baskunskaper • |Finland
  29-08-2010

  Esitys yhteiskuntatietouden opetuksesta uusille maahanmuuttajille

  Erityinen selvitysmies on laatinut esityksen uusille maahanmuuttajille tarjottavasta yhteiskuntatietouden opetuksesta. Aiemmassa osamietinnössä selvitysmies ehdotti, että kunta tarjoaisi uusille maahanmuuttajille 60 tuntia opetusta perusarvoista ja yhteiskunnan toiminnasta.

 • |Sverige
  24-08-2010

  Förslag om samhällsorientering för nyanlända

  En särskild utredare har lagt fram förslag om samhällsorientering för nyanlända Utredaren har i ett tidigare delbetänkande föreslagit att nyanlända invandrare av kommunen ska erbjudas 60 timmars undervisning om grundläggande värden och hur samhället fungerar.

 • |Island
  24-06-2010

  Fjöldi umsækjenda um fullorðinsfræðslu við „Skúlin við Áir“

  Markhópur þessa litla skóla eru fullorðnir sem af einhverjum ástæðum þarfnast endurhæfingar, eru hreyfiskertir eða af

 • |Finland
  24-06-2010

  Paljon hakijoita aikuisoppilaitokseen “Skúlin við Áir”

  Pienen oppilaitoksen kohderyhmänä ovat aikuiset kuntoutujat, joiden toimintakyky on alentunut tai joilla muista syistä

 • |Danmark
  17-06-2010

  Mange ansøgere til voksenskolen: “Skúlin við Áir”

  Denne lille skole, hvis målgruppe er voksne som af diverse årsager er under rehabilitering, har nedsatte

 • |Island
  27-04-2010

  Þau eiga að aðstoða börn við að bæta leikni sína í lestri og ritun

  Við hátíðlega athöfn laugardaginn 17. apríl sl. brautskráðust 30 nemendur í lestrarráðgjöf frá Færeyska kennaraskólanum. Þetta er í fyrsta skipti sem nemendur hafa átt kost á að mennta sig i lestrarráðgjöf í Færeyjum.

 • |Finland
  26-04-2010

  Lukiohjaaja opettaa lapsia lukemaan ja kirjoittamaan

  17.4.2010 Färsaarten opettajankoulutuslaitoksella pidetyssä tilaisuudessa jaettiin todistukset 30:lle lukiohjaajan tutkinnon suorittaneelle. Vastavalmistuneet ovat ensimmäiset Färsaarilla koulutetut lukiohjaajat.

 • |Danmark
  20-04-2010

  De skal lære børn til at blive bedre til at læse og skrive

  Ved en sammenkomst lørdag den 17. april 2010 fik 30 læsevejledere overrakt et eksamensbevis i læsevejledning fra Færøernes Lærerseminarium. Dette er første gang, at vi har uddannet læsevejledere på Færøerne.

 • |Island
  29-03-2010

  Tilboð um framhaldsnám fyrir kennara

  Frá og með næstkomandi hausti geta kennarar, sem kenna fullorðnum grunnleikni eða innflytjendum norsku, lagt stund á fjarnám við háskólann í Bergen, háskólann í Stavanger, UiS og háskólann í Vestfold, HiV. Námsleiðirnar veita 30 einingar.

 • |Finland
  29-03-2010

  Täydennyskoulutusta opettajille

  Aikuisten perustaito-opetukseen tai maahanmuuttajien norjanopetukseen suuntautuvat opettajat saavat tänä syksynä mahdollisuuden suorittaa internetpohjaisia opintoja. Opintojen järjestäjinä ovat Bergenin yliopisto, Stavangerin yliopisto ja Vestfoldin korkeakoulu. Molemmat opintokokonaisuudet ovat 30 opintopisteen laajuisia.

 • |Norge
  25-03-2010

  Videreutdanningstilbud for lærere

  Denne høsten kan lærere som skal undervise voksne i basisferdigheter eller norsk som andrespråk delta i nettbaserte studier ved universitetet i Bergen, universitetet i Stavanger og høgskolen i Vestfold. Begge studiene gir 30 studiepoeng.

 • |Island
  01-02-2010

  Innfæddir Danir standast ekki prófið til þess að öðlast ríkisborgararétt

  20 prósent Dana fellur á prófi samkvæmt könnun sem Analyse Danmark hefur framkvæmt fyrir Vikufréttabréfið A4 (Ugebrevet A4).

 • |Finland
  01-02-2010

  Moni syntyperäinen tanskalainen reputtaisi kansalaisuuskokeen

  Ugebrevet A4 -lehden teettämän tutkimuksen mukaan kansalaisuuskokeen reputtaisi 20 % tanskalaisista.

 • |Danmark
  25-01-2010

  Indfødte danskere har problemer med at bestå indfødsretprøven

  20 procent af danskerne dumper i en test, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4.

 • |Island
  21-10-2009

  Ný fræðslutilboð í Færeyjum

  Helena Dam á Neystabø, menntamálaráðherra Færeyja átti frumkvæði að nýrri sérmenntunarleið fyrir kennara í því skyni að bæta grunleikni barna og fullorðinna í lestri og ritun sem hófst í ágúst 2009.

 • |Finland
  21-10-2009

  Uusia opettajien täydennyskoulutusohjelmia Färsaarilla

  Färsaarten opetusministerin Helena Dam á Neystabøn aloitteesta Färsaarilla käynnistyi elokuussa 2009 uusi erityisopettajakoulutus, jonka avulla pyritään määrätietoisesti parantamaan lasten ja aikuisten luku- ja kirjoitustaitoa.

 • |Danmark
  19-10-2009

  Nye uddannelsesinitiativer på Færøerne

  Med det formål at gøre en målrettet indsats angående børns og voksnes grundlæggende læse- og skrivefærdigheder, har Færøernes undervisningsminister, Helena Dam á Neystabø, taget initiativ til at etablere en ny speciallæreruddannelse, som startede i august i 2009.

 • |
  04-08-2009

  Formål/syfte

  Formål/syfte

 • |Island
  31-03-2009

  Færnimarkmið fyrir fullorðna

  Marga fullorðna skortir betri grunnfærni. Til þess að námið virki hvetjandi og árangursríkt er mikilvægt að vita á hvaða plani kennslan á að fara fram.

 • |Island
  31-03-2009

  Námsvettvangur fyrir rafræna færni

  Stór hópur Norðmanna er ekki þátttakendur í netsamfélaginu.

 • |Finland
  29-03-2009

  Aikuisten osaamistavoitteet

  Monet aikuiset tarvitsevat parempia perustaitoja (luku- ja laskutaidot jne.). Jotta oppiminen olisi motivoivaa ja

 • |Finland
  29-03-2009

  Kirjastoista digitaalisen osaamisen oppimisympäristöjä

  Vox julkaisi vuonna 2008 raportin, jonka mukaan jopa neljäsosa norjalaisista on syrjäytynyt nettiyhteiskunnasta. Nyt

 • |Norge
  24-03-2009

  Kompetansemål for voksne

  Mange voksne trenger bedre grunnleggende ferdigheter. For at læringen skal være motiverende og effektiv, er det viktig å vite på hvilket nivå opplæringen skal foregå.

 • |Norge
  24-03-2009

  Læringsarena for digital kompetanse

  En stor gruppe nordmenn faller utenfor nettsamfunnet.

 • baskunskaper utbildningspolitik |Danmark
  11-02-2009

  Krisen skal sætte skub i efteruddannelse

  Både arbejdsgivere og fagforbund peger på øget voksen- og efteruddannelse som en konstruktiv vej at gå, inden fyresedlerne skrives, eller medarbejdere går på arbejdsdeling i virksomheder, der er presset af den økonomiske nedgang. Den praksis valgte Davidsen Tømmerhandel. Og det er ikke sidste gang, der bliver iværksat en systematisk efteruddannelsesindsats, vurderer HR-chefen.

 • |Island
  29-01-2009

  Nám og þekking á krepputímum

  Norska ríkisstjórnin birti 26. janúar sl. aðgerðir til þess að draga úr efnahagsvandanum. Þar er lagt til að framlög til áætlunarinnar um eflingu grunnfærni í atvinnulífinu verði aukin úr 38,6 milljónum norskra króna í 58,6 milljónir norskra króna eða sem samsvarar tæplega milljarði íslenskra króna. Þar að auki er stefnt að ná til þátttakenda á öðrum sviðum en í atvinnulífinu með auknu samstarfi við fræðslusambönd.

 • |Finland
  29-01-2009

  Osaamisen kehittäminen kriisiaikoina

  Norjan hallitus julkisti 26. tammikuuta taloudellisen kriisipakettinsa. Hallitus esittää, että työelämän perustaito-opetukseen käytettäviä varoja lisätään 38,6 miljoonasta 58,6 miljoonaan kruunuun. Myös opintokeskusten kanssa tehtävää yhteistyötä halutaan lisätä, jotta tavoitetaan myös työelämän ulkopuolella olevat potentiaaliset osanottajat.

 • |Norge
  27-01-2009

  Læring og kunnskap i krisetider

  Regjeringen offentliggjorde 26. januar sin økonomiske krisepakke. Der foreslår den å øke midlene til basiskompetanse i arbeidslivet fra 38, 6 millioner til 58,6 millioner. I tillegg ønsker man å nå deltakere på andre arenaer enn i arbeidslivet gjennom et utvidet samarbeid med studieforbund”

 • |
  09-12-2008

  Nordiska alfabetiserings-konferenser

  Nordiska alfabetiserings-konferenser

 • baskunskaper IKT kompetens |
  09-12-2008

  How 102 000 people learned to use the Internet

  On the 17th October 2008 the XII Adult Education Forum took place in Estonia. Alar Ehandi, leader of the project “Look@World”, gave a presentation about the legendary project which within one and a half years gave Internet skills to 102 000 people.

 • |
  03-11-2008

  Lenker

  Lenker

 • |
  03-11-2008

  Læringsressurser

  Læringsressurser

 • forskning |
  03-11-2008

  Forskning/artikler

  Ett angeläget område för Alfarådet är att få kunskap om den nordiska forskningen rörande vuxnas alfabetisering och lågutbildades utbildningssituation. Alfarådet har via ett utskick till universitet och högskolor, gjort en första inventering av vetenskapliga arbeten inom detta område.

 • |
  03-11-2008

  Tidligere årsplaner og konferanser

  Tidligere årsplaner og konferanser

 • |
  03-11-2008

  Medlemmar

  Medlemmar

 • |Finland
  30-10-2008

  Perustaito-opetus edelleen tarpeen työpaikoilla

  Aikuisten luku-, kirjoitus- ja atk-taitojen opetus saa ensi vuonna runsaasti lisärahoitusta valtion budjetista.

 • |Island
  28-10-2008

  Ennþá þörf fyrir undirstöðufærni í atvinnulífinu

  Milljónum króna varið til fræðslu á vinnustöðunum. Framlögin eru til kennslu í lestir, ritun, reikning og upplýsingatækni

 • |Norge
  23-10-2008

  Fortsatt behov for basiskompetanse i arbeidslivet

  Millioner i tilskudd til opplæring på arbeidsplassen. Tilskuddet gjelder lesing, skriving, regning og data.

 • baskunskaper yrkesutbildning |Norge
  11-09-2008

  Yrke og utdanning!

  Islands særstilling – lav arbeidsløshet men mange som ikke har fullført utdanning på det videregående skoletrinn

 • |Finland
  01-09-2008

  OECD: Norjan peruskoululaitosta tehostettava

  Talousraportti moittii runsasta rahankäyttöä ja huonoja oppimistuloksia

 • |Island
  28-08-2008

  Miklir fjármunir en lélegur árangur?

  OECD beinir sjónum að norskri menntun

 • |Norge
  27-08-2008

  Mye pengebruk og svake resultater?

  OECD med søkelys på norsk utdanning

 • hållbar utveckling |in English
  15-05-2008

  Dear Reader

  Immigrants, Romany people, prisoners and the disabled do not always fit the mold when guidelines and general plans for working life and adult education are drawn up at the administrative level.

 • hållbar utveckling |Finland
  15-05-2008

  Hyvä lukija,

  maahanmuuttajat, romanit, vangit ja vammaiset eivät aina sovi muottiin, kun työelämän ja aikuiskoulutuksen yleisiä suuntaviivoja ja suunnitelmia laaditaan hallinnon tasolla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  14-05-2008

  Kära läsare

  Invandrare, romer, fängelseinterner och handikappade faller inte alltid innanför ramarna när generella riktlinjer och planeringar för arbetsliv och vuxenutbildning görs på administrativ nivå.

 • baskunskaper hållbar utveckling |Norge
  14-05-2008

  Rom for læring

  Romfolket har i alle år gått under betegnelsen sigøynere. Nå vil de gjerne bli kalt Romfolket. I Norge teller de ikke mer enn rundt 500 stykker. Svært få av disse har fullført en vanlig skolegang på grunnskolenivå, og ingen har noen formell utdannelse over dette. For å fungere bedre i storsamfunnet, vil de nå begynne å lære.

 • |in English
  14-12-2007

  Dear Reader!

  The theme of this month’s DialogWeb is “working life for all”. The articles illustrate a variety of Nordic viewpoints into this topic.

 • |Finland
  14-12-2007

  Hyvä lukija!

  Tämänkertaisen DialogWebin pääteemana on ”työelämä kaikille”. Artikkelit kuvailevat monipuolisesti erilaisia pohjoismaisia näkökulmia aiheeseen.

 • baskunskaper IKT kompetens |Sverige
  13-12-2007

  Kära läsare!

  Ett arbetsliv för alla är det övergripande temat för det här numret av DialogWeb. Artiklarna illustrerar verkligen de många infallsvinklar som man kan ha till denna rubrik från de olika nordiska länderna.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Vox sai valmiiksi perustaitojen viitekehyksen

  Vox on laatinut ehdotuksen aikuisten perustaitojen viitekehykseksi. Ehdotus sisältää tasokuvaukset ja osaamistavoitteet luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkaosaamisen alueilta.

 • hållbar utveckling |Island
  22-11-2007

  25 milljónir norskra króna til grunnfærni í atvinnulífinu

  Með fyrirvara um samþykki Stórþingsins, er lýst eftir umsóknum um styrki fyrir árið 2008 til verkefna sem miða að eflingu grunnfærni starfsfólks í einka- og opinberum fyrirtækjum. Upphæðin er 25 milljónir norskra króna (um 290 mill. ísl. kr.) og er umsóknarfresturinn til 15. janúar 2008. Styrkir fást til þjálfunar í lestri, skrift, reikningi og upplýsingatækni.

 • |Norge
  22-11-2007

  25 millioner til basiskompetanse i arbeidslivet

  Med reservasjon om at det skal godkjennes av Stortinget, lyses det også for 2008 ut midler for prosjekter som fokusere på grunnleggende ferdigheter for ansatte i privat og offentlig virksomhet. Summen er 25 millioner norske kroner, og søknadsfristen er 15. januar 2008. Det kan gis støtte til opplæring i lesing, skriving, regning og IKT.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norden
  03-11-2007

  Kartlegning av alfabetisering i Norden

  Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

 • |
  30-08-2007

  Alfarådet

  Alfarådet

 • |Island
  26-04-2007

  Undirstöðufærni nýtur vinsælda

  Samkvæmt áætlun norsku ríkisstjórnarinnar um undirstöðufærni í atvinnulífinu (Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) verður 20

 • |Finland
  24-04-2007

  Yrityksille rahoitusta perustaito-opetuksen järjestämiseen

  Hallituksen työelämän perustaito-ohjelma jakaa 20 miljoonaa kruunua 70:lle norjalaisyritykselle. Varat suunnataan perustason luku-, kirjoitus, lasku- ja tietotekniikkaopetukseen. Yli 200 yritystä oli hakenut rahoitusta yhteensä noin 78 miljoonan kruunun verran.

 • |Danmark
  23-04-2007

  Dansk-svensk Workshop om Matematikundervisning

  13 fængselslærere fra Sverige og Danmark mødtes til en workshop om matematikunderundervisning den 17. april på et af Sveriges sikreste fængsler, Kirseberg i Malmø.

 • forskning |Norge
  22-04-2007

  Populært med basiskompetanse

  Regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) deler ut 20 millioner kroner til 70 virksomheter i Norge. Pengene går til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og ikt. Over 200 virksomheter søkte om ca. 78 millioner kroner gjennom programmet i år.

 • |Finland
  01-02-2007

  35 miljoonaa kruunua jaossa perustaitojen kehittämiseen

  Vox jakaa vuonna 2007 20 miljoonaa Norjan kruunua julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille perustaito-opetuksen järjestämiseen.

 • |Norge
  31-01-2007

  35 millioner til basiskompetanse!

  ”Vox skal utlyse og fordele tilskudd til private og offentlige virksomheter som prøver ut ulike opplæringsopplegg innenfor grunnleggende ferdigheter i ulike deler av arbeidslivet.” Slik heter det i tildelingsbrevet til Vox for 2007 fra Kunnskapsdepartementet. Tildelingen av midler til er 35 millioner i 2007 (24,5 millioner i 2006).

