baskompetenser  • |Norden
    21-02-2014

    Sesjon 1B: Praksis - teori

    I denne workshopen vil fokus være på voksnes grunnleggende ferdigheter. PIAAC-undersøkelsen viser at de nordiske landene ligger forholdsvis bra an i alle ferdighetene og landene ligger også langt foran når det gjelder deltakelse i etter- og videreutdannelse.