demokrati • |Danmark
  11-06-2015

  Folkemøde på Bornholm 11.-14. juni 2015

  På årets danske folkemøde inviterer over 750 arrangører til over 2600 programevents, hvor Danmarks fremtid og udfordringer bliver diskuteret.

 • Eric Rousselle.
  internationalisering |Finland
  18-05-2015

  Open Badges vänder upp och ned på inlärningen

  Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.

 • |Danmark
  21-04-2015

  Det levende demokrati spirer og gror fra neden

  Vi ser det som vores opgave at være med til at levere en folkelig oplysning, der kan fremme den selvtillid, myndighed og evne til samtale hos den enkelte, der er en forudsætning for at tage del i fællesskabet.

 • Foto: Caroline Freiholtz
  läs- och skrivkunnighet |Sverige
  30-03-2015

  Lättlästa romaner behövs även för vuxna

  Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

 • |Grönland
  20-02-2015

  Ungdomslandstinget har afholdt møde

  Formålet med ungdomslandstinget er at både at forberede de unge på demokratiet, men også at få forslag frem, der kan anvendes i uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

 • hållbar utveckling |Norge
  16-02-2015

  Fem ting jeg har lært som kunnskapsformidler

  Min påstand er at skolen som utdanningsinstitusjon ikke tar dette ansvaret nok på alvor.

 • |Danmark
  13-01-2015

  Demokrati forudsætter blasfemi

  Chefredaktøren for det franske satiremagasin, Charlie Hebdo, fik overrakt Lars Vilks-komiteens frihedspris den 9. oktober 2014

 • |Sverige
  22-12-2014

  Mänskliga rättigheter

  På regeringens uppdrag har Folkbildningsrådet fördelat medel till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna, MR, i samhället.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Debatkaravanen vil oplyse danskerne om udviklingsbistand

  65 % af danskerne synes, det er en god idé at hjælpe mennesker i verdens fattigste lande.

 • Stemning på pladsen.
  demokrati |Danmark
  14-11-2014

  Ø-samfundenes muligheder og udfordringer til debat på Folkemødet

  På årets folkemøde i Allinge, var de udfordringer og de muligheder, ø-samfundene står over for et, af de emner der var på dagsordenen.

 • |Danmark
  26-06-2014

  „Þjóðfundurinn“ á Borgundarhólmi eflir lýðræði

  Þjóðfundurinn 2014 sem var haldinn dagana 12.-15. júní var árangursríkur. Fram til þessa hefur oft verið rætt um þjóðfundinn sem lokaða veislu stjórnmálamann og talsmanna þrýstihópa en samkvæmt nýrri greiningu telja íbúarnir nú að Þjóðfundurinn sé skemmtilegur, alþýðlegur og lýðræðislegur. Meira en helmingur íbúa telur að Þjóðfundurinn styrki samræðu stjórnmálamanna og íbúa og að það sé liður í að efla lýðræði.

 • |Finland
  25-06-2014

  Demokratiakasvatuksen roolia opettajankoulutuksessa tulee vahvistaa

  Opettajankoulutusta tulee kehittää siten, että kaikki opiskelijat voivat perehtyä demokratiakasvatuksen periaatteisiin ja saada perusosaamista ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusasiakirjoihin liittyvissä keskeisissä asioissa.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Bornholmin Folkemødet-politiikkatapahtuma vahvistaa demokratiaa

  12. - 15. kesäkuuta järjestetty vuoden 2014 Folkemødet oli suuri menestys. Aiemmin tapahtumalla on ollut vain poliitikoille ja lobbaajille suunnatun juhlan maine, mutta nykyisin ihmiset pitävät tutkimusten mukaan Folkmødetiä juhlavana, kansanomaisena ja demokraattisena tapahtumana. Yli puolet väestöstä on sitä mieltä, että tapahtuma edistää poliitikkojen ja väestön välistä vuoropuhelua ja vahvistaa siten demokratiaa.

 • |Finland
  18-06-2014

  Demokratifostran bör förstärkas i lärarutbildningen

  Lärarutbildningen bör utvecklas så att alla studeranden kan fördjupa sig i demokratifostrans principer och få baskunskaper i centrala frågor om mänskliga rättigheter och dokumenten för de mänskliga rättigheterna.

