basic-skills-cases • baskunskaper IKT kompetens livslångt lärande |
  14-01-2022

  Inspirationsmaterial: 10 REPORTAGE om grundläggande färdigheter i Norden

  Samhället ställer idag allt högre krav på grundläggande färdigheter. Att ha svaga grundläggande färdigheter leder lätt till utanförskap.

 • Foto: Mora folkhögskola
  baskunskaper distansutbildning lika möjligheter |Sverige
  13-01-2022

  De får tekniken att funka för alla

  Tack vare en unik kurs på Mora folkhögskola, och en plattform som skapar förutsättningar för ett livslångt digitalt liv, får personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

 • Josephine Herslow Foto: Per Jernryd/Malmö stad
  baskunskaper distansutbildning näringsliv vuxnas lärande |Sverige
  12-01-2022

  Digitalt sfi krävde uppfinningsrikedom

  Villkoren för sfi-undervisningen i Malmö ändrades snabbt när pandemin kom. Lärare och skolledning fick lov att hitta på snabba lösningar för att nå sina elever.

 • Att studera ämnen som rör arbetsvardagen, inom ett område man behärskar, är ofta lättare för den som har dåliga erfarenheter av skolan.
  baskunskaper invandrare näringsliv yrkesutbildning |Norge
  12-01-2022

  Utbildning för en enklare arbetsvardag

  Hos yrkesutbildarna Fønix i Norge har många deltagare negativa erfarenheter från skolan. Med grundläggande utbildning som är tydligt kopplad till arbetet ökar deras motivation.

 • baskunskaper IKT kompetens motivation |Norge
  10-01-2022

  Digitalt spel ger träning i vardagslivets utmaningar

  Spelet Kompis utvecklades för att träna personer i grundläggande kunskaper. När det prövades på en testgrupp visade det sig att målgruppen hade andra behov än man först trott.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Finland
  10-01-2022

  Projektbidraget blev räddningen under pandemin

  För vuxenutbildarna Omnia i Finland var ett projektbidrag från Utbildningsstyrelsen avgörande för att deras deltagare med låga grundläggande färdigheter skulle kunna fortsätta sin utbildning under pandemin.

 • Jaakko Vuorio
  distansutbildning IKT kompetens yrkesutbildning |Finland
  07-01-2022

  Handledande lärare hjälper kollegor att bli mer digitala

  2015 startade Finland ett handledarsystem (”tutorlärare”) där vissa lärare utbildades i digitala färdigheter och undervisade sina kollegor. Det visade sig vara en lyckträff när pandemin slog till våren 2020.

 • Elevene oppfordres til å kle seg ut på Halloween
  basiskompetanse kompetanseutvikling voksenopplæring |Island
  07-01-2022

  Hvorfor må vi kunne regne?

  Hringsjá er senter for opplærings- og arbeidsrehabilitering. Leder Helga Eysteinsdóttir hilser sammen med matematikklæreren Halldór Örn Þorsteinsson. Det er en hyggelig atmosfære i huset, smil og latter i opptakt til Halloween. Det blir en konkurranse, den som kommer i det beste kostymet blir belønnet.

 • basiskompetanse voksenopplæring |Island
  07-01-2022

  Elsker denne jobben

  Det å oppleve at mennesker har kommet et stort skritt videre med deres liv og har satt seg mål for sin utdanning eller karriere er en viktig del av jobben til Steinunn Björk Jónatansdóttir, studie- og yrkes/karriereveileder ved MSS på Island.

 • basiskompetence kompetenceudvikling motivation |Danmark
  06-01-2022

  Hun skal omsætte et paradigmeskifte i praksis

  I projektet ”På vej til faglært” skal projektleder Janni Glæsel uddanne de ansatte i ni nordsjællandske jobcentre i at spotte, hvem der har brug for grundlæggende almene kompetencer for at få mere varige jobs. Det har været en stor opgave, men nu begynder der at ske noget.

 • basiskompetence kortuddannede uddannelsespolitik |Danmark
  06-01-2022

  Nu kommer turen – måske – snart til de kortuddannede

  Hvorfor er der så stort et mismatch mellem behovet for at få de almene grundlæggende kompetencer på plads og antallet af kortuddannede voksne, der bliver uddannet i Danmark? Det forsøger vi at give et svar på her. Der er mange barrierer i det nuværende system, men lige nu også håb forude.

 • baskunskaper flexibelt lärande språk |Norden
  05-01-2022

  Korta fakta

  Om grundläggande färdigheter i Norden

 • Elevene oppfordres til å kle seg ut på Halloween.
  grunnleikni færniþróun nám fullorðinna |Island
  05-01-2022

  Hvers vegna verðum við að kunna að reikna?

  Hringsjá er miðstöð náms- og starfsendurhæfingar. Helga Eysteinsdóttir forstöðumaður tekur á móti Dialog ásamt Halldóri Erni Þorsteinssyni stærðfræðikennara. Það er góð stemning í húsinu, bros og hlátur í aðdraganda hrekkjavöku. Það verður keppni, sá sem kemur í besta búningnum fær verðlaun.

 • Steinunn Björk og Hafsteinn Stefánsson er begge kommet ett skritt på vei mot sine mål.
  grunnleikni nám fullorðinna |Island
  05-01-2022

  Elska þetta starf!

  Að upplifa að fólk hafi tekið skref fram á við í lífinu og sett sér markmið í námi eða starfi er mikilvægur þáttur í starfi Steinunnar Bjarkar Jónatansdóttur, náms- og starfsráðgjafa hjá MSS á Íslandi.