avhoppare • lika möjligheter studieavbrott |Danmark
  29-04-2013

  Dropouts i gymnasiet – så lave tal som muligt

  - Vi skal finde frem til årsagen til, at eleven afbryder uddannelsen, og ved samtalens hjælp har vi mulighed for at komme ind til årsagens kerne. Vi skal hele tiden arbejde henimod så lave tal som muligt, siger Hanna Jensen, gymnasielærer og formand for Gymnasielærernes Vejlederforening på Færøerne, om dropouts i gymnasiet.

 • |Island
  25-02-2013

  Ný greinagerð með yfirliti yfir rannsóknir á verkmenntun

  Í skýrslunni Greinargerð með niðurstöðum rannsókna á verkmenntun 2013 („Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013“) er samantekt nýrrar þekkingar á viðveru og brottfalli, skiptum á milli námsleiða í skólakerfinu, þróun og breytingum á verkmenntun.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tuoreeseen julkaisuun koottu ajankohtaista tutkimustietoa ammattikoulutuksesta

  Tanskan lapsi- ja nuorisoministeriön raportissa esitellään ammattikoulutusta koskevaa tutkimusta. Siinä esitetään yhteenvetomuodossa tuoretta tietoa valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrästä, koulutusohjelmaa vaihtaneista sekä ammattikoulutusten kehityksestä ja rakenteesta.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Island
  26-09-2012

  Þeim sem ljúka starfsnámi fækkar – þetta kemur fram í nýju uppgjöri frá ráðuneyti barna og kennslu.

  Frá árinu 2007 hefur hlutfall unglinga sem ljúka starfsnámi lækkað. Í nýjum upplýsingum frá ráðuneyti barna og kennslu

 • |Finland
  26-09-2012

  Ammattitutkinnon loppuun asti suorittavien nuorten määrä laskussa

  Tanskan lapsi- ja opetusministeriön tuoreen selvityksen mukaan ammattitutkinnon suorittavien nuorten määrä on

 • |Danmark
  26-09-2012

  Færre unge fuldfører erhvervsuddannelser - viser nye opgørelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning

  Siden 2007 er der sket et fald i andelen af unge, der fuldfører en erhvervsuddannelse. Nye opgørelser fra Ministeriet

 • |Finland
  24-04-2012

  Moni keskeyttää toisen asteen opinnot Islannissa

  Syksyllä 2003 toisen asteen opinnot aloittaneista islantilaisista vain 44 % suoritti opintonsa loppuun aiotussa ajassa eli neljän vuoden sisällä.

 • |Island
  18-04-2012

  Brotthvarf nemenda á framhaldsskólastigi

  Á Íslandi höfðu 44% nýnema á framhaldsskólastigi árið 2003 brautskráðst á réttum tíma, þ.e. innan fjögurra ára frá upphafi náms.

 • |Norge
  18-04-2012

  Frafall fra den videregående skolen i Island

  Kun 44 % av elever som startet i den videregående skolen i Island høsten 2003 fullførte sin utdanning rettidig, eller i løpet av fire år.

 • innovation internationalisering |Norge
  01-02-2012

  Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner

  Formannskapet i Nordisk Ministerråd er i 2012 i Norges hender. Tittelen på formannskapsprogrammet er «Velferdsstaten i et nordisk perspektiv» og utdanningsprogrammet følger opp under tittelen «Velferd i praksis».

 • |Island
  06-09-2011

  Brautskráningarhlutfall og brottfall af framhaldsskólastigi

  Haustið 2002 voru 3.982 nýnemar í dagskóla á framhaldsskólastigi á Íslandi. Fjórum árum síðar höfðu 45% nýnemanna verið brautskráðir úr námi á framhaldsskólastigi sem var að minnsta kosti tvö ár að lengd. Um 29% nýnemanna höfðu þá hætt námi eða tekið sér tímabundið hlé án þess að vera brautskráðir en 26% voru enn í námi án þess að hafa brautskráðst.