 • baskunskaper kompetensutveckling |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: The decisions and timeline of implementation of the bilingual education

  1995 – 1996 The initial goal - «to facilitate the integration in the society by improving the Latvian language skills

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Higher education and adult education

  Is there any possiblity to study in Russian or English in higher and adult education in Latvia? Yes and no. The answer depends on your personal choice between state financed and private education and, also on the size of your budget.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Reform experience, decision making and the public opinion

  «I think that now, when it's Latvian politicians who have the power, they want to transform all Russians into Latvians, but how is it possible to make a Russian or another person into a Latvian? Our relations will improve if there is mutual respect. Additionally, the attitude would be much more positive if we weren’t subjected to pressure. We are all inhabitants of Latvia and have to respect each other.» These thoughts were expressed by Anastasija, an eleventh-grader in a bilingual school.

 • kompetensutveckling |in English
  30-11-2006

  Dear Reader!

  This issue of DialogWeb focuses on special education of adults and functional language teaching. It also reflects the multi-faceted situation in the Nordic and Baltic countries today.

 • kompetensutveckling |Finland
  30-11-2006

  Hyvä lukija!

  Tämä DialogWebin numero käsittelee aikuisten erityispedagogiikkaa ja funktionaalista kieltenopetusta. Lehden jutuista käy ilmi Pohjoismaiden ja Baltian maiden nykytilanteen moni-ilmeisyys.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  29-11-2006

  Kära läsare

  Detta nummer av DialogWeb handlar om specialpedagogik för vuxna och om funktionell språkundervisning. Samtidigt illustrerar den hur mångfacetterad situationen i Norden och i de baltiska staterna är idag.

 • integration kompetensutveckling |Norge
  28-11-2006

  Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

  I 2004 godkjente de politiske myndigheter i Norge et introduksjonsprogram som alle flyktninger skulle følge. Programmet skal bidra til integrering gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen har nå vært i funksjon i 2 år, og resultatet lover svært godt.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  28-11-2006

  Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

  Möjligheterna till organiserad vuxenundervisning för finlandssvenskar med utvecklingsstörning/ funktionshinder (t.ex. fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga) har visat sig vara begränsade.

 • baskunskaper kompetensutveckling |Sverige
  28-11-2006

  Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

  Det gäller att inte falla i ”endera-diket” då man diskuterar undervisning för personer med specialpedagogiska behov. Vid valet av inkludering eller segregering måste man först och främst se till den enskilda individens behov. Ideologin får inte bli viktigare.

 • |Island
  05-11-2006

  10 milljónir aukalega til grunnfærni

  Við fjárlagagerðina í Noregi fyrir árið 2007 var lögð fram tilaga um að auka við framlög til verkefnisins um grunnfærni í atvinnulífinu úr

 • |Finland
  02-11-2006

  10 miljoonaa kruunua lisärahoitusta perustaitoihin

  Voxin hallinnoiman työelämän perustaito-ohjelman (BKA) rahoitusta nostettiin 24,5 miljoonasta kruunusta 35,5 miljoonaan. Norjan

 • |Norge
  30-10-2006

  10 millioner ekstra til basiskompetanse

  I forslaget til statsbudsjett for 2007 har bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) blitt økt fra ca. 24,5

 • |Finland
  29-09-2006

  Yhteiskuntatietoa maahanmuuttajille

  Ruotsin hallitus on antanut integraatiovirastolle ja koulujen kehityksestä vastaavalle virastolle tehtäväksi tukea kuntia yhteiskuntatiedon

 • |Finland
  29-09-2006

  BKA – työelämän perustaito-ohjelma

  Aloituskonferenssi 14. – 15. syyskuuta

 • |Island
  28-09-2006

  Samfélagslegar upplýsingar fyrir innflytjendur

  Ríkisstjórnin í Svíþjóð hefur falið stofnunum um málefni innflytjenda og skólaþróun að veita sveitarfélögum stuðning við að upplýsa nýflutta

 • |Island
  28-09-2006

  Áætlun um grunnfærni í atvinnulífinu – BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet)

  Upphafsráðstefna 14. – 15. september

 • |Norge
  27-09-2006

  Program for basiskompetanse for arbeidslivet - BKA

  Startkonferanse 14. – 15. september

 • |Sverige
  25-09-2006

  Samhällsinformation till invandrare

  Regeringen har gett Integrationsverket och Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att stödja kommunerna när det gäller