position by UNESCO’s Executive Board on 4 October.

  Born on 12 July 1952 in Sofia (Bulgaria), Irina Bokova was first elected Director-General of UNESCO on 15 November 2009. Her first term has been marked by a major reform of UNESCO, to make the Organization more efficient and relevant to challenges facing peace and development today, in a world of diversity that is increasingly interdependent.

  Over the past four years, Irina Bokova has focused UNESCO’s programme on two overarching objectives – forging a culture of peace and promoting sustainable development – along with two global priorities – Africa and gender equality. She spearheaded UNESCO’s contribution to shaping the new post-2015 sustainable development agenda, highlighting the essential contribution of education, culture, the sciences, communication and information. The new agenda is currently being decided by the United Nations and the whole of the international community.

  “Human rights and dignity are the compass directions for all UNESCO’s action, and must remain the foundations for the lasting peace and sustainable development that we are seeking to build – more than ever, unity must guide us, to build the future we want for all, a more equitable, just and peaceful future.”

  Irina Bokova has received doctor honoris causa from many prestigious universities across the world. In addition to her mother tongue, she speaks English, French, Spanish and Russian.

 • Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel.
  integration kompetensutveckling |Færöerne
  12-11-2013

  Forbedrede undervisningstilbud for nye nordiske borgere

  Vi har i Norden en gruppe voksne mennesker fra ikke-vestlige lande, der har særlige faglige udfordringer. Dette er et nordisk problem, og derfor er det vigtigt, at vi i Alfarådet fokuserer på området, siger Peter Villads Vedel, ny-udnævnt koordinator i Alfarådet, ...

 • |
  12-11-2013

  Global warming is more about people than carbon emissions, argues 2013 World Social Science Report

  © UNESCO

  The new edition of the World Social Science Report emphasizing the social sciences’ indispensable contribution to human survival in the face of climate change, will be launched on 15 November at UNESCO Headquarters in Paris (Noon, Room XI, accreditation is mandatory, see below).

  Published by UNESCO, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the International Social Science Council (ISSC), the Report, entitled Changing Global Environments, features articles by more than 150 leading experts from all over the world and represents the full gamut of social science subjects: anthropology, economics, development studies, geography, political science, psychology, and sociology. The argument that underpins the 600-page volume is that people, human behaviour and societies need to be at the heart of all attempts to tackle the challenges of environmental change and phenomena studied by the natural sciences.

  The work takes stock of the unprecedented and staggering environmental challenges facing society and their potentially devastating consequences on the well-being of people all over the world. Global environmental change impacts everything for everyone on this planet: life support systems, livelihoods, ways of life, actions and interactions.

  Problems encountered by individuals and communities struggling with social, economic and political crises, persistent poverty, increasing inequalities and social discontent, are already exacerbated by environmental change.

  In an article on Migration as an adaptation strategy to environmental change, W. Neil Adger and Helen Adams observe that “empirical evidence shows that certain populations do not have the resources to migrate when their well-being is reduced by environmental change.” The authors also point out that the many people who migrated to coastal areas and cities in recent decades are also particularly vulnerable to climate change as “They cluster in high-density areas, often on steep hillsides or flood plains, where there is vacant and cheap land […].”

  Elke U. Weber, in Individual and collective behaviour change, cautions that “negative consequences normally lead people to change their behaviour, but the time-lag between behavioural cause and environmental impacts makes it hard for people to see the connection.”

  These issues bring to the fore the need to draw on the social sciences to bring about the economic and behavioural changes required to achieve sustainability. To this end, the Report issues an urgent call for action to the international scientific community. Social scientists need to collaborate more effectively with colleagues from the natural, human and engineering sciences to deliver knowledge that can help address the most pressing of today’s environmental problems and sustainability challenges. And they need to do so in close collaboration with decision-makers, practitioners and the other users of their research.

  In his article Are increasing greenhouse gas emissions inevitable? John Urry explains the need for such collaboration: “The requirement is to reverse the apparently inexorable growth of high-carbon systems and related social practices. This reversal has to be both social and economic and requires ‘reversing’ most systems set in motion during the 20th century, finding the equivalent of a reverse gear while going forwards very fast.” Speaking about the effects of cutting carbon emissions, Urry predicts that “low-carbon systems will reduce the short-term levels of measured income and consumption, which will make it difficult to persuade people to embrace low-carbon social practices.” For this to become acceptable, he argues, consumers will have to learn to regard low-carbon actions and goods as desirable.

              Clearly, a new—bolder, better, bigger and different—approach to social science is needed:

  ·            Bold enough to reframe and reinterpret global environmental change as a fundamentally social process;

  ·            Better in terms of incorporating social science insights into problem-solving;

  ·            Bigger in terms of the need for more social scientists to address the challenges of global environmental change;

  ·            Different by changing the way the social sciences view and practice science—its theories, assumptions, methodologies, institutions, norms and incentives—to help meet the complex interdisciplinary and cross-sector challenges facing us.

  This report aims to engage social scientists in all disciplines in academia, research institutes, think tanks, NGOs, and government agencies all over the world, as well as intergovernmental organizations. The Report will serve the International Social Science Council (ISSC) in its work, as a basis for critical discussion with members and partners so as to sharpen the social science knowledge base on global environmental change and support social science leadership in research for sustainability. It will also inform UNESCO’s work to support inclusive and equitable sustainable development policies in programmes implemented nationally.

  The 2013 World Social Science Report was prepared and edited by the ISSC with the support of leading specialists from all the over the world.

                                                  ****

  Media Contact: Roni Amelan, UNESCO Press Service, r.amelan(at)unesco.org +33 (0)1 45 68 16 50

  The report is available to the media upon request, under embargo until 15 November (9 a.m., Paris time, GMT+1)

  For media accreditation to the launch please send full name of journalist, media, country, and contact information (phone and email) as well as a copy of a valid press card and/or attestation by your media signed by the managing editor, and an identity photograph, to: accreditation-media(at)unesco.org

 • |
  12-11-2013

  UNESCO’s General Conference: Forward momentum at the end of Week One

  © UNESCO
  When, local time: 
  Tuesday, 12 November 2013 - 4:15pm

 • |
  12-11-2013

  The Future of Education beyond 2015

  © UN photo/Milton Grant
  Young Salasaca Indians in Ambato, south of Quito
  When, local time: 
  Tuesday, 12 November 2013 - 5:15pm

 • |
  12-11-2013

  UNESCO Launches “Women in African History: An E-Learning Tool”

  © UNESCO

 • |
  11-11-2013

  President of Chad donates replica of Toumai skull to UNESCO

  © UNESCO

  The President of Chad, Idriss Deby Itno, today presented a cast of the Toumai fossil cranium, the oldest hominine remain found to date, to UNESCO. The presentation was made at a ceremony with the Organization’s Director-General, Irina Bokova. It took place during the President's visit to the General Conference, which brings together all of the Organization’s Member States until 20 November.

  “UNESCO today gives us an opportunity to say publicly that the work of the Franco-Chadian team headed by Professor Michel Brunet yielded results showing that Toumai is indeed the ancestor of humanity. Toumai who was born in the desert, 6,000 kilometres from here will rest at UNESCO for all eternity,” declared President Idriss Deby Itno.

  The President then handed a cast of the cranium to the Director-General of UNESCO in the presence of Professor Baba Malaï, former head of the Centre national d’appui à la recherche du Tchad (Chad’s national centre for support to research) and Professor Brunet of the Collège de France, who led the bi-national paleoanthropological mission that found Sahelanthropus tchadensis, known as Toumai.

  “The discovery of this cranium turned a new page in our understanding of the origins of humanity and has had a considerable historic, scientific and anthropologic impact […] This fits precisely with UNESCO’s mandate, the power of science to build intellectual moral solidarity. UNESCO is a choice venue for this fossil and the scientific debate it generates,” declared Ms Bokova, who also spoke about work undertaken by UNESCO over the past 40 years in publishing the General History of Africa.

  The ceremony took place in the aftermath of a scientific symposium that was held at UNESCO on 7 November with renowned French anthropologist Yves Coppens and Michel Brunet.

  Organized by the Permanent Delegation of Chad to UNESCO and the Organization’s Culture sector, the symposium focused on the impact of this discovery on paleoanthropological research and on the General History of Africa.

  The Toumai cranium, whose Goran language name means “hope of life” was found in northern Chad on 19 July 2001. The seven million-year-old hominine cranium led to a major shift in paleoanthropological thinking which had previously identified East Africa as the cradle of humanity.

 • |
  11-11-2013

  The Republic of Chad offers UNESCO a replica of the skull Toumaï

  © UNESCO

  Lundi 11 septembre, la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a reçu des mains du Président de la République du Tchad, M. Idriss Deby Itno, une réplique du crâne de Toumaï, crâne fossile du plus vieil hominidé retrouvé à ce jour, datant de plus de 7 millions d’années. Cette réplique sera exposée dans le grand hall de l’UNESCO, et fera l’objet de plusieurs cycles de conférences et d’expositions consacrées aux origines de l’humanité et à la recherche scientifique et historique.
  « C’est avec plaisir que nous offrons à l’UNESCO la réplique du crâne de Toumaï, notre ancêtre commun, comme commun de l’humanité » a déclaré le Président de la République du Tchad. Très enthousiaste, la Directrice générale s’est exprimée au nom de l’UNESCO en déclarant « Nous avons tous une grand-mère commune ! Elle est africaine et elle s’appelle Toumaï. Son existence nous relie plus profondément que toutes nos différences de cultures, d’origines ou de croyances. Nous touchons très exactement au mandat de l’UNESCO, au pouvoir...

  Lundi 11 septembre, la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a reçu des mains du Président de la République du Tchad, M. Idriss Deby Itno, une réplique du crâne de Toumaï, crâne fossile du plus vieil hominidé retrouvé à ce jour, datant de plus de 7 millions d’années. Cette réplique sera exposée dans le grand hall de l’UNESCO, et fera l’objet de plusieurs cycles de conférences et d’expositions consacrées aux origines de l’humanité et à la recherche scientifique et historique.

