andra rapporter • research lifelong learning education policy |Norden
  24-06-2022

  Embracing a culture of lifelong learning

  The report outlines the main features of the “enabling environment” needed to make lifelong learning the governing principle of education policy and to offer people opportunities to learn throughout life

 • research lifelong learning education policy |Norden
  23-06-2022

  Further education and training in Denmark, Germany, Finland and Norway

  The current shortage of skilled workers in many European countries, it is only possible harnessing the full potential of the existing labour force by increasing the investment in further education and training.

 • Lifelong learning governance in the Nordic countries
  research lifelong learning education policy |Norden
  02-03-2021

  Lifelong learning governance in the Nordic countries: a comparison Towards a systemic approach

  In recent years, the Nordic countries have taken steps towards lifelong learning governance pursuant to systemic thinking.

 • prior learning adult education adult learning |Norden
  17-11-2020

  Making Policy Work

  VPL-Biennale 2020

 • career guidance |Norden
  29-09-2020

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries explores what kind of context the Nordic region offers for the pursuit of career, how the development of careers are supported in welfare societies, and how career guidance is enacted in this context.

 • sustainable development |Norden
  31-08-2020

  Nordic Matrix on implementation of the Sustainable Development Goals and National Action Plans (NAPs) in the Nordic countries

  This publication is a result of the exchange and learning process realised by Nordic Civil Society Organisations (CSOs) involved in the project “Civil society cooperation on the implementation of the Sustainable Development Goals in the Nordic countries”, supported by the Nordic Council of Ministers.

 • sustainable development equal opportunities motivation |Norden
  17-04-2020

  Agenda 2030 and SDGs at the local level - a brief start-up guide

  In the Nordic countries, municipalities are the most local form of official public authority with elected politicians.

 • rural area sustainable development equal opportunities |Norden
  17-04-2020

  Attractive Rural Municipalities in the Nordic countries

  Jobs, People and Reasons for Success from 14 Case Studies. Nordregio (2020)

 • lifelong learning education policy career guidance |Finland
  17-04-2020

  Inventory of lifelong guidance systems and practices - Finland

  CareersNet national records. Cedefop (2020)

 • equal opportunities education policy adult education |International
  17-12-2019

  UNESCO Global Report on Adult Learning and Education (GRALE 4)

  UNESCO report shows that in almost one-third of countries, fewer than 5% of adults aged 15 and above participate in education and learning programmes.

 • integration indvandrere voksenuddannelse |Norden
  14-05-2019

  Nordic integration and settlement policies for refugees

  A comparative analysis of labour market integration outcomes

 • integration immigrants |Norden
  10-04-2019

  Inclusion of refugees through non-formal education 2017: – Nordic best practice

  This project, based on a research study of good cases on inclusion from the Nordic countries, tries to answer the question: What is

 • Foto: NN - norden.org
  integration internationalisering språk |Norden
  08-04-2019

  Verdens mest integrerede region: Nordisk ministerråds handlingsplan for mobilitet 2019-21

  I en tid hvor den internationale interesse for Norden er stor, og hvor Norden med stor succes har ageret sammen på den internationale

 • |Danmark
  21-12-2018

  Understanding prior learning - Knowledge and inspiration for practice

  The purpose of this overview is to contribute to the formation of a common language and understanding of the concept ofprior learning and

 • |Danmark
  21-12-2018

  Forstå realkompetencer - Viden og inspiration til praksis

  Formålet med denne oversigt er at bidrage til at skabe fælles sprog og forståelse omkring begrebet realkompetence og hvad det vil sige at

 • Kilde: https://www.norden.org/da/node/24326
  |Norden
  30-10-2018

  Global goals for local priorities

  The 2030 Agenda at local level

 • veiledning |Norge
  24-10-2018

  Career guidance in the Norwegian Correctional Service

  Results from a survey among counsellors in the prison education system

 • efter- og videreudddannelse |
  01-08-2018

  Aftenskolerne – hvordan har de det?

  Rapporten giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og

 • vocational education and training |
  01-08-2018

  The changing nature and role of vocational education and training in Europe

  Based on analysis of developments during the past two decades (1995-2015), the report provides important insights into the responsiveness

 • integration |
  01-08-2018

  Nyanlända kvinnors etablering

  En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna.

 • utbildningspolitik |
  12-03-2018

  Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

  Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

 • integration näringsliv |Norden
  23-01-2018

  Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

  Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

 • integration realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  18-10-2017

  Uddannelse, arbejde og integrering i Norden

  Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

 • basic skills people with low education level |Europa
  11-08-2017

  Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU.

  This Cedefop study provides a comprehensive and robust evidence base in relation to low-skilled adults in the European Union and analyses trends in low skills among adults as well as characteristics, determinants and risks of being low skilled.

 • vuxnas lärande |Norden
  19-10-2016

  Utvärdering av NVL 2016

  Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

 • adult education |International
  03-10-2016

  GRALE III - the third Global Report on Adult Learning and Education (ALE)

  This report draws on monitoring surveys completed by 139 UNESCO Member States.

 • research learning outcomes |Europa
  20-06-2016

  Validation of Non-formal MOOC-based Learning

  This report presents the outcomes of research, conducted between May 2014 and November 2015, into emerging practices in assessment,

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Norden
  14-06-2016

  Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

  Poul Nielson, tidigare dansk EU-kommissionär och minister, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av

 • forskning kompetensutveckling |
  06-04-2016

  Joint Report of the Council and the Commission

  2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Norden
  06-04-2016

  Key Competences of adult learners in a Nordic perspective

  Publikationen præsenterer gode eksempler på nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde inden for voksenområdet og giver et indblik i nye

 • basic skills research |Norden
  01-12-2015

  Nordic PIAAC report

  This publication is the product of the Nordic PIAAC Network, consisting of members from all five countries.

 • flexibelt lärande |Europa
  02-11-2015

  Study: Open Educational Resources

  European study on Open Educational Resources (OER) in adult education.

 • |Norden
  27-10-2015

  Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?

  Beskrive den nordiske modellens historiske bakgrunn og særtrekk; hva er grunnpilarene og de avgjørende sammenhengene og mekanismene i modellen?

 • |Norden
  27-10-2015

  Inlärningssvårigheter på arbetsplatserna

  I bakgrunden för projektet finner vi de erfarenheter som de fackliga utbildarna fått i sina ut-bildningar av fullvuxna personers inlärningssvårigheter.

 • |Norden
  27-10-2015

  Implementation of National Qualification Frameworks

  MAKING LEARNING VISIBLE IN THE NORDIC COUNTRIES

 • |Norden
  22-10-2015

  Arbetsmarknadsutbildning i Norden

  Oxford Research beskriver i denna rapport om de olika nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa, samt vad som kan läras av att studera de likheter och skillnader som finns.

 • forskning |Åland
  13-10-2015

  Livslångt lärande på Åland

  Så här lär man sig på Åland.

 • Foto: Pexels
  bæredygtig udvikling |Norden
  01-08-2015

  Evalueringen af pilot-kurset ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’

  Jeppe Læssøe og Jonas Andreasen Lysgaard
  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
  Aarhus Universitet

 • utdanningspolitikk |Norge
  03-07-2015

  Digital tilstand 2014

  Bare 3 av 10 er tilfreds med digital opplæring. Dommen over utdannings-Norges digitale tilstand er klar, og flere er bekymret.

 • forskning hållbar utveckling |Norden
  22-06-2015

  PIAAC challenges Estonia

  Estonian participation in the PIAAC programme put to the test the expertise of the survey’s conductors and the competence of its analysts.

 • forskning utbildningspolitik |Norden
  22-05-2015

  Nordiska PIAAC-rapporten klar: många saknar grundläggande färdigheter i att räkna och skriva

  Igår och idag samlas deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att höra om resultaten av den nordiska PIAAC-jämförelsen.

 • forskning |Danmark
  20-05-2015

  AMU-työvoimakoulutukset mainettaan parempia

  Ajatushautomo DEA:n tuoreen tutkimuksen mukaan teknologian kehitys ja kansainvälistyminen edellyttävät työvoimalta sopeutumista – etenkin niiltä, joilla on alhainen koulutustaso.

 • basic skills |Norden
  22-04-2015

  Adult Skills in the Nordic Region

  Denmark, Estonia, Finland, Norway, and Sweden participated in the first round of the International Survey of Adults’ Skills. The survey is a product of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) led by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The survey assessed the proficiency in literacy, numeracy, and problem-solving in technology-rich environments of adults aged 16–65. This publication is the product of the Nordic PIAAC Network, consisting of members from all five countries.

 • adult education |Europa
  15-04-2015

  Euridice rapport

  Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

 • forskning |Norden
  14-04-2015

  Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

  Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) Gjeldene fra 2015

 • hållbar utveckling |Sverige
  18-03-2015

  Hur blir en högskola hållbar?

  Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor och universitet att leva upp till

 • education policy |Europa
  11-02-2015

  Cedefop report 2015

  Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

 • adult education |International
  10-02-2015

  Adult Education and Open Educational Resources

  Link to page

 • forskning |Finland
  05-02-2015

  OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

  Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället.

 • forskning |Færöerne
  30-01-2015

  Färsaarten yliopistosta ulkoinen arviointi

  Kyseessä on ensimmäinen Färsaarten yliopistosta tehty ulkoinen arviointi.

 • baskunskaper |Norge
  30-01-2015

  Laaja raportti sivistysliitoista ja kurssijärjestäjien taloudesta

  Puolet kurssien järjestäjistä sanoo, että valtionavustuksilla on ratkaiseva tai suuri merkitys kurssitoiminnalle.

 • vuxnas lärande |Norge
  30-01-2015

  Aikuisten oppiminen vuonna 2014

  Vox-speilet on vuotuinen tilastojulkaisu, joka sisältää tilastoja aikuisten osallistumisesta opetukseen.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Maahanmuuttajagetot voivat edistää kotoutumista

  Taloustieteen lehtorina Aarhusin yliopistossa toimiva Anna Piil Damm on tutkinut Tanskaan vuosina 1986 – 1998 länsimaiden ulkopuolelta tulleiden pakolaisten työllistymistä.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

  Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

 • |Island
  29-01-2015

  Tvær skýrslur er varða fræðslu fullorðinna birtar

  Sú fyrri er hluti af IPA verkefni FA og fjallar um færniþörf á vinnumarkaði en sú síðari um viðhorf til þátttöku í námi á fullorðinsárum.

 • forskning högre utbildning |Færöerne
  29-01-2015

  Evaluering af Færøernes Universitet

  Detta är den første eksterne evaluering af Færøernes Universitet som gjorts.

 • |Norge
  29-01-2015

  Stor rapport om studieforbund og kursøkonomi

  Halvparten av kursarrangørene sier at tilskuddet er av avgjørende eller vesentlig betydning for kursvirksomheten.

 • kompetanseutvikling |Norge
  29-01-2015

  Voksnes læring i Norge i 2014

  Vox-speilet er en årlig publikasjon der du finner statistikk om voksnes deltakelse i opplæring.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  To rapporter om voksenlæring publisert

  Kompetanse på fremtidens arbeidsmarked og holdninger til deltakelse i læring i voksenårene är temat för 2 nya rapporter.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

  Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning.

 • |Norden
  16-01-2015

  Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014

  EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.

 • høyere utdanning utdanningspolitikk |Norge
  22-12-2014

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

 • |island
  27-11-2014

  Second Global Report on Adult Learning and Education

  The second Global Report on Adult Learning and Education is based principally on 141 national...

 • |island
  27-11-2014

  CONFINTEA VI Final Report

  The Sixth International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI) was held at in Belém do...

 • |island
  27-11-2014

  Belém Framework for Action

  The Sixth International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI) closed with the adoption of...

 • |island
  27-11-2014

  Global Report on Adult Learning and Education (GRALE)

  In the 21st century, the rapid pace and complexity of economic, technologicaland cultural changes...

 • |island
  27-11-2014

  Beating the drums for attention

  The present publication is the final product of the collective work of IntALWinE, giving an...

 • |island
  27-11-2014

  Adult Education for Indigenous Peoples and Minorities: A thematic Review

  lThis publication, based on a workshop held in the context of the CONFINTEA V Midterm Review...

 • |island
  27-11-2014

  Measuring the Right to Education

  Amartya Sen defined development as the creation of capabilities or capacities. One of the crucial...

 • |island
  27-11-2014

  I Did It My Way

  Erwachsene zum Wahrnehmen von Lernangeboten zu ermutigen gehört mittlerweile international ganz...

 • |Europa
  27-11-2014

  Study on Analysis of Adult Learning Policies and their Effectiveness in Europe - 2nd Consultation Document

  Effective adult learning policies can lead to a number of positive outcomes including:

 • |Island
  21-11-2014

  EQF i Norden - vad kan systemen ge?

  Rapport från EQF-konferensen 2014 i Reykjavik.

 • forskning |island
  10-11-2014

  Ny bok om äldre och lärande

  Senaste nytt inom äldres lärande finns nu samlat i en ny bok: Generations in Europe. Contemporary Issues on Older Adult Education, som är tillgänglig gratis.

 • |Norden
  08-10-2014

  Making learning visible in the Nordic countries

  Rapport om implementering av EQF (European Qualifications Network) och NQF (National Qualifications Network) i de nordiska länderna. Nordiska Ministerrådet, 2014

 • |
  06-06-2014

  Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

  NMR 2014

 • vuxnas lärande |Norden
  13-03-2014

  Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

  Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

 • |Norden
  17-01-2014

  Projekt Frafald i voksenuddannelser

  Er det et problem eller en gevinst?

 • folkeopplysning internasjonalisering |Norden
  28-11-2013

  Att utbilda världsmedborgare

  - nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011

 • sustainable development |in English
  17-10-2013

  PIAAC results published

  The Survey of Adult Skills, implemented in 24 countries, and the Education and Skills Online Assessment for individuals are part of the package of tools available to support countries develop, implement and evaluate policies that foster both the development of skills and the optimal use of existing skills.

 • |Norden
  24-03-2013

  Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner - Tværgående analyse

  NMR 2013

 • internationalisering |Europa
  29-11-2012

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012.
  Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

  Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?

 • realkompetanse voksnes læring |
  01-08-2012

  Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi

  NVR har udarbejdet publikationen for Ministeriet for Børn og Undervisning. Her formidles gode historier om hvordan RKV anvendes på arbejdspladser og af enkeltpersoner, og den fortæller historier om hvordan uddannelsesinstitutioner tilrettelægger arbejdet med RKV ordningen på en kvalitativ god måde.
  Læs mere og download udgivelsen her

 • research |Europa
  01-08-2012

  Educating for innovative societies

  In the framework of its “Innovation Strategy for Education and Training” project, the OECD Centre for Educational Research and Innovation hosted a conference on Educating for Innovative Societies on 26 April 2012 in Paris, at the Auditorium of the OECD Conference Centre.
  The objectives of the conference were to:

 • |Europa
  01-02-2012

  Lifelong Learning for All

  he 'Inclusion' network has produced a report on recommendations for a more inclusive and accessible Lifelong Learning Programme and new Education and Training Programme.

  A response to main findings and challenges The recommendations are the result of a review of all the documents produced by the 'Inclusion' network to date as well as an analysis of key external consultations on the LLP and wider EU strategy documents.

 • |Europa
  01-09-2011

  Work, society and lifelong literacy - report of the inquiry into adult literacy in England

  Executive summary • September 2011
  Published by the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), England and Wales
  There are an estimated 5.2 million adults in England who do not have the literacy skills to enable them to function effectively in modern society (The Skills for Life Survey, 2003).

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Hälsa

  Studiers betydelse för hälsan

 • innovation |Norden
  01-08-2011

  Kreativitet og innovation

  - Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, NMR 2011
  Af Niels Henrik Helms, Syddansk Universitet, Knowledge Lab.

  Udviklingen af en innovativ kapacitet i Norden er en forudsætning for at de Nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. ’Kreativitet og innovation’ er et debatoplæg som har til formål, at afsøge hvordan voksen- og efteruddannelserne i Norden i højere grad kan bidrage til at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningen. Oplægget henvender til alle aktører, som arbejder med at udvikle og planlægge voksen-og efteruddannelse i Norden.

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  01-08-2011

  A world worth living in - en slutrapport

  Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

 • invandrare vuxnas lärande |Europa
  01-08-2011

  Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

  Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

 • |Europa
  01-08-2011

  Eurydice

  Quality Assurance in Teacher Education in Europe, New Eurydice Glossary published 2011
  Quality Assurance in Teacher Education in Europe
  This study analyses processes for evaluating and accrediting initial and in-service teacher education programmes and institutions. It provides a general overview of the existence of regulations on external and internal evaluation in different countries as well as specific information on the main features of theses processes and the use made of their findings.
  Document and press release: See link below.

  New Eurydice Glossary published
  Eurydice has just updated the second volume of its European Glossary on Education first published in 2000. In this Glossary you can find the answer to these and hundreds of other similar questions. This new edition clarifies 670 national terms in their original language, describing the various types of educational institution, at all levels of education, including adult education and special needs provision. It covers 30 countries in the Eurydice Network.

 • |Europa
  01-08-2011

  Education at a glance 2011: OECD indicators

  Published 2011

  The 2011 edition of Education at a Glance: OECD Indicators enables countries to see themselves in the light of other countries’ performance. It provides a broad array of comparable indicators on education systems and represents the consensus of professional thinking on how to measure the current state of education internationally.

 • |Europa
  01-12-2010

  Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge

  Edited by Mohamed Chaib, Berth Danermark & Staffan Selander, published 2010

  This edited collection of works, to be published by Routledge in November 2010, is a product of an international network of scholars working on lifelong learning. The chapters present a broad range of research related to how social knowledge is shared, transmitted and transformed in the context of education — especially adult education —and professional formation.

 • |Europa
  01-08-2010

  Initial findings from the iea international civic and citizenship education study

  Published in 2010.
  The 2009 IEA study of civic and citizenship education (ICCS), conducted in 38 countries around the world, built on the previous IEA studies of civic education, but took place in a context characterized by significant societal change, including the rapid development of new communication technologies, increased movement of people between countries, and the growth of supranational organizations.

 • |Europa
  01-01-2010

  Confintea VI

  NVL deltok aktivt på UNESCO konferansen Confintea VI, desember 2009.
  Confinteas fokus er voksnes læringsmuligheter og utdanning og hvor viktig det er for velferd og utvikling, nasjonalt og globalt.
  Lærende hadde en bred og tydelig plass for første gang i Confinteas historie. NVL var medspiller i en workshop om betydningen av ”The learners voice.
  En fullsatt sal deltok interessert i debatten
  Du kan lese mer her:
  Rapport (pdf)

 • |Norden
  29-11-2009

  Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

  Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Folkehøjskoleråd. Den bygger på en kortlægning af, hvordan de nordiske folkehøjskoler dokumenterer elevers realkompetencer og ikke-formelle kompetencer.