 • |Finland
  05-09-2011

  Toisen asteen opiskelijoiden valmistumis- ja keskeyttämisluvut

  Vuoden 2002 syksyllä 3982 uutta opiskelijaa aloitti toisen asteen opiskelut Islannissa. Neljän vuoden kuluttua 45 % heistä oli suorittanut vähintään kaksivuotisen toisen asteen tutkinnon. Opiskelut aloittaneista noin 29 % oli joko keskeyttänyt tai piti taukoa opiskelusta, ja 26 %:lla opinnot olivat vielä kesken.

 • |Norge
  05-09-2011

  Andel elever i videregående skole som ferdiggjør utdannelse og som dropper ut

  Høsten 2002 startet 3.982 nye elver i dagskole på videregående nivå på Island. Fire år senere hadde 45 % gjort ferdig, minst en toårig utdannelse i den videregående skolen. Rundt 29 % av dy nye elever hadde enten droppet ut eller tatt fri fra skolen uten å være ferdig med en utdanning men 26 % studerte videre uten å være ferdig.

 • |Finland
  28-04-2011

  PISA estää innovatiivista ajattelua koulutusjärjestelmässä

  Tämä johtopäätös esitetään uudessa, kattavassa tutkimuksessa, jossa on tutkittu luovuutta, innovaatioita ja yrittäjyyttä Pohjoismaiden koulutusjärjestelmissä. Yrittäjähenkisemmällä pedagogiikalla voitaisiin esim. vähentää opintojen keskeyttämistä, joka on ongelma useissa pohjoismaissa.

 • |Island
  28-04-2011

  PISA kemur í veg fyrir nýsköpun í menntakerfinu

  Þetta er ein af niðurstöðunum í nýrri, umfangsmikilli rannsókn á sköpunargáfu, nýsköpun og frumkvöðlastarfi í norrænum menntakerfum. Kennslufræði sem byggir á frumkvöðlahugsun getur dregið úr brottfalli en það er vandamál sem nokkrar norrænu þjóðanna kljást við.

 • |Island
  27-04-2011

  Á að tryggja starfsmenntun

  Fagleg, pólitísk nefnd hefur skilað yfirgripsmiklum tillögum um hvernig hægt er að draga úr brottfalli, tryggja fleiri

 • |Danmark
  27-04-2011

  PISA hæmmer nytænkning i uddannelsessystemet

  Det er en af konklusionerne i en ny omfattende undersøgelse af kreativitet, innovation og entreprenørskab i de nordiske uddannelsessystemer. En mere entreprenøriel pædagogik kan blandt andet modvirke de problemer med studiefrafald som nogle af de nordiske lande kæmper med.

 • |Finland
  27-04-2011

  Ammattikoulutuksen asialla

  Norjan keskusammattijärjestön LO:n ja työväenpuolueen yhteinen komitea on esittänyt joukon ammattikoulutuksen liittyviä ehdotuksia. Komitean mukaan niillä voitaisiin vähentää opintojen keskeyttämisiä, lisätä oppisopimuspaikkoja ja vahvistaa elinikäisen oppimisen näkökulmaa.

 • |Norge
  20-04-2011

  Skal sikre yrkesopplæringen

  Et faglig politisk utvalg har avgitt en omfattende forslagsrekke som både skal redusere frafallet i skolen, sikre flere lærlingplasser og forsterke livslang læring-perspektivet.

 • |Island
  29-03-2011

  Geta lýðskólar orðið til þess að draga úr brottfalli úr framhaldsskóla?

  Nú er ástandið þannig að þriðji hver nemandi rýfur námsferil sinn í framhaldsskóla.

 • |Finland
  28-03-2011

  Voivatko kansanopistot vähentää toisen asteen koulupudokkaita?

  Tällä hetkellä norjalaisista toisen asteen opiskelijoista noin kolmasosa keskeyttää opinnot. Nyt useat kansanopistot ovat valmiina tarjoamaan viranomaisille apua tilanteen parantamiseksi.

 • |Norge
  22-03-2011

  Kan folkehøyskolene bidra til å redusere frafall i videregående skole?

  Situasjonen i dag er at vel en tredjepart av elevene bryter det videregående skoleløpet.