 • |Danmark
  18-06-2014

  Folkemødet på Bornholm styrker demokratiet

  Folkemødet 2014 blev afholdt den 12.-15. juni med stor succes. Hvor Folkemødet tidligere har haft ry for at være en lukket fest for politikere og lobbyister, viser en ny analyse, at befolkningen i dag betragter Folkemødet som festligt, folkeligt og demokratisk. Mere end halvdelen af befolkningen mener således, at Folkemødet er med til at styrke dialogen mellem politikere og befolkningen og at det bidrager til at styrke demokratiet.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 1B: Praksis - teori

  I denne workshopen vil fokus være på voksnes grunnleggende ferdigheter. PIAAC-undersøkelsen viser at de nordiske landene ligger forholdsvis bra an i alle ferdighetene og landene ligger også langt foran når det gjelder deltakelse i etter- og videreutdannelse.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Grønland får repræsentation i Washington

  Grønland har fået en repræsentationschef for Grønlands Repræsentation i Washington D.C., som skal blandt andet styrke samarbejdet mellem Grønland og USA om uddannelse og forbindelserne til arbejdsmarkedet.

 • |in English
  04-12-2013

  Webinar on open democracy

  NVL Distans is about to explore the topic “Social and digital media, democracy and learning”.

 • |
  28-11-2013

  Webinar - Open democracy


 • |Norden
  15-11-2013

  Webinar on open democracy

  NVL Distans is about to explore the topic “Social and digital media, democracy and learning”. You are now invited to join us in this webinar on “Open democracy” with Antti Poikola. At: Wednesday December 4th at 14.00 – 15.00 CET

 • |Danmark
  25-06-2013

  Folkemøde debat og demokrati på Bornholm d.13.-d.16. juni 2013

  Folkemøde debat og demokrati på Bornholm d.13.-d.16. juni 2013

 • |Grönland
  21-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Ný áform menntastofnana eftir stjórnarskipti

  Í febrúarútgáfu af fréttabréfi NVL var frétt um sameiningu menntastofnana í höfuðborginni Nuuk. Eftir stjórnarskiptin hefur verið fallið frá áformum um sameiningu veiða- og vinnsluskólans í Norður-Grænlandi og í Suður-Grænlandi.

 • |Island
  20-05-2013

  Myndugir borgarar og skuldbindandi samfélög

  - Umræðubók, sem spáir fyrir um hlutverk alþýðufræðslunnar í samfélagi framtíðarinnar.

 • |Finland
  20-05-2013

  Hallituksen vaihtuminen toi muutoksia oppilaitosten yhdistämissuunnitelmiin

  NVL:n helmikuun uutiskirjeessä kerroimme oppilaitosten yhdistymisestä ja siirtämisestä pääkaupunki Nuukiin. Hallituksen ja opetusministerin vaihduttua suunnitelmat Pohjois-Grönlannissa sijaitsevan kalastusalan oppilaitoksen yhdistämisestä Etelä-Grönlannissa sijaitsevaan merenkulkuoppilaitokseen ovat kuitenkin muuttuneet.

 • |Finland
  20-05-2013

  Vastuullisia kansalaisia ja velvoittavia yhteisöjä

  Tanskalaisjulkaisussa hahmotellaan vapaan sivistystyön roolia tulevaisuuden yhteiskunnassa.

 • |Danmark
  15-05-2013

  ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

  - En debatbog, der giver bud på folkeoplysningens rolle i et fremtidigt samfund.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Grönland
  23-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • |Finland
  22-04-2013

  Grönlantiin uusi opetusministeri ja opetusvaliokunnan puheenjohtaja

  Grönlannin uusi hallitus julkistettiin 26. maaliskuuta 2013. Siumut-puolueen Nick Nielsen seuraa

 • |Island
  22-04-2013

  Nýr ráðherra landsstjórnarinnar á Grænlandi og formaður menntanefndar

  Þann 26. mars sl. tók ný landsstjórn við völdum á Grænlandi, þá tók Nick Nielsen úr Siumut flokknum við embætti menntamálaráðherra af Palle Christiansens (Demokraterne).

