demografi • kompetanseutvikling |Norge
  29-01-2015

  Voksnes læring i Norge i 2014

  Vox-speilet er en årlig publikasjon der du finner statistikk om voksnes deltakelse i opplæring.

 • Karin Beate Nøsterud /norden
  vuxnas lärande |Norden
  21-11-2013

  Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

  Oavsett hur vi griper oss an den demografiska utmaningen kommer också frågan om vilka kompetenser som krävs för att hantera de villkor som uppstår i samhället att vara av intresse.

 • vuxnas lärande |Sverige
  22-11-2011

  Äldre – exempel

  I vårt samhälle finns allt flera pensionärer som är både friska och pigga och som gärna vill fylla sin lediga tid med något meningsfullt. Det finns också allt flera barn som saknar kontakt med en äldre generation.

 • Karen Beate Nøsterud /norden
  vuxnas lärande |Norden
  22-11-2011

  Kompetens för äldre

  Text: Bernharður Guðmundsson I sin rapport Framtidens kompetenser – och hur vi utvecklar dem skriver Nordisk tänketank: ...

 • vuxnas lärande |Norden
  21-11-2011

  Unga - exempel

  Streetkulturer bobler med ideer og bevægelse
  Der er masser af bevægelse i byrummene. Unge mødes til streetsoccer, basket, på rulleskøjter eller BMX-cykler for at dele deres lidenskab med hinanden.

 • vuxnas lärande |Norden
  21-11-2011

  Samarbete motverkar marginalisering av unga

  Det har visat sig (med exempel bl.a. från Finlands recession på 1990-talet) att ungdomsarbetslöshet sätter spår långt in i framtiden med höga arbetslöshetssiffror också länge efter att den ekonomiska tillbakagången är över. Av dem som var unga på 90-talet är fortfarande många utanför arbetslivet och lever bl.a. på invalidpension. Initiativen för att motarbeta arbetslösheten bland unga måste vara framtidsorienterade, satsningen på livslångt lärande ska starta i ungdomsåren.

 • Johannes Jansson /norden.org
  vuxnas lärande |Danmark
  31-05-2011

  Integration – exempel

  Demografiska utmaningar är ett samarbetsprojekt mellan Föreningarna Nordens Förbund (FNF) och NVL Se flere exemplar - integration

 • Eivind Sætre /norden
  vuxnas lärande |Norden
  31-05-2011

  Nya steg och nytänkande behövs

  Alla nordiska länder har varit utvandringsländer innan de blev invandringsländer. Text: Risto Laakkonen

 • vuxnas lärande |Norden
  24-03-2011

  Demografiske udfordringer i Norden - Idekatalog

  Kristín Ólafsdóttir, Föreningarna Nordens Förbund
  Tag temaet op i dit netværk, lokalafdeling eller i venskabsbysamarbejdet og vær med til at bidrage med gode eksempler til IdekatalogenDen demografiske udvikling udgør en kompleks udfordring for de nordiske velfærdssamfund. Befolkningen bliver ældre, fertilitetsstatistikken har været faldende, andelen af erhvervsaktive går ned og finansieringen af velfærdsamfundet er truet.