 • forskning kortutbildade |Sverige
  15-02-2011

  Ur utanförskapet skapas eget lärande

  De bor i Sverige, men känner sig inte som svenskar. Skolan lämnade de utan godkända betyg. Men viljan att lära saknas inte. Forskaren Ove Sernhede har i många år följt unga vuxna i Göteborgs mest utsatta förorter. Inom sina hiphopkollektiv skapar de helt frivilligt egna lärgemenskaper, där de letar upp och sprider information om exempelvis kolonialism, politik och mänskliga rättigheter.

 • |in English
  14-10-2010

  Dear Reader

  If you are no longer young, maybe you can remember what it was like? Do you remember how frustrating it was to always have your job applications turned down because of insufficient work experience, how hard you had to compete to get into an interesting school or college, how difficult it was to find a place to live?

 • |Finland
  14-10-2010

  Hyvä lukija

  Jos et enää ole nuori, muistat ehkä, millaista nuoruus oli? Muistatko, kuinka turhauttavaa oli jäädä toistuvasti ilman hakemaasi työpaikkaa työkokemuksen puuttumisen vuoksi, kuinka kovaa kilpailu kiinnostavista opiskelupaikoista oli ja kuinka vaikeaa oli löytää oma asunto?

 • studieavbrott utbildningspolitik |Sverige
  14-10-2010

  Kära läsare

  Om du inte fortfarande är ung, kanske du minns hur det var? Minns du frustrationen i att ständigt bli bortvald i arbetsansökningar eftersom du saknade erfarenhet, den hårda konkurrensen om att komma in på intressanta utbildningar och svårigheten att hitta en egen bostad?

 • mångkulturell studieavbrott |
  11-10-2010

  Danger of a New Lost Generation in Estonia

  The International Labor Organization (ILO) has observed that unemployment rates of young people have risen to a record number of 81 million worldwide, thus creating the possibility of appearance of a new lost generation. The danger of a lost generation should be taken very seriously in Estonia since within the European Union the rate is higher only in Spain.

 • studieavbrott yrkesutbildning |Norge
  10-10-2010

  Tett oppfølging er viktigst

  Drop-out eller avbrudd i videregående opplæring er i ferd med å utvikle seg til et samfunnsproblem i Norge. Hapro senter for yrkeskvalifisering på Hadeland går nye veier for å hindre ungdom i å avbryte skolegangen. Deres prosjekt gir hver enkelt elev svært tett oppfølging. Det gir resultater.

 • glesbygd studieavbrott |Sverige
  07-10-2010

  Sätt ungdomarna främst

  Ungdomsarbetarna har, tillsammans med berörda instanser, försökt arbeta fram en fungerande vardag för ungdomarna utifrån deras egna behov. Antagligen är det tack vare Ålands litenhet som det finns ett skyddsnät för de ungdomar som t.ex. saknar studie- eller arbetsplats. På Åland saknas nämligen en ungdomslag som skyddar ungdomarnas rättigheter.

 • |Finland
  24-06-2010

  Raportti toisen asteen opintojen keskeyttämisestä Pohjoismaissa

  Toisen asteen koulutuksen jättää Islannissa kesken huomattavasti suurempi osuus opiskelijoista kuin muualla Pohjoismaissa. Ero on erityisen suuri ensimmäisten vuosikurssien osalta. Kehitys on kuitenkin myönteistä, sillä keskeytykset ovat vähentyneet 5 % aikavälillä 2000–2008.

 • |Island
  14-06-2010

  Brotthvarf frá námi í framhaldsskólum á Norðurlöndunum

  Brotthvarf ungmenna úr framhaldsskólanámi er umtalsvert hærra á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum, einkum á fyrri árum framhaldsskólanáms. Jákvætt verður hins vegar að teljast að brotthvarf á Íslandi hefur minnkað umtalsvert eða um 5% frá árinu 2000 til 2008.

 • |Norge
  14-06-2010

  Frafall fra den videregående skolen

  Frafall fra i den videregående skolen er betydelig høyere i Island enn de andre Nordiske landene, særlig når det gjeller de første årene av utdanningen. Men utviklingen er positiv, frafall har minsket 5 % i årene 2000 til 2008.