 • |Danmark
  19-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • - Redan tidigt får man uppfattningen att det är vissa människor som tar hand om saker medan enskilda elever inte har någon andel i beslutsfattandet, säger Li Andersson.
  |Finland
  17-04-2013

  Aktiva medborgare en uppgift för skolan

  Att främja människors delaktighet i samhället kan enligt den unga vänsterpolitikern Li Andersson ske på väldigt många olika sätt, men för henne själv är det viktigt att inte krångla till det utan använda ett vanligt och vardagligt språk som alla kan förstå. - Politik handlar ju om processer som angår oss alla, det mesta i samhället är politiskt och det är viktigt att folk överlag uppfattar sig som politiska aktörer.

 • demokrati kortutbildade |Sverige
  17-04-2013

  Aktiva medborgare en uppgift för skolan

  Att främja människors delaktighet i samhället kan enligt den unga vänsterpolitikern Li Andersson ske på väldigt många olika sätt, men för henne själv är det viktigt att inte krångla till det utan använda ett vanligt och vardagligt språk som alla kan förstå. - Politik handlar ju om processer som angår oss alla, det mesta i samhället är politiskt och det är viktigt att folk överlag uppfattar sig som politiska aktörer.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Norge
  26-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Finland
  26-03-2013

  Grönlannissa parlamenttivaalit

  Grönlannin parlamenttivaalien voitto meni Siumut-puolueelle. Siumut on johtanut hallitusta aina autonomian alusta vuonna 1979 itsehallintokauden alkuun vuonna 2009. Kirjoitushetkellä halltusta ei vielä ole muodostettu.

 • |Finland
  26-03-2013

  Sivistysliitot esillä kulttuuriselvityksessä

  4. päivänä maaliskuuta Norjan entinen kulttuuriministeri Anne Enger esitteli nykyiselle kulttuuriministerille Hadia Takjikille ja muille hallituksen jäsenille tuoreen kulttuuriselvityksen. Selvityksessä käsitellään perusteellisesti Norjan kulttuuripolitiikkaa, rahoitusta ja vaikutuskeinoja. Sivistysliitot tuodaan selvityksessä esiin osana maan kulttuuriperustaa ja tärkeinä demokratian edistämisen ja kulttuuriin liittyvän koulutuksen toimijoina.

 • |Island
  25-03-2013

  Kosningar til Inatsisartut (Landsþingsins) á Grænlandi

  Það var Siumut flokkurinn sem hlaut afgerandi sigur í kosningum til Inatsisartut, (Landsþingsins) á Grænlandi. Siumut har hafði meirihluta í heimastjórninni frá því að henni var komið á árið 1979 og þar til þeir öðluðust sjálfsstjórnarrétt árið 2009. Nú, þegar fréttin er skrifuð hefur ný ríkisstjórn ekki verið mynduð.

 • |Island
  25-03-2013

  Menningarúttekt með rými fyrir fræðslusambönd

  Þann 4. mars sl. kynnti fyrrverandi ráðherra menningarmála Anne Enger, NOU NOU Fjórðu skýrsluna 2013, Menningarúttektina 2014 fyrir norsku ríkisstjórninni og menningarmálaráðherranum Hadia Tajik. Í Menningarúttektinni er farið ítarlega yfir alla þætti menningarmála í Noregi, fjármögnun og aðferðir – og þar eru fræðslusamböndin talin til grunnstoða menningarinnar, sem mikilvægir þættir í lýðræðislegri umræðu og kennslu um menningu.

 • |Norge
  20-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Sverige
  26-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Island
  26-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Finland
  25-02-2013

  Osallisuus tulevaisuudessa – tasa-arvon, demokratian ja integraation haasteet

  Ruotsissa asetettiin vuonna 2011 tulevaisuuskomissio määrittelemään ne haasteet, joita Ruotsi tulee pidemmällä aikavälillä kohtaamaan. Komission selvityksessä käsitellään kolmea tärkeää tulevaisuuden haastetta: tasa-arvoa, demokratiaa ja integraatiota. Selvityksen tarkoituksena on kuvailla tämänhetkistä tilannetta ja nostaa esiin näillä alueilla eteen tulevia tärkeitä haasteita.

 • |Island
  25-02-2013

  Þátttaka í framtíðinni – áskoranir fyrir jafnrétti, lýðræði og aðlögun Ds 2013:2

  Framtíðarnefndin var skipuð árið 2011 til þess að greina hvaða áskoranir Svíar þurfa að takast á við þegar til langs tíma er litið. Í greinargerðinni eru lagðar fram þrjár mