alfaradet • leseferdighet innvandrere |Norden
  22-04-2016

  Peter Villads Vedel - Alfarådet

  "Det er viktig at Alfarådet får fortalt at grunnleggende undervisningen i lese- og skriveferdigheter spiller en viktig rolle i integrasjon –og sysselsettings innsatsen i de nordiske landene." Peter Villads Vedel - Alfarådet.

 • baskunskaper |Norden
  08-02-2016

  Alfarådets verksamhetsplan 2016

  Detta ska Alfarådet göra 2016