 • |Sverige
  04-09-2008

  Avbrutna yrkeshögskolestudier kan fullbordas som arbetskraftsutbildning

  Personer som avbrutit avläggandet av yrkeshögskoleexamen kan fullborda sin examen som arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Statsrådet fattade ett beslut om en förordningsändring den 29.5.2008. Förordningen träder i kraft den 1 september 2008.

 • |Danmark
  04-09-2008

  Nye tal fra Islands Statistik om elevers afsluttede eksamen ved 24 års alderen

  Den 3. juni udkom en rapport hos Islands Statistik hvor man har undersøgt studie og afsluttede eksamen hos individer som er født i Island året 1982. Ved undersøgelsen støttede man sig til Islands Statistik's register over elever og deres afsluttede eksamen med fokus på hvilke n uddannelse disse individer havde afsluttet i 2006, året da de fyldte 24 år.

 • |Finland
  19-06-2008

  Vuoden 1982 ikäluokan opinnot tilastoina

  Kesäkuun 3. päivänä ilmestyi Islannin tilastokeskuksen laatima raportti vuonna 1982 syntyneiden islantilaisten suorittamista opinnoista.

 • |Island
  17-06-2008

  Óloknu starfsnámi verður hægt að ljúka innan fullorðinsfræðslu

  Einstaklingar, sem hafa horfið frá starfsnámi sjá nú fram á að geta lokið námi, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Ráðuneytið tók ákvörðun um

 • |Island
  16-06-2008

  Nýjar tölur frá Hagstofunni um nemendur og námslok við 24 ára aldur

  Þann 3. júní sl. kom út hjá Hagstofu Íslands hefti þar sem nám og námslok einstaklinga sem fæddir voru á Íslandi árið 1982 eru skoðuð. Stuðst er við nemendaskrá og prófaskrá Hagstofunnar og er tekið mið af því hvaða námi þessir einstaklingar höfðu lokið árið 2006, árið sem þeir eru 24 ára.

 • |Danmark
  16-06-2008

  Nye tal fra Islands Statistik om elevers afsluttede eksamen ved 24 års alderen

  Den 3. juni udkom en rapport hos Islands Statistik hvor man har undersøgt studie og afsluttede eksamen hos individer som er født i Island året 1982. Ved undersøgelsen støttede man sig til Islands Statistik's register over elever og deres afsluttede eksamen med fokus på hvilke n uddannelse disse individer havde afsluttet i 2006, året da de fyldte 24 år.

 • |Finland
  13-06-2008

  Keskeytyneet ammattikorkeakouluopinnot loppuun työvoimakoulutuksena

  Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen keskeyttäneet voivat suorittaa tutkintonsa loppuun työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Valtioneuvosto päätti asetusmuutoksesta 29.5.2008. Asetus tulee voimaan 1. syyskuuta 2008.

 • |Sverige
  13-06-2008

  Avbrutna yrkeshögskolestudier kan fullbordas som arbetskraftsutbildning

  Personer som avbrutit avläggandet av yrkeshögskoleexamen kan fullborda sin examen som arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Statsrådet fattade ett beslut om en förordningsändring den 29.5.2008. Förordningen träder i kraft den 1 september 2008.

 • hållbar utveckling |in English
  15-05-2008

  Dear Reader

  Immigrants, Romany people, prisoners and the disabled do not always fit the mold when guidelines and general plans for working life and adult education are drawn up at the administrative level.

 • hållbar utveckling |Finland
  15-05-2008

  Hyvä lukija,

  maahanmuuttajat, romanit, vangit ja vammaiset eivät aina sovi muottiin, kun työelämän ja aikuiskoulutuksen yleisiä suuntaviivoja ja suunnitelmia laaditaan hallinnon tasolla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  14-05-2008

  Kära läsare

  Invandrare, romer, fängelseinterner och handikappade faller inte alltid innanför ramarna när generella riktlinjer och planeringar för arbetsliv och vuxenutbildning görs på administrativ nivå.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Danmark
  09-05-2008

  Eksklusionen er massiv

  Danmark er meget langt fra ambitionen om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal tage en videregående uddannelse i 2015. Det er bydende nødvendigt at gøre op med de senere årtiers individualisering og øgede kulturelle barrierer i uddannelsessystemet, mener journalist og forfatter Lars Olsen