  « C’est avec plaisir que nous offrons à l’UNESCO la réplique du crâne de Toumaï, notre ancêtre commun, comme commun de l’humanité » a déclaré le Président de la République du Tchad. Très enthousiaste, la Directrice générale s’est exprimée au nom de l’UNESCO en déclarant « Nous avons tous une grand-mère commune ! Elle est africaine et elle s’appelle Toumaï. Son existence nous relie plus profondément que toutes nos différences de cultures, d’origines ou de croyances. Nous touchons très exactement au mandat de l’UNESCO, au pouvoir de la science à construire la solidarité intellectuelle, morale de l’humanité. »

 • |
  11-11-2013

  Ministers reaffirm Education for Sustainable Development as central to the post-2015 agenda

  © UNESCO

  Twelve Ministers of Education and several high-level representatives from around the world came together on the occasion of UNESCO’s 37th session of the General Conference to discuss education for sustainable development (ESD). Agreeing on its pivotal role in quality education, they concluded that that ESD had the potential to accelerate progress towards sustainable development and as such should be central to the future development agenda beyond 2015.

  The Swedish Minister of Gender Equality and Deputy Minister of Education, Ms Maria Arnholm, emphasized the role of education and research in helping to build sustainable societies. ” Sustainability can only come through awareness and action from us all,” she said. 

  Many participants emphasized that ESD is fundamentally about promoting attitudes, values and behaviours. Along with the promotion of justice, responsibility, exploration and dialogue, ESD should aim to move us to take action together and adopt behaviours and practices that enable all to live a full life without being deprived of basic needs.

  Concrete examples of ESD achievements were shared during the discussions and provided the opportunity for Member States to showcase lessons learnt in the course of the UN Decade of ESD.  The need to continue to share successful practices was stressed. 

  A number of Ministers suggested activities that could be pursued in the implementation of the Global Action Programme on ESD that follows up on the UN Decade of ESD and is expected to be launched at the UNESCO ESD World Conference in 2014.

  “How extensively we will be able to put ESD into practice in the future depends on our proactive participation. Let us work together to bring even greater momentum to the ESD movement.” said Ms Michiko Ueno, Vice Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan, at the Ministerial Breakfast. She warmly invited participants to the UNESCO World Conference on ESD in November 2014, which will be co-organized by UNESCO and the Government of Japan. 

  The meeting, co-organized by UNESCO and the Government of Japan was opened by the Director-General of UNESCO. The Ministerial Breakfast also benefitted from the presence of representatives of Aichi-Nagoya and Okayama – host cities of the World Conference in 2014 and associated stakeholder meetings.

  LINKS

   

   

 • |
  11-11-2013

  UNESCO strengthens Cooperation with Caribbean Countries

  © UNESCO

  UNESCO has strengthened its ties with the Caribbean Community (CARICOM) by signing a new Memorandum of Understanding with the group, which includes 15 member countries and five associate members – mainly Small Island Developing States (SIDS).

  The new Agreement was signed at UNESCO’s General Conference in Paris.  It provides a framework for cooperation in a range of areas, including:

  • promotion of education as a fundamental right, focusing on inclusive quality education, effective learning programmes and strengthening of health education;
  • further Implementation of the Plan of Action for the Sustainable Development of  Small Island Developing States;
  • cooperation in the assessment of natural hazards;
  • support to heritage preservation, heritage education and stronger institutional capacities in the development of national cultural policies; and
  • cooperation in the promotion of freedom of expression as a basic human right.

  The Director-General of UNESCO, Irina Bokova, signed the Memorandum with Irwin LaRocque, Secretary General of the Caribbean Community Secretariat. She thanked him for his commitment to enriching cooperation and looked forward to deepening this partnership on the basis of shared values and common objectives.

  “We have accomplished so much together and we can do much more,” stated the Director-General. “This is the spirit guiding the new Memorandum of Understanding.”  It is the third Memorandum of Understanding signed between UNESCO and CARICOM. The first agreement between the two Organizations was signed in 1980, and this new agreement underlines the strength of a partnership that has existed for over 30 years.

  CARICOM works to promote economic integration and cooperation among its 15 member States -- Antigua and Barbuda, the Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago.  During this General Conference, Anguilla, a British overseas territory located in the Caribbean, was admitted as an Associate Member State of UNESCO.

   

 • |
  11-11-2013

  UNESCO strengthens Cooperation with Caribbean Countries

  © UNESCO

  UNESCO has strengthened its ties with the Caribbean Community (CARICOM) by signing a new Memorandum of Understanding with the group, which includes 15 member countries and five associate members – mainly Small Island Developing States (SIDS).

  The new Agreement was signed at UNESCO’s General Conference in Paris.  It provides a framework for cooperation in a range of areas, including:

  • promotion of education as a fundamental right, focusing on inclusive quality education, effective learning programmes and strengthening of health education;
  • further Implementation of the Plan of Action for the Sustainable Development of  Small Island Developing States;
  • cooperation in the assessment of natural hazards;
  • support to heritage preservation, heritage education and stronger institutional capacities in the development of national cultural policies; and
  • cooperation in the promotion of freedom of expression as a basic human right.

  The Director-General of UNESCO, Irina Bokova, signed the Memorandum with Irwin LaRocque, Secretary General of the Caribbean Community Secretariat. She thanked him for his commitment to enriching cooperation and looked forward to deepening this partnership on the basis of shared values and common objectives.

  “We have accomplished so much together and we can do much more,” stated the Director-General. “This is the spirit guiding the new Memorandum of Understanding.”  It is the third Memorandum of Understanding signed between UNESCO and CARICOM. The first agreement between the two Organizations was signed in 1980, and this new agreement underlines the strength of a partnership that has existed for over 30 years.

  CARICOM works to promote economic integration and cooperation among its 15 member States -- Antigua and Barbuda, the Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago.  During this General Conference, Anguilla, a British overseas territory located in the Caribbean, was admitted as an Associate Member State of UNESCO.

   

 • |
  11-11-2013

  UNESCO calls for nominations for Memory of the World International Register

  © UNESCO

  UNESCO is inviting new nomination proposals for inscription on its Memory of the World International Register, a list of library collections and archive holdings of world significance, which was established in 1997 to promote documentary heritage of universal value. Nominations should ideally be submitted through the National Commissions for UNESCO or the Memory of the World National Committees in the countries where they are located. Proposals should be based on the selection criteria listed in the General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage, which stipulates that the most important criterion for inscription on the Register is the universal significance of the documentary heritage.

  The deadline for the submission of nominations is 31 March 2014 and submissions received after this date will be studied in the 2016/2017 session only. They should be submitted in Word, RTF or Open Office format to UNESCO's Memory of the World Secretariat:

  • by email to: mowsecretariat(at)unesco.org;
  • by mail, accompanied by an electronic version, addressed to: Joie Springer, Memory of the World Programme, Knowledge Society Division, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP
   France.

  Nominations are posted on the Programme’s website and illustrations, such as photographs or slides (TIFF, GIF, JPEG formats), and sound recordings (real-media) can be included to help describe the proposal. As the images submitted may often be used by the Memory of the World Secretariat in publicity materials, an authorization for their reuse for non-profit purposes should also be included. A copy of this form can be downloaded here and the nomination form here.

  At present, a total of 301 collections submitted by 102 different countries, 4 international organizations and one private foundation are inscribed on the International Register of the Memory of the World Programme. Regional registers have been created for the Memory of the World Committees for Asia/Pacific (MOWCAP) and Latin America/Caribbean (MOWLAC), and an increasing number of countries have now established national registers. Assessment for inscription on the Register is determined by a panel of experts, the Register Sub-committee and the International Advisory Committee (IAC) whose recommendations are forwarded to the Director-General for final decision.

  The announcement on the next round of inscription will be made in 2015.

  UNESCO launched the Memory of the World Programme to guard against collective amnesia calling upon the preservation of the valuable archive holdings and library collections all over the world ensuring their wide dissemination. The Programme is intended to protect documentary heritage, and helps networks of experts to exchange information and raise resources for preservation of and access to documentary material.

 • |
  11-11-2013

  The UNESCO Memory of the World Register for Latin America and the Caribbean recognises documents on the history of the Mapuche people

  © UNESCO

  The UNESCO Memory of the World Programme’s Regional Committee for Latin America and the Caribbean (MOWLAC) has recognised the “Set of Documents from the Indigenous Settlement Commission, Law 4 of December 1866” as a Regional Memory of the World Register. These documents are preserved in Chile at the General Indigenous Affairs Archives, and they belong to the Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile (CONADI, the Chilean National Foundation for Indigenous Development).

  The documents provide an account of the annexation of Mapuche lands by the Chilean government that began in 1884, and they constitute a valuable heritage describing the settling of the indigenous population and the boundaries and registration of their territory. The archives are a source of essential information for describing the Mapuche people over a period of almost 50 years and allow for historical studies comparing the settling of these people in Chile and Argentina, their kinship ties, descendants, territory and organisation.
   
  These documents also provide a significant testimony of the transformation of indigenous property beginning in the second half of the 19th century and of the influence Europe and the United States had on colonisation and the ethnic, territorial and productive consolidation of Latin American nations.
   
  Patricia Huenuqueo, Head of Chile’s Office of the National Government Archive System and President of the National Memory of the World (MOW) Committee, explained that “This new record is an enormous opportunity to recognise and appreciate our native peoples. As these archives describe the Chilean government’s annexation of Mapuche country over a period of almost 50 years (1884-1939), we see its inclusion in the regional registry as an opportunity to reread history as we know it and renew our understanding of the present time.” (Read the full interview with Patricia Huenuqueo).
   
  History of the Documents

  The set of documents from the Indigenous Settlement Commission, Law 4 of December 1866, which has been recognised in the Memory of the World Register for Latin America and the Caribbean, are original, authentic records from 1884 to 1930. Since the time of their origination, they have been in the custody of government institutions and have served to prove property rights recognised by the Chilean state toward the Mapuche people.
   
  The oldest documents describe the Mapuche as settled on an area of some 500,000 hectares, as well as the expropriation and auction of the remaining 5 million hectares over a period of almost 50 years.
   
  The resources consist of the following items organised into sets of documents of great historical value: 2,956 land grants (1884-1929), 15 books of registered documents (1884-1929), nine books from the Indigenous Property Registrar Records (1884-1930) and 22 bound volumes with records from the Indigenous Settlement Commission for Valdivia and Llanquihue (1907-1908). The documents are complete and are in fair condition. Due to their unique nature, many of the documents have been digitised.
   
  The documents were drawn up under Law 4 of December 1866 by which the Chilean state declared the land between the Biobío and Toltén Rivers to be government property, and established and recorded its boundaries. These rivers were natural features that, since the mid-17th century, had served as a border between the Creole and Mapuche populations. The law stipulated the establishment of a commission appointed by the President of the Republic that would clearly and precisely set the boundaries of indigenous lands, record them in official documents and issue land grants to Mapuche families in the name of the Republic.
   
  The basic purpose of this process of settling and recording lands was “to establish the indigenous people in delimited areas, called reservations, in order to have the rest of the territory free and unobstructed for colonisation” (Bengoa, 2008). Implementation of the process only began in 1884 when the Settlement Commission issued the first land grant, and it ended in 1930 when the process was halted by Law No. 4,802.
   
  How was the application for the regional register made?

  The nomination was prepared with the recommendation and support of the Chilean National Memory of the World Committee, which believed it was important to underscore the existence of this documentary heritage because it recognises the multi-ethnic nature of Chile and opens up an opportunity to debate current cultural policies in indigenous matters.
   
  The certificate of registration in the Regional Memory of the World Register will be sent by Guilherme Canela Godoi, communications and information specialist for MERCOSUR (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay and Chile), who congratulated the Chilean National Foundation for Indigenous Development (CONADI) for its work in preserving these archives.
   
  For more information:

  Contacts:

  • María Eugenia Queupumil Burgos
   General Indigenous Affairs Archives of the National Foundation for Indigenous Development (CONADI), Temuco, Chile
   Tel.: (56) 45 231-7293
   E-mail: mqueupumil(at)conadi.gov.cl
  • Juan Ñanculef Huaiquinao
   Head of the CONADI Indigenous Heritage Programme
   Tel. (56) 45 220-7544
   E-mail: jnanculef(at)conadi.gov.cl
  Country: 

 • |
  11-11-2013

  UNESCO strengthens Cooperation with Caribbean Countries

  © UNESCO
  When, local time: 
  Monday, 11 November 2013 - 11:45am

 • |
  11-11-2013

  Director-General meets the Deputy Minister of Education and Science of Bulgaria

  © UNESCO

  On 9th November, UNESCO Director-General Irina Bokova met with Atanaska Teneva, Deputy Minister of Education and Science of the Republic of Bulgaria in the margins of the 37th session of the General Conference.

  Mrs Teneva handed to the Director-General a Memorandum signed by three Ikuo Hirayama schools in Bulgaria, which are also UNESCO ASP-net schools and the institutions supporting them – two Ikuo Hirayma Museums and Foundations in Japan, the Ikuo Hirayama Volunteering Centre at the University of Waseda, the Bulgarian Academy of Sciences and the Ikuo Hirayama Centre in Sofia.

  An intercontinental educational project has been developed as a kickoff for educational cooperation between Bulgaria and the Silk Road countries, which builds on the humanistic messages conveyed by Prof. Ikuo Hirayama’s canvases.

  The project is conceived as a live book and the first live-page event will be the forthcoming Bulgarian-Japanese children’s exhibition on 28th November in Sofia dedicated to the 60th Anniversary of the UNESCO ASP-net schools.

 • |
  10-11-2013

  Director-General expresses her condolences and pledges UNESCO’s support for victims in Philippines

  The Director-General of UNESCO, Irina Bokova, expressed her sadness and concern about the unprecedented devastation caused by the typhon Haiyan in Philippines, and pledged UNESCO’s support for the victims of the disaster.
  "I have been deeply saddened to observe the devastation and terrible loss of lives being caused by the storm that provoked a wave that reached up to 5 meters ravaging Tacloban in Philippines,” said Ms Bokova.
  “As rescue and prevention efforts continue, allow me to express profound sympathy and sincere condolences to the Government and people of Philippines, on my behalf and that of UNESCO,” she continued. “Please rest assured that we stand ready to provide, within the Organization’s fields of competence, all the assistance the Philippines authorities may desire.”
  According to the Filipino government, more than 10,000 people may have died and some 4 million people have been affected, many of them having lost their homes and their crops.

  The Director-General of UNESCO, Irina Bokova, expressed her sadness and concern about the unprecedented devastation caused by the typhon Haiyan in Philippines, and pledged UNESCO’s support for the victims of the disaster.

  "I have been deeply saddened to observe the devastation and terrible loss of lives being caused by the storm that provoked a wave that reached up to 5 meters ravaging Tacloban in Philippines,” said Ms Bokova.

  “As rescue and prevention efforts continue, allow me to express profound sympathy and sincere condolences to the Government and people of Philippines, on my behalf and that of UNESCO,” she continued. “Please rest assured that we stand ready to provide, within the Organization’s fields of competence, all the assistance the Philippines authorities may desire.”

  According to the Filipino government, more than 10,000 people may have died and some 4 million people have been affected, many of them having lost their homes and their crops.

  Country: 

 • |
  09-11-2013

  UNESCO and Portugal signed an Agreement on a Category 2 Centre in the Sciences

  © UNESCO

  The proposal to establish this Centre was adopted by the General Conference at its 36th session.

  The Director-General of UNESCO, Irina Bokova and the Portuguese Minister of Education, Higher Education and Science, Mr Nuno Crato, signed today an Agreement for the Establishment of an International Centre for Advanced Training of Scientists from Portuguese-Speaking Countries in the Areas of Basic Sciences under the auspices of UNESCO.

  The establishment of the International Centre for Advanced Training of Scientists from Portuguese-Speaking Countries in Areas of Basic Sciences perfectly aligns itself with the objectives of the International Basic Sciences Programme (IBSP) which are to strengthen human and institutional capacities in the basic sciences and science education, and to reinforce cooperation between partner institutions in sciences. The proposed Centre will aim at developing high-level scientific capabilities, while promoting social responsibility, the mobility of scientists, and the fight against scientific brain drain, and will be devoted to the training in the basic sciences of doctoral and post-doctoral young scientists located in universities and research laboratories in all the Community of Portuguese-Speaking Countries (CPLP).

  “This partnership shows a strong cooperation with Portugal, a high interest in the basic sciences with special attention to advanced training of scientists from Portuguese speaking countries, especially Africa, and a commitment to promote multilinguism in the Sciences” said Irina Bokova.

  Country: 

 • |
  09-11-2013

  Irina Bokova regrets loss of US voting rights

  © UNESCO
  When, local time: 
  Saturday, 9 November 2013 - 10:45am

 • |
  09-11-2013

  Irina Bokova regrets loss of US voting rights

  © UNESCO

  Legislation from the 1990s has prevented the United States of America from paying dues to UNESCO since the Organization voted to admit Palestine in 2011. Member States that do not pay dues for two years lose their right to vote in UNESCO’s General Conference. That rule came into effect for the United States today. The Director-General made this statement after the decision was announced:

  Address by Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of the Loss of Voting Rights

  Excellencies, Ladies and Gentlemen,

  As UNESCO Director-General, I wish to express regret at the loss of voting rights by the United States.

  Universality is critical to UNESCO’s mission, to achieving the ambitions that have guided the Organization since 1945.

  The United States helped to craft this mission and these ambitions.

  I have said this before, and I wish to reaffirm it now.

  Today, I am convinced UNESCO has never mattered so much for the United States – or the United States for UNESCO.

  UNESCO’s work to alleviate poverty and promote sustainable development is, I believe, shared by the American people.

  I believe UNESCO’s work to advance literacy and quality education as the way to fight ignorance and intolerance is shared by the American people.

  I believe our action to counter extremism, racism and discrimination, through education, by safeguarding common cultural heritage, is shared by the American people.

  I believe our action to empower girls and women is shared by the American people.

  I believe our action to harness new technologies to enhance the quality of learning is shared by the American people.

  I believe our action to promote freedom of expression, to develop media, is shared by the American people.

  I believe our action for scientific cooperation, ocean sustainability, is shared by the American people.

  I believe our action to bolster societies facing emergencies, disasters and conflicts is shared by the American people.

  I believe all of our work to protect human rights and dignity as the basis for lasting peace and sustainable development is shared by the American people.

  This is the case I have been making since the last session of the General Conference.

  Despite the withholding of funding, since 2011, we have led new initiatives and deepened the partnership between the United States and UNESCO, which has never been so meaningful.

  It is embodied in our work to safeguard heritage, to support countries in transition,

  …in our efforts to teach respect for all,

  …in the Global Partnership for Girls’ and Women’s Education, launched with then Secretary of State Hillary Rodham Clinton in 2011,

  …in the work of Samuel Pisar, Honorary Ambassador and Special Envoy for Holocaust Education,

  …in the new International Institute for Peace, created at Rutgers University last year with Goodwill Ambassador Forest Whitaker,

  …in our work with the American academic community, the UNESCO Chair on Literacy and Learning at the University of Pennsylvania, the new UNESCO Chair for Genocide Education at the University of Southern California,

  …in our interaction with the United States Geological Survey, with the US Army Corps of Engineers, with US professional societies, to advance science and research for the sustainable management of water resources and for geosciences  

  …in the celebration of World Press Freedom Day in Washington D.C in 2011, with the National Endowment for Democracy,

  …in our cooperation with major private sector companies, with Microsoft, Procter & Gamble, Cisco,

  …in the promotion of International Jazz Day, to celebrate cultural human rights and cultural diversity on the basis of tolerance and respect.

  These are just a few examples.

  Our partnership is strong, because it draws on shared values. It is rich, because it pursues common goals.

  UNESCO is acting on the frontlines of the world, to create open societies, to uphold human rights and freedom, to support democratic transitions, through education, culture, the sciences, communication and information.

  This work has never been more important, and it will continue.

  The United States helped shape UNESCO in 1945.

  The poet, diplomat and Librarian of Congress, Archibald MacLeish penned the lines that open our Constitution:

  Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.

  This vision has never been more relevant.

  The United States helped inspire the 1972 World Heritage Convention.

  This reminds me of the words of the late Russell Train, former Head of the Environmental Protection Agency and founder of the World Wildlife Fund, who did so much to launch the World Heritage Convention --

  At this time in history, as the fabric of human society seems increasingly under attack by forces that deny the very existence of a shared heritage, forces that strike at the very heart of our sense of community, I am convinced that World Heritage holds out a contrary and positive vision of human society and our human future.

  Ladies and Gentlemen, It is not just World Heritage – UNESCO itself holds out this “positive vision of human society,” against the forces of extremism, against the voices of intolerance.

  Writing in 1950, the United States Representative to the 4th session of our General Conference underlined what he called UNESCO’s “tremendous significance” in tilling the ground for peace amongst nations.

  This Representative was the political philosopher Reinhold Niebuhr.

  So, Ladies and Gentlemen, our task is not over.

  To take it forward, to build a 21st century that is more just, peaceful, equitable than the last century -- UNESCO needs the vision and leadership of all its members.

  This is why I regret the loss of voting rights by the United States.

  And let me be very clear. This is not only about financing.

  This is about values.

  This is the "smart power" that is in such need today, to lay the foundations for lasting peace and sustainable development.

  This is about universality.

  For this, we need all voices, all Member States.

  It is inconceivable to not have the engagement of all States at this time of rapid change and deepening interdependence in the world, in this era of globalisation and vulnerability.

  I will continue to work for the universality of this Organization, for the support of the United States, to the values we share, to the objectives we hold in common, of an effective multilateral order and a more peaceful, more just world.

  Thank you.

 • |
  08-11-2013

  Mongolia National Media Conference reviews assessment based on IPDC’s Media Development Indicators

  © UNESCO

  More than 150 representatives from across the Mongolian media sector (public and private media outlets, as well as community radio and media associations) and relevant government officers worked with international experts at a two-day National Media Conference, held in Ulaanbaatar on 29 and 30 October 2013, on reviewing a draft UNESCO report on media development in Mongolia. The assessment of the country’s media sector was carried out on the basis of the UNESCO/IPDC Media Development Indicators (MDIs) by the Mongolian specialized press freedom organization Globe International Centre in close consultation with the UNESCO Office in Beijing.

  The National Media Conference for validating the draft MDI-based assessment was co-organized by the Associations of Mongolian Journalists, the Globe International Centre (GIC), the Press Institute and the Communications Regulatory Commission, with support from the UNESCO Office in Beijing and the Mongolian National Commission for UNESCO, the embassies of Canada and USA in Ulaanbaatar, and the Mongolian chapter of Transparency International.

  During the opening, the President of the Associations of Mongolian Journalists, Badam Galaarid, invited the media community to see this exercise as an opportunity to work for the common good of improving media professionalism and independence. On behalf of the UN Country Team, the Deputy Resident Coordinator, SoeNyunt-U, reminded participants that “free, independent and pluralistic media empower citizens with information that enables them to make informed choices and actively participate in democratic processes.” He underscored that “as the United Nations, we believe that to be successful, any national development strategy should therefore include a media development component.”

  The first session of the Conference included a presentation on the methodology for the implementation of the MDIs at country level by Andrea Cairola, Adviser for Communication and Information at the UNESCO Office in Beijing; and an introduction to the draft Media Development Report and its recommendations by the President of GIC, Naranjargal Khashkhuu.

  After a plenary activity on the safety of journalists, the participants then split into five working groups to review the draft Report, chapter by chapter, based on the five MDI categories as well as on its 50 main indicators and 194 sub-indicators. The review exercise was supported by international experts such as a representative from the UNESCO’s Communication and Information Sector, a Senior Adviser from the OSCE’s Office of the Representative of Freedom of the Media (Michael Unland), a media law expert from the Canadian Centre for Law and Democracy (Michael Karanicolas) and two US experts from the International Senior Lawyers Project (Daniel Byron and Sigurd Sorenson).

  How the media stakeholders could contribute to the ongoing media law reform in Mongolia was among the issues which triggered most discussion during the Conference, together with the campaign to decriminalize defamation, the practice of not declaring “paid-for” articles and hidden advertisement distorting journalistic professional standards. Attention was also drawn to the need for credible media self-regulation mechanisms, as well as for transparency in the allocation of public-funded advertisements. The debate was also lively when stakeholders discussed some recent regulations concerning online content, as well as the perceived need for anti-trust and ownership transparency mechanisms for the media sector.

  Representatives from remote areas raised the question of the challenge of sustainability of small and local electronic media posed by the digital broadcasting switch-over, and requested transparency in the allocation of public-sponsored slots on the most popular satellite platform. The manager of a UNESCO-supported community radio (Nurlybek Konsul) broadcasting in a local language in the Bayan-Ugliiaimag Aimag territory in Western Mongolia, in making the argument for a community-media friendly legislative reform, said that in his community the radio station named after a local mountain “Uushingyn Tsuurau” is so appreciated that people provide donations without even being requested to, adding that “if we did not go on air for one day everybody would call and ask what has happened.”

 • |
  08-11-2013

  Education Beyond 2015: Presentation by Mr Qian Tang, UNESCO Assistant Director-General for Education

 • |
  07-11-2013

  Raising awareness through new UNESCO stamps

  © UNESCO

  Stamps have a timeless power to raise awareness, and stir human hearts, with their exquisite messages of peace. On 7 November, the French National Post Office released two new UNESCO stamps.

  One stamp calls attention to the endangered red-crowned crane (Grus japonensis), and the need to protect this species. In Japan, the crane, known as the “tancho,” is a powerful national symbol, representing longetivity and immortality.

  The second stamp features the Ancient City of Sigiriya (Sri Lanka), a UNESCO World Heritage site, where one can wind through ancient galleries and staircases, and out through the mouth of a gigantic lion. The 'Lion Mountain' is a unique witness to the civilization of Ceylon during the years of the reign of Kassapa I. Its frescoes inaugurated a pictorial style which endured over many centuries. Poems inscribed on the rock, known as 'Sigiri graffiti,' are among the most ancient texts in the Sinhalese language. They attest to the considerable influence that Sigiriya exerted on both literature and thought.

  UNESCO-related stamps have been produced by France since 1960. Every year, almost 1 million of them are printed. Many feature an impressive and diverse list of cultural sites, while a number depict protected species around the world, ensuring that a wide audience is sensitized to protection issues involving heritage and biodiversity.

  Country: 

 • |
  07-11-2013

  Rafael Correa exhorts international community to vanquish poverty at UNESCO’s General Conference

  © UNESCO

  “Vanquishing poverty is the most important moral imperative in the world considering that, for the first time in human history, poverty is not caused by a lack of resources or natural factors, but by an unjust system that breeds exclusion,” declared the President of Ecuador, Rafael Correa, in an address to the plenary of the 37th session of UNESCO’s General Conference.

  “I am a strong believer in the transformative powers of science and technology. I put much of my hope for the future of the planet in them; the ability to maintain our way of life and the give a good life to humanity as a whole,” he told representatives of the Organization’s 195 Member States, meeting in Paris until 20 November.

  “UNESCO’s mission is to contribute to the consolidation of peace, to the eradication of poverty, to support sustainable development and intercultural dialogue but this hinges on less charity and more justice,” he said.

  “If knowledge were not privatized but placed at the service of humanity as a whole, it could boost the development of the poorest countries. They do not need charity as much as they need skills, science and technology.”

  “A compensation plan for environmental goods could generate a massive and global redistribution of revenue, which could end poverty and consolidate sustainable development.”

   “Nobody is more aware than I am of the fact that—in view of the forces at play in the world today and of the present condition of humanity—this is utopian. But UNESCO was created for Utopia,” he concluded.

  President Correa came to UNESCO with Ricardo Patiño, Minister of Foreign Affairs and Human Mobility; Guillaume Long, Minister-Coordinator of Knowledge and Human Talent; Augusto Espinosa, Minister of Education; and Doris Solis, Minister of Social Inclusion.

  Following his address to the plenary session of the General Conference session, President Correa met Director-General Irina Bokova to discuss cooperation between UNESCO and Ecuador, which hosts the Organization’s office for the Andean countries.  Along with Ecuador, the office serves Bolivia, Colombia and Venezuela.

  Country: 

 • |
  07-11-2013

  World leaders debate international development goals at 37th Session of UNESCO’s General Conference

  © UNESCO
  When, local time: 
  Thursday, 7 November 2013 - 5:15pm

 • |
  07-11-2013

  World leaders debate international development goals at 37th Session of UNESCO’s General Conference

  © UNESCO

  The 37th session of UNESCO’s General Conference, which brings together all of the Organization’s Member States, on Wednesday hosted a new edition of the Leaders’ Forum on the theme “UNESCO mobilizing for and contributing to the post-2015 agenda through education, the sciences, culture and communication and information”.

  The purpose of the Forum was to reenergize the international community’s commitment to promote concrete development goals, as we approach the 2015 deadline for the Millennium Development Goals (MDGs) adopted in 2000.

  “At stake in this debate,” said UNESCO Director-General Irina Bokova, “the key to success, is to identify factors of sustainability, so that our efforts are sustainable. The answer lies in the Constitution of UNESCO: lasting peace and development must be anchored on a basis more solid than political and economic arrangements, they must be grounded in human dignity and rule of law, reinforced by freedom of expression and access to information.”

  The event featured keynote addresses by the President of Costa Rica, Laura Chinchilla; the President of Tunisia, Moncef Marzouki, and the Prime Minister of Lithuania, Algirdas Butkevicius as well as ministers from 54 countries who contributed to a lively debate moderated by Shashi Tharoor, India’s Minister of State for Human Resource Development, and Stephen Cole, senior Al Jazeera Television presenter.

  The President of Costa Rica pleaded for a new social contract to address ethical challenges, including a “natural contract,” to ensure that people stopped plundering nature but became its custodians. Ms Chinchilla, as many other speakers, warned that it was urgent to achieve harmonious relations with nature and among people. This is the essence of sustainable development, which must engage new actions to combat climate change, loss of biodiversity and degradation of the oceans.

  Education must remain a key objective in the next agenda, said the President of Tunisia, who called for educational systems that foster creativity and critical thinking as well as vocational training, digital skills and openness to other cultures. We must increase the work to eliminate illiteracy but it is imperative to bear in mind that education is a preparation to life in society. Mr Marzouki, said that a balance has to be found between the need to prepare people, especially the young, for employment and the requirements of full citizenship in a world that is increasingly complex and diverse.

  The Prime Minister of the Republic of Lithuania, Algirdas Butkevicius, for his part, stressed that UNESCO was directly or indirectly concerned by all the Millennium Development Goals and insisted that the post-2015 agenda must provide for synergies between science, policy and society. He also emphasized the role of culture in achieving these synergies.

  Throughout the day, ministers from all parts of the world shared their views on how to attain lasting peace and sustainable development in an uncertain world whose challenges transcend national borders. All agreed on the need to follow the trail set by the MDGs but there was widespread consensus about the need to recognize the central role of culture in the next set of development goals. They also voiced strong support for the UNESCO-led Education For All (EFA) drive, emphasizing the need for quality education, not just access to school.

  Although the MDGs helped achieve considerable progress in the fight against poverty, disease, ignorance and inequality, all agreed that much remains to be done as many millions of women and men, girls and boys remain trapped in inhuman conditions.

  Speakers agreed that they face a collective responsibility to invent new approaches to address the needs of people living in poverty or on the fringes of society. One lesson drawn from efforts to implement the MDGs is that sustainable and equitable development cannot rest solely on economic policies. It calls for approaches that focus on people and enable individuals and communities to acquire the tools that they need to develop their own potential.

  Many speakers echoed the words of the Director-General of UNESCO, saying that sustainable development can only be achieved if it is embedded in the cultural experience of people. Culture is a source of identity, prosperity and social harmony. UNESCO needs to promote the positive forces of culture and prevent it from being politicized to pit people and nations against one another; spread conflict and terror.

  Creating synergies and new connections was a recurring theme in the discussion which highlighted the need to build bridges between development and culture, education and democracy, employment and creativity, sustainability and shared knowledge. What emerged of the Forum is a vision that tackles poverty and exclusion through actions that foster dignity and equality for all, notably women, youth and minorities. The major points and suggestions made at the Leaders' Forum will impact further debates at the General Conference and beyond, to inform the work of governments and intergovernmental organizations on the post 2015 global development agenda.

  Photo Gallery of the 37th session of UNESCO General Conference

 • |
  07-11-2013

  8th UNESCO Youth Forum: Let the world’s youth speak out!

  © UNESCO

  The 8th UNESCO Youth Forum came to a close on Thursday 31 October, in Paris, with the adoption of 10 strategic recommendations for future youth action and the selection of 15 Action Projects to receive the Youth Forum label, which are to be put into action by young people from across the world.

  The three days of the Youth Forum have been, in the words of the closing ceremony MC, “not only productive” but “exploding with energy and ideas”. Over 500 young participants have called on Member States, coming to UNESCO for the 37th General Conference from November 5, to create autonomous structures in each country to encourage and support youth engagement from now until 2021.

  Whilst applauding UNESCO’s decision to designate youth as a priority group, participants have emphasized the necessity of encouraging greater youth involvement in the monitoring of youth programmes, and supporting their representation within the Committee of NGOs working with UNESCO, the Permanent Delegations attending the Organization’s General Conference, and the UNESCO National Commissions.

  They further encouraged UNESCO to promote and develop programmes of non-formal citizenship education to enhance youth civic engagement and participation on a decision-making level, especially in the fields of intercultural dialogue and conflict prevention.

  In addition, participants called on Member States to develop official mechanisms for the evaluation and validation of skills acquired by young people outside of traditional academic systems, whilst also considering improvements to formal education systems as a priority for the post-2015 agenda.

  In response to the problem of youth unemployment, participants requested that Member States undertake a series of concrete measures, including the development of posts in the context of a green economy and the promotion of quality work experience opportunities. They equally invited Member States to consider the teaching of social entrepreneurship to youth as a high priority, to be developed alongside peer mentoring programmes.

  They have additionally called on Member States to further support youth sustainable development programmes, both economically and socially, and to reinforce the funding of programmes linked to social entrepreneurship, scientific education for women and minority groups, science and technology, and innovation.

  Finally, participants have invited Member States to integrate these action plans within national legislation, in order to guarantee the participation and inclusion of all young women and men, using ICT and social media where possible.

  For the first time in its history, the 8th UNESCO Youth Forum, which precedes the General Conference biannually, will highlight 15 Action Projects submitted by youth organizations from the 5 regions of the world, selected by youth participants from a shortlist of 45. The final 15 projects are as follows:

  Africa:   

  Arab States:

  Asia and the Pacific:

  Europe and North America:

  Latin America and the Caribbean:

  This edition of the Forum has been supported by the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), Kuwait, the ministries of Foreign Affairs, Education and Culture of Finland, the United States of America Mission to UNESCO, the Government of Andorra, the International Organization of Francophone countries (OIF), the Funds-in-Trusts of Japan, Airbus, the Ecole de Condé Paris-Ségur, the International Student Identity Card Association (ISIC), the Osato Research Institute, the International Music Council and the “John Lennon Educational Tour Bus 2013”, the Canadian Commission for UNESCO, the Goi Peace Foundation, SISSO, Junior Chamber International,  Iya Traoré, Signmark, African Business Club, YouthMobile, Pass the Mic, European Youth Forum, Thumbed, Agence Publics, Make Sense, UNADR and partner investors.

 • |
  07-11-2013

  Showing Climate Change Impacts on Mountains of the World

  © UNESCO

  With the generous support of the Government of Flanders (Belgium), the UNESCO Man and Biosphere Programme (MAB) and the International Hydrological Programme (IHP) developed an exhibition that features satellite images of different mountain regions worldwide, many of which are UNESCO Biosphere Reserves.

  Occupying 24% of the Earth’s surface, mountains and their adjacent valleys are home to 1.2 billion people. The importance of mountains as a source of freshwater justifies their reputation as ‘water towers’ of the world. They provide numerous and diverse sources of ecosystem services, with water supply one of the most critical. About 40% of the world population depends indirectly on mountain resources for water supply, agriculture, hydroelectricity and biodiversity.

  Mountains are among the most sensitive ecosystems to climate change and are being affected at a faster rate than other terrestrial habitats. Climate impacts form an important threat to mountain ecosystem services and the populations depending on them, and have considerable effects on water resources. Many glaciers are retreating under the influence of rising temperatures, making them key indicators of climate change.

  Using satellite images, the exhibition ”Climate change impacts on mountains of the world” highlights the critical functions of mountains, and the implications of climate change for mountain ecosystems, water resources and livelihoods. The exhibition is displayed on the exterior fences of UNESCO’s Headquarters in Paris until 15 December 2013.

  This exhibition is a contribution to the International Year of Water Cooperation (2013) and was created with the support of the following partners: The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), The European Space Agency (ESA), The United States Geological Survey (USGS) and Planet Action.

  A high panel session organized during the UNESCO General conference will also call attention on the urgent need for enhanced monitoring and modeling of climate change impacts in mountain regions, to further develop sustainable adaptation strategies and policies.

  Related links:

   

 • |
  06-11-2013

  Irina Bokova awarded National Order by Costa Rica

  © UNESCO

  On 6 November 2013 the Director-General of UNESCO, Irina Bokova, received the Juan Mora Fernández National Order Award from the Government of Costa Rica. The decoration was awarded to Ms Bokova by the President of Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda.

  On 6 November 2013 the Director-General of UNESCO, Irina Bokova, received the Juan Mora Fernández National Order Award from the Government of Costa Rica. The decoration was awarded to Ms Bokova by the President of Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda.

  Juan Mora Fernández was the first Head of State of Costa Rica, a promoter of the Federal Republic of Central America, and a defender of freedom and peace. The award is granted by the Government of Costa Rica to foreign personalities for their distinguished work in the area of diplomacy and foreign affairs. Among those who have been awarded the decoration in the past, are the current President of Mexico, Enrique Peña Nieto, former United States Ambassador to Costa Rica, Anne Slaughter Andrew and Prince Albert of Monaco.

  “Both Costa Rica and our Organization are tireless promoters and defenders of peace,” stated Irina Bokova. “The example Costa Rica has given the world by abolishing its army and by dedicating today a substantial part of its public expenditure to the development of education, are testimony to the commitment the people of Costa Rica to living in peace, to enjoying freedom, to promoting the rights and dignity of all, as embodied in the constitution.”

  In her address, the Director-General spoke about Juan Mora Fernandez’s legacy and the work of President Chinchilla in promoting peace and dialogue in Costa Rica, thanking the President for this honor, which she accepted on behalf of UNESCO.

  “This award is also to celebrate UNESCO’s first woman Director-General and this is also very meaningful to me” stated President Chinchilla.

  ‘This is a sign of trust and confidence in UNESCO, in our work to lay the foundations for lasting peace and sustainable development today.”

  The award ceremony took place within the framework of the 37th session of UNESCO’s General Conference. Earlier on the same day, President Chinchilla was a key-note speaker during the UNESCO Leader’s Forum. The theme of this year’s Forum is “UNESCO mobilizing for and contributing to the post-2015 agenda through education, the sciences, culture and communication and information.” The Director-General also made an address at the opening of the Leader’s Forum, with the President of Tunisia, Mr. Mousef Marzouki and the Prime Minister of the Republic of Lithuania, Mr. Algirdas Butkevicius. 

  Country: 

 • |
  06-11-2013

  UNESCO and BRICS Ministers of Education agree on basis for enhanced cooperation

  Ministers of Education from the five BRICS countries – Brazil, Russia, India, China and South Africa – agreed to join forces with UNESCO to support education progress globally through coordinated actions and advocacy during a landmark consultation organized on the margins of the 37th Session of UNESCO’s General Conference in Paris on 6 November.

  “Your countries have enormous potential individually to influence global education trends – this power is multiplied through collective action, through the experience you can share, through your growing roles as development partners, and through the new approaches you are developing for international cooperation,” said UNESCO’s Director-General at the opening of the consultation.

   

  It is the first time that Education Ministers from BRICS countries have come together to discuss collaboration among themselves and jointly with UNESCO in the field of education. This takes forward significantly the Declaration by BRICS leaders at their 2011 Summit in Sanya, China, which recommended establishing a BRICS-UNESCO Group to explore opportunities for collaboration within the areas of UNESCO’s mandate.

   

  Speaking as Chair of the BRICS Group, the Minister of Higher Education and Training of South Africa, Blade Nzimande, said there was consensus among all five countries on the importance of scaling up cooperation between BRICS and UNESCO in education.

   

  This commitment was taken a step further by the proposal to convene a meeting of BRICS Ministers of Education prior to every BRICS Summit and each gathering of UNESCO’s General Conference, a suggestion put forward by the Brazilian Minister of the Education, Aloizio Mercadante, whose country will Chair the BRICS Group in 2014. Ms Bokova stated that “a firm commitment to education in the Declaration of the 2014 BRICS Summit would provide a very strong foundation for collective action”.

   

  Data collection, learning assessment, technical and vocational education and training (TVET) and ICTs in education were identified as priority areas for BRICS-UNESCO cooperation. Emphasis was also given to the role of BRICS in driving global education progress, both through expanded collective assistance to least developed countries and through joint efforts to promote education in major international fora, such as the G20, and in discussions on the post-2015 development framework.

   

  The Minister of Education of China, Yuan Guiren, signalled the potential of BRICS to strengthen synergies, develop new methods of international support and significantly raise the profile of education on the global agenda.  The diversity among BRICS in terms of education and demographic trends was recognized as an important strength of the Group, providing a rich and broad raging source of knowledge and experience that UNESCO could help share for the benefit of countries worldwide.

   

  The centrality of education to development, growth and employment, and the urgency of deepening cooperation in order to address common challenges, was underscored by all BRICS Ministers. “Education could not be more important on the agendas of our countries” the Minister of State of Human Resource Development of India, Shashi Tharoor, affirmed.

   

  “Strengthening education is key to our growth. We have a common interest”, urged Dmitry Livanov, Minister of Education and Science of the Russian Federation.

   

  Representing a milestone in both the BRICS partnership and UNESCO’s collaboration with the Group, Ministers agreed to establish a mechanism for permanent cooperation in education and invited UNESCO to play a central role in supporting their collective action.

   

  Ms Bokova welcomed the outcome as giving major new impetus to efforts to reach the 2015 Education for All goals and charting new approaches to international cooperation in education. “The BRICS group shines light on a new world that is emerging, on a new map of dynamism, cooperation and action,” she said.

   

 • |
  06-11-2013

  Linking Generations through Radio

  © UNESCO

  Radio practitioners, children and youth who wish to produce quality programmes using participatory and autonomous approaches for young people’s radio can now refer to UNESCO’s radio toolkit – Linking Generations through Radio.

  The open access document is inspired by children and youth who make up one-third of the world’s population. The majority may listen to radio but the likelihood they are invited to regularly produce interviews and programmes, express their information needs or their opinions about productions made for them is very low.

  “People are shocked that we are on the radio and that we can do this by ourselves as children,” recounted Mwajuma, 14, from Dar Es Salaam during the preparatory phase of the toolkit.

  “The radio programme has helped me build my confidence . . .,” said Cecelia, 10, from Moshi, Tanzania who is already involved in a children’s radio project.  She claims that learning to ask questions for radio has helped her overcome her fear of asking questions in the classroom.

  During a 2010 survey conducted amongst three low-income countries, broadcasting managers did not see the need to ask children or youth about their opinion when creating programmes for them. In a separate project, young and employed broadcasting producers were not sure how to frame questions because they did not know enough about the topic they were covering. Pre-testing the toolkit demonstrated that involving teachers, parents and guardians facilitates young people’s involvement in media development and media literacy. Many examples can be cited to underline that initiatives that use cost-effective and widespread technology can help to bridge the gap between generations and enhance knowledge creation.

  The 62-page, spiral bound publication is divided in to four parts that guide the reader through a step-by-step process clarifying linkages between conceptualizing and planning radio programmes with and for young people. It provides inclusive examples to allow free exchange of ideas between girls and boys and increase awareness of radio producers and managers about ethical and legal requirements particularly when working with minors. It may serve as a routine training or programming handbook in radio stations, a reference and resource for young people, and an advocacy tool to inform policy makers as well as the general public.

  The toolkit is being used to strengthen the performance of 32 radio stations in seven Sub-Saharan African countries in collaboration with the Children Radio Foundation based in South Africa. It is also being piloted amongst international youth delegates, observers and participants attending the 8th Youth Forum at UNESCO’s Headquarters in Paris.

  The youth radio toolkit is a product of the project “Empowering Local Radios through ICTs” financed through the generous contribution of Sweden.

 • |
  06-11-2013

  Regional center on ocean dynamics and climate to share its experience among IOC regions

  © UNESCO

  On 30 October 2013, Wendy Watson-Wright, Assistant Director General and Executive Secretary, UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC/UNESCO), visited the IOC Regional Training and Research Center on Ocean Dynamics and Climate (IOC ODC Center) and its hosting institute -First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration of China in Qingdao, China.

  The great contribution of China to IOC’s core mandate of capacity development in marine science is commendable and the valuable experience of running the Center shall be shared with other regions”, said the Executive Secretary.

  While commending China for its longstanding commitment to cooperation with IOC, Dr. Watson-Wright expressed her gratitude to FIO and the IOC ODC Center for their great efforts in building and enhancing the capacity of other developing countries for marine science, observations with a view to assisting in the improvement of management, and sustainable development of their ocean and resources.

  Dr. Fangli Qiao, Director of the IOC ODC Center briefed the Executive Secretary on the three international training sessions have been conducted on ocean models, ocean dynamics and air-sea interaction, respectively, since the inauguration of this IOC Regional Center in 2011, with the participation of 169 selected young scientists from 26 countries, mainly in Southeast Asia and Indian Ocean.

  I believe the IOC ODC Center could and has been serving as an excellent regional platform for young scientists to advance their scientific skills in modeling and to catalyze cooperation in ocean climate studies”, the Director said.

  During the visit, the IOC Executive Secretary also met Dr. Deyi Ma, Director General of FIO, and was briefed on FIO’s scientific focus, and its engagement in various international programmes.

  The IOC Regional Training and Research Center on Ocean Dynamics and Climate was established, under the framework of IOC Regional Network of Training and Research Centers on Marine Science, through an agreement between IOC and FIO at the 8th Intergovernmental Session of IOC Sub-Commission for the Western Pacific (WESTPAC), 10-13 May 2010 in Bali, Indonesia. The Center is committed to providing annual training sessions on a voluntary basis on ocean dynamics, air-sea interaction, and numerical modeling, to young scientists from developing member states in the Western Pacific and its adjacent regions.

  Related links:

 • |
  06-11-2013

  Director-General of UNESCO says "We need more UNESCO...”

  © UNESCO
  When, local time: 
  Wednesday, 6 November 2013 - 12:15pm to Wednesday, 20 November 2013 - 12:15pm

 • |
  06-11-2013

  Making schools a safe haven for children and youth: Asia-Pacific roundtable meeting on school-related gender-based violence

 • |
  05-11-2013

  2013 International Hydrology Prize awarded to Professor Günther Blöschl

  © UNESCO

  The 2013 International Hydrology Prize has been awarded to Professor Günther Blöschl of the Vienna University of Technology (TU Wien) in Austria in recognition of his pioneering work on linking patterns and processes in catchment hydrology and for his inspirational leadership in advancing Predictions in Ungauged Basins (PUB).

  The Prize was presented by Gordon Young, President of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) and Bruce Stewart on behalf of the World Meteorological Organization (WMO) at the IAHS plenary meeting in Gothenburg, Sweden last July 2013.

  The International Hydrology Prize is awarded annually on an individual basis in recognition of an outstanding contribution to the science. Nominations for the Prize are made by the IAHS National Committees and forwarded to the IAHS Secretary General for consideration by the Nomination Committee. The Committee consists of the President and a Vice-President of IAHS and representatives of UNESCO and WMO.

  From 2014 onwards, two medals will be awarded jointly with WMO and UNESCO under the International Hydrology Prize: the Dooge and the Volker medals. The first medal is aimed to honor outstanding scientists who have made fundamental contributions to hydrological sciences, whereas the Volker medal is aimed at outstanding contributions in applied hydrology. Volker and Dooge were pioneers of modern hydrology, both were Presidents of IAHS, and both won the International Hydrology Prize (in 1983 and 1984).

  Related links:

 • |
  05-11-2013

  China’s Education Vice Minister Hao Ping elected as President of UNESCO’s General Conference

  Opening ceremony of 37th session of UNESCO General Conference
  © UNESCO/Emilien Urbano
  When, local time: 
  Tuesday, 5 November 2013 - 5:45pm

 • |
  05-11-2013

  China’s Education Vice Minister Hao Ping elected as President of UNESCO’s General Conference

  © UNESCO

  UNESCO’s General Conference, the governing body that brings together the Organization’s 195 Member States and nine Associate Members, opened today with the election of Hao Ping, the Vice Minister of Education of China, as President of its 37th session. The opening was also marked by the acceptance of Anguilla as a new Associate Member.

  Mr Hao, who succeeds Katalin Bogyay (Hungary), President of the 36th session of the General Conference (2011-2013), stressed the enduring importance of UNESCO’s mission, in education, the sciences, culture and communication.

  Speaking of unsustainable models of industrialization developed over the past two centuries, the President stressed the “urgent need to revolutionize ways of development while relying on innovations that are offered by science and technology.”

  “The General Conference is where we stand as one, it is now and here that we can make outstanding progress,” the President said before invoking the universal dream of “a world of peace, equality, justice and harmony.”

  The Director-General of UNESCO, Irina Bokova, whose nomination by the Executive Board of UNESCO for a second four-year term at the head of the Organization last month is expected to be confirmed by the General Conference, also spoke during the opening session: “UNESCO is today more in demand, more relevant, more performing. And we must not relent; we must forge on to meet the full ambitions of our mandate, to craft a single agenda for sustainability, for human dignity and development, to strengthen the multilateral order as the only answer to the challenges facing the world.”

  The opening of the General Conference, which ends on 20 November, was also marked by the participation of Princess Marie of Denmark, Patron of the National Commission of Denmark for UNESCO. In her address, the Princess voiced her pride to be fully engaged in UNESCO’s work and advocacy to countering gender-based violence, and promoting quality education and sustainable development.

  Several Heads of State and some 150 ministers and delegates from the 195 UNESCO Member States are attending the General Conference. This session will shape the Organization’s strategy and direction for the next eight years.

  It takes place at a particularly critical time for UNESCO. The Organization is in the midst of a major reform, aimed at making it more relevant, more effective and more responsive to global challenges facing peace and development.

  Since the last General Conference in 2011, UNESCO overcame a financial crisis caused after the withholding of major contributions totaling 22 per cent of its budget. The present session of the General Conference is expected to approve the draft programme and budget for 2014-2017 that reinforce the reform initiated two years ago.

  Highlights of the General Conference include:

  ·      The Leaders’ Forum on 6 November will be attended by Heads of State and High-Level government representatives. Their discussions will focus on defining the post-2015 international development agenda in the areas of education, science, culture and communication. Participants include Laura Chinchilla, President of Costa Rica; Moncef Marzuki, President of Tunisia, and Algirdas Butkevicius, Prime Minister of Lithuania. Addresses will also be made by Mohammad Javad Zarif, Foreign Affairs Minister of Iran, Abdulaziz Othman Altwajiri, Director-General of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) and Marie-Madeleine Mborantsuo, President of Gabon’s Constitutional Court.

  ·      The Global Priority Africa will be explored through multiple fora, including an information meeting on the UNESCO General History of Africa Project; the launch of Women in African History: an E-Learning Tool; and the launch of Science, Engineering, Technology and Innovation.

  ·      The first BRICS-UNESCO Ministerial Consultation Meeting on Education on 6 November, 8am to 9am in the Restaurant on the 7th floor.

  ·      A scientific colloquium on 6 and 7 November on the discovery of the Toumai skull from Chad, believed by many to belong to the oldest known human ancestor. On 11 November, Idriss Deby Itno, the President of Chad, will present a replica of the skull to UNESCO, during a ceremony with the Director-General Irina Bokova.

  ·      Taking stock of the Global Partnership for Girls’ and Women’s Education, 8 November, 1pm to 2pm, Room 11.

  ·      The High-Level Panel on Climate Change Impacts on Water Resources and Adaptation Policies in Mountainous Regions (13 November).

  ·      On 7 November, Rafael Correa, President of Ecuador, will address the plenary session of the General Conference (3pm, Room 1). The Grand Master of the Knights of Malta will also address the Conference on the same day (12.45pm), marking the 900th anniversary of the Order’s creation.

  ·      The election of UNESCO’s Director-General will take place on 12 November. The Organization’s Executive Board has nominated Irina Bokova for a second four-year term. The investiture ceremony will take place on 18 October (Room 1).

  ·      Three major reports will be launched during the General Conference. On 14 November (2pm, Room 11), a special edition of the UN’s Creative Economy Report, “Widening Local Development Pathways”, will be presented.  On the 15th, UNESCO’s Social Science report entitled “Changing Global Environments” will be released. This latter includes contributions from over 150 social scientists, such as anthropologists, economists, development experts, geographers, political scientists, psychologists and sociologists. On 18 November, the launch of the UNU/UNESCO/University of Tokyo Report on “Sustainability Science: Promoting Integration and Cooperation”.

                                                      *****

  The full programme of the General Conference, along with all Conference documents is available here.

                          Accreditation: accreditation-media(at)unesco.org

  Photo Gallery of the 37th session of UNESCO General Conference

 • |
  05-11-2013

  Director-General of UNESCO says "We need more UNESCO...”

  © UNESCO

  “The world needs more UNESCO, and UNESCO needs support from all Member States” says Irina Bokova at the General Policy Debate of the UNESCO General Conference

  On 5 November, the Director-General of UNESCO, Irina Bokova, spoke during  the General Policy Debate at the 37th session of the UNESCO General Conference.

  In her report to UNESCO Member States, the Director-General reviewed the most recent achievements of the Organization and highlighted her vision of the way forward.

  “On 1 January 2012, the Organization faced a deficit to be absorbed of $ 220 million, from the budget of $ 653 million approved by the General Conference,” stated the Director-General. “Today, almost two years later, we close the biennium with balanced books. We close with a UNESCO that is more performing, more focused, that is set to move forward.”

  Irina Bokova highlighted the Organization’s ability to deliver on its core mandate despite severe financial difficulty: leadership in putting education first on the global political agenda, stronger engagement of UNESCO in post-conflict post-crisis and emergency situations, in Mali, in Syria, in Côte d’Ivoire, in support of transition countries, progress made in political advocacy to put culture and creative industries on the global development agenda, and to protect freedom of expression and the safety of journalists, along with support to harnessing the power of the sciences for sustainable development.

  Director-General thanked Member States for their engagement and support to the Organization.

  “We knew that this period would impose a difficult test on the Organization,” stated Irina Bokova “And my first message is that we have passed this test. We have managed the crisis by taking strong measures, with a clear vision of reform and with a roadmap elaborated by the Executive Board.”

  Looking ahead, she highlighted the main elements of her proposal for a new Medium-Term Strategy to guide the Organization for the next 8 years, to be adopted by the Members States.

  “The draft Medium-Term Strategy is built on a firm conviction,” declared Irina Bokova. “There can be no reduction of UNESCO’s ambitions -- there must be no dilution of our mandate. We need more UNESCO now, not less.”

  The Director-General underlined UNESCO’s vital support to States in meeting the Millennium Development Goals and the Education for All objectives by 2015, as well as in shaping a new, ambitious global sustainable development to follow – where the power of education, the sciences, culture, communication and information must be recognized and integrated.

  “The world has changed dramatically since 1945 -- but the message of our Constitution has never been so true,” said Ms Bokova. “Lasting peace, lasting development can only be built in the minds of women and men. These are drivers for the creativity, the innovation every society needs today. They are the basis for greater equity and solidarity.”

  The Director-General concluded her Report by appealing to all Member States for consensus in moving forward, for their full engagement and support to UNESCO, as a foundation of a more effective, rules-based multilateral order.

 • |
  05-11-2013

  Global Leaders discuss strategic role of UNESCO in new development goals

  © UNESCO

  The 37th session of the General Conference will feature a new edition of the Leaders’ Forum on 6 November 2013. This forward-looking policy dialogue involves Heads of State and/or Government as well as representatives of Member States at ministerial level to address issues of strategic, global and interdisciplinary interest with a view to providing general orientations for the future work of the broader UNESCO community.

  This edition of the Leaders’ Forum is organized on the theme “UNESCO mobilizing for and contributing to the post-2015 agenda through education, the sciences, culture and communication and information”. It will be of particular importance at a time when the United Nations family has launched an unprecedented broad debate at national, regional and global levels to set humanity on the path of a sustainable, equitable and peaceful future.

  The purpose is to formulate a global development agenda which will, from 2015 on, provide governments, civil society, the private sector and other stakeholders with a framework for action based on a shared vision of lasting peace and sustainable development.

  This effort will build on the 2000 Millennium Declaration, through which the United Nations had pledged to craft a different, more just and prosperous world, without poverty or violence and where all people live in dignity. The vision took shape in the Millennium Development Goals (MDGs) with its time-bound and measurable goals and targets. This agenda contributed to lifting millions of people out of extreme poverty, bringing millions of boys and girls into the classroom, improving women’s lives and fostering access to food, health, and sanitation for millions of individuals in the poorest places of the planet.

  There has been remarkable progress – but it has been uneven and the world situation in 2013 is not the same as in 2000. The post-2015 agenda will need to address challenges pertaining to population and urbanization, environmental degradation, climate change, post-conflict and post-disaster situations, increasing inequalities and persisting poverty. The new development agenda must both achieve what began in 2000 and spur transformative change.

  An organization dedicated to building the defences of peace in the minds of people and to facilitating the free exchange of ideas, UNESCO has a special responsibility to contribute to the global agenda by stressing the central role played by the intellectual, scientific and cultural fabric of societies in development processes.

  To translate these principles into key messages, the UNESCO Leaders’ Forum offers a unique opportunity for decision-makers from all continents to dialogue and exchange view in an active and dynamic manner. The contributions of Heads of State and/or Government and ministers to the reflection of UNESCO will be disseminated, during the Conference, by arranging dedicated live or taped television programmes with international radio, television and online stations and services.

  The Heads of State or Government who will be present at the Leaders’ Forum are the following:

  • H.E. Ms Laura Chinchilla, President of the Republic of Costa Rica
  • H.E Mr Moncef Marzouki, President of the Republic of Tunisia
  • H.E. Mr Algirdas Butkevicius, Prime Minister of the Republic of Lithuania

   There will also be special addresses during the Forum by:

  • H.E. Sheikh Nahyane Bin Moubarak Al-Nahyane, Minister of Culture, Youth and Social Development of the United Arab Emirates
  • H.E. Mr Mohammad Javad Zarif, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran
  • Mr Abdulaziz Othman Altwaijri, Director-General of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
  • Ms Marie Madeleine Mborantsuo, President of the Constitutional Court of Gabon
  • H.E Mr Muhyiddin bin Mohd Yassin, Deputy Prime Minister of Malaysia and Minister of Education
  • H.E. Mr Hossam Issa, Deputy Prime Minister of the Arab Republic of Egypt and Minister of Higher Education 

  The sessions of the Leaders’ Forum will be moderated by H.E. Mr Shashi Tharoor, Minister of State for Human Resource Development of India and Mr Stephen Cole, Senior Presenter Al Jazeera English, Doha and London.

 • |
  05-11-2013

  Global Leaders discuss strategic role of UNESCO in new development goals

  © UNESCO
  When, local time: 
  Wednesday, 6 November 2013 - 1:00am

 • |
  04-11-2013

  UNESCO to set direction for next eight years

  Several Heads of State and some 150 ministers and delegates from all 195 UNESCO Member States will gather in Paris over the next 15 days for the Organization’s General Conference. This 37th session will shape the Organization’s strategy and direction for the next eight years. The Conference is also expected to confirm another four-year term for Irina Bokova as Director-General. She was nominated for a second term by UNESCO’s Executive Board last month.

 • |
  04-11-2013

  UNESCO to set direction for next eight years at the 37th General Conference, opening Tuesday

  © UNESCO

  Several Heads of State and some 150 ministers and delegates from all 195 UNESCO Member States will gather in Paris over the next 15 days for the Organization’s General Conference. This 37th session will shape the Organization’s strategy and direction for the next eight years. The Conference is also expected to confirm another four-year term for Irina Bokova as Director-General. She was nominated for a second term by UNESCO’s Executive Board last month.

  This session of the General Conference is held at a particularly critical time for UNESCO. The Organization is in the midst of a major reform, aimed at making UNESCO more relevant, more effective and more performing in response to global challenges to peace and development.

  Since the last General Conference in November 2011, the Organization has sharpened the focus of its programmes; positioned itself closer to the field; broadened its range of partnerships with the private sector, civil society and other intergovernmental organizations; and reinforced its role within the United Nations system.

  In Education, UNESCO is accelerating the Education for All (EFA) movement to speed up progress towards universal primary education in the run up to 2015, the target date for the Millennium Development Goals (MDGs).  It is working to increase political commitment to the EFA goals and to define the vision for education in the sustainable development goals that will follow the MDGs - with a particular focus on providing quality education.

  Strengthening the linkages between science and policy to address the economic, social and environmental dimensions of sustainable development is also central to UNESCO’s work.  It is for this reason that the Secretary-General of the UN, Ban Ki-moon, asked the Director General to chair the Scientific Advisory Board that he has established to provide advice on science, technology and innovation to him and the executive heads of relevant United Nations organizations.

  Guided by the conviction that culture is at the heart of development – a lever for economic growth and social inclusion -UNESCO is advocating relentlessly for the integration of culture in the international sustainable development agenda. At the same time, the Organization is building on  its unique set of international conventions aimed at safeguarding cultural heritage, protecting cultural diversity as a wealth of humanity and promoting cultural assets for future generations, while bolstering creativity and cultural industries worldwide - amongst these, it will provide enhanced outreach and support to  to their implementation, especially the 1970 Convention against the illicit trafficking of cultural objects.

  The defense of press freedom and freedom of expression is also another focus of UNESCO’s work through support provided to governments and civil society organizations for the growth of independent and pluralist media, the development of legal frameworks and the improved training of journalists, as well as through the promotion and implementation of a UN-wide plan to improve safety for journalists.

  UNESCO has overcome a financial crisis that occurred after the withholding of contribution from major donors to the amount of 22 per cent of the Organization’s budget, a loss of $220 million over the three years from 2011 to the present.  To address this cash shortfall, the Director-General accelerated the reform process leading to further efficiency gains, and raised $75 million through an emergency fund. Today, the Organization’s books are balanced.

  The General Conference is expected to approve a programme that reinforces the reform   and gives shape to the policies needed to achieve  the sustainable development goals that will guide the international community  in the coming years. It will also be asked to approve an expenditure plan of $507 million for the Organization for the next two years.

  President of the General Conference, Katalin Bogyay (Hungary), Chairperson of UNESCO’s Executive Board Alissandra Cummins and Director-General Irina Bokova will open the event on the morning of 5 November, in the presence of Princess Marie of Denmark. One of the first tasks will be to adopt the Conference agenda and elect a new President. The Executive Board has proposed China’s Vice Minister for Education, Hao Ping.

  Highlights of the General Conference include:

  • The Leaders’Forum on 6 November will be attended by Heads of State and High-Level government representatives. Their discussions will focus on defining the post-2015 international development agenda in the areas of education, science, culture and communication. Participants include Laura Chinchilla, President of Costa Rica; Moncef Marzuki, President of Tunisia, and Algirdas Butkevicius, Prime Minister of Lithuania. Addresses will also be made by Mohammad Javad Zarif, Foreign Affairs Minister of Iran, Abdulaziz Othman Altwajiri, Director-General of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) and Marie-Madeleine Mborantsuo, President of Gabon’s Constitutional Court.
  • The Global Priority Africa will be explored through multiple fora, including an information meeting on the UNESCO General History of Africa Project; the launch of Women in African History: an E-Learning Tool; and the launch of Science, Engineering, Technology and Innovation.
  • The first BRICS-UNESCO Ministerial Consultation Meeting on Education.
  • A scientific colloquium on 6 and 7 November on the discovery of the Toumai skull from Chad, believed by many to belong to the oldest known human ancestor. On 11 November, Idriss Deby Itno, the President of Chad, will present a replica of the skull to UNESCO, during a ceremony with the Director-General Irina Bokova.
  • Taking stock of the Global Partnership for Girls’ and Women’s Education.
  • The High-Level Panel on Climate Change Impacts on Water Resources and Adaptation Policies in Mountainous Regions (13 November).
  • On 7 November, Rafael Correa, President of Ecuador, will address the plenary session of the General Conference (3pm, Room 1). The Grand Master of the Knights of Malta will also address the Conference on the same day (12.45pm), marking the 900th anniversary of the Order’s creation.
  • The election of UNESCO’s Director-General will take place on 12 November. The Organization’s Executive Board has nominated Irina Bokova for a second four-year term. The investiture ceremony will take place on 18 October (Room 1).
  • Three major reports will be launched during the General Conference. On 14 November (2pm, Room 11), a special edition of the UN’s Creative Economy Report, “Widening Local Development Pathways”, will be presented.  On the 15th, UNESCO’s Social Science report entitled “Changing Global Environments” will be released. This latter includes contributions from over 150 social scientists, such as anthropologists, economists, development experts, geographers, political scientists, psychologists and sociologists. On 18 November, the launch of the UNU/UNESCO/University of Tokyo Report on “Sustainability Science: Promoting Integration and Cooperation”.

 • |
  04-11-2013

  UNESCO to set direction for next eight years at the 37th General Conference

  © UNESCO
  When, local time: 
  Monday, 4 November 2013 - 6:15pm

 • |
  04-11-2013

  Providing Access to Information, Building Knowledge Societies in Myanmar

  © UNESCO

  Within the framework of its Intergovernmental Information for All Programme (IFAP) and in concert with the United Nations University’s (UNU) International Institute for Software Technology, UNESCO is organizing a five-day Executive Workshop in Government Information Leadership for the South Asia sub-region. The event, which is being held under the Patronage of the Government of Myanmar’s Ministry of Information and Ministry of Science and Technology, will take place in Yangon from 4 to 8 November 2013. It is expected to attract participants from Mongolia, Thailand and host country Myanmar.

  The World Summit on the Information Society (WSIS), through its Declaration of Principles and Plan of Action, recognized that the appropriate use and application of information and communication technologies (ICTs) presents unparalleled opportunities for individuals to develop and access content relevant to their lives and to support the achievement of international human development goals. However, this potential will not be realized unless governments and stakeholders map out comprehensive, forward looking and sustainable national information and knowledge strategies that are well integrated into their national development plans.

  The Yangon executive training therefore seeks to promote ICT policy development along these lines and contribute to enhancing regional cooperation and the sharing of experiences and lessons. Specific attention will be given during the training to enhancing the effectiveness of policies and leveraging national Electronic Governance (EGOV) initiatives in building knowledge societies. Participants will also be enabled to apply the methodologies of the National Information Society Policy Template, which was elaborated by IFAP to support Member States in developing, reviewing and implementing their national information policy frameworks.

  When asked about the significance of this capacity-building event, Ms Rosa Gonzalez, UNESCO’s Advisor for Communication and Information in the Bangkok Regional Office explained: “the highly interactive dialogue and exchange amongst the 30 senior policy makers participating in the event will enable emerging national and regional trends to be identified. The insights generated from these reflections will also provide valuable inputs to the Government of Myanmar as they begin crafting their first national E-Governance Master Plan and allow them to benefit from the experiences of their regional peers. Furthermore this training will also provide useful inputs to the ongoing WSIS+10 review process in which UNESCO has responsibility for the global coordination of six Action Lines”.

  The Yangon event is the second in a series of ongoing IFAP regional training events organized by UNESCO and UNU in 2013. The first event which targeted East African countries was held in July and attracted participants from Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania and Uganda. Similar training events are being planned for other regions in 2014.

  The intergovernmental Information for All Programme was established in 2001 to provide a platform for international policy discussions and guidelines for action in the area of access to information and knowledge and to support Member States in the development of national information policy and strategy frameworks.

 • |
  04-11-2013

  Close up … with Ahmad Alhindawi at the 8th UNESCO Youth Forum

  © UNESCO

  Appointed Special Envoy for Youth by the Secretary-General of the United Nations in January 2013, Ahmed Alhindawi, 29, has been involved in youth action on a local, regional and international level for a long time.

  We caught up with him at the 8th UNESCO Youth Forum to ask him a few questions.

  What is your opinion on the 8th UNESCO Youth Forum?

  I think that the forum is very important for young people around the world in general and for Arab youth in particular – we have witnessed the events of the last three years, led by Arab youth who were the main driving force behind the change in many Arab countries.

  The Youth Forum brings together youth organizations from all over the world, with huge opportunities for Arab youth to put forward some of their agenda and some of the key issues that are important to them in the international arena. This will hopefully be reflected in the work of UNESCO through its plans to work with young people in the next 10 years.

  The fact that the forum takes place just a week before the UNESCO General Conference – an event that is attended by representatives of all governments around the world – allows young people to submit their recommendations directly to government representatives. Young people have a clear vision for building a better world. Over 1300 youth-led action projects were submitted for the “UNESCO Youth Forum label” competition; 45 have qualified for the final stage, and of these, 15 projects will be selected with official support of UNESCO.

  What do you think are the obstacles that hinder the integration of young people in the Arab world?

  Youth sometimes make up over 70 per cent of the population in some Arab countries. I think that one of the main obstacles to their participation is the absence of mechanisms that could allow them to effectively participate in the decision-making process. We need to create these mechanisms to effectively bridge this gap for youth participation in public affairs.

  We saw young people in many demonstrations in Arab countries, but perhaps the transition from the streets and squares to institutions and political and parliamentary action was not a smooth one in many cases.

  Young people need to take the initiative and organize themselves, either through civil society organizations, or through political parties, and to regularly publish and promote their agenda. There are also some obstacles regarding the laws – sometimes there are laws that do not enhance the participation of young people, and to be here to discuss these kinds of laws is not only politically important, but also economically so for many young people, especially those wanting to open small businesses.

  A final point, we need more of a culture of volunteerism and I urge young people to also play a role through volunteering.

  Do you think that this culture of volunteerism exists in the Arab youth?

  Social solidarity is a key tenet of Arab culture. The idea of volunteering exists in Arab culture and in Arab countries, such as work relief for the needy, but we need to encourage this for the overall development process and not only in emergency situations.

  What skills do Arab youth need the most today?

  The kinds of work available today require personal skills such as the ability to communicate effectively and take initiative. To open a small business, for example, you need the hard skill of writing a business plan, but also you need personal skills of leadership. Generally speaking, we need to enhance the skills of young people to establish small-scale projects I think this aspect is very important.

  Finally, you are a young man, how do you see equality between boys and girls in Arab societies?

  There are important steps achieved by the Arab region in promoting the participation of girls. In many Arab countries, there are more girls than boys enrolled in higher education, but this doesn’t transfer into the field of work. It’s important to note the level of male control that can exist in the labor market, especially in senior positions, and I think it's important to have an enhanced role for girls and women to take advantage of opportunities in education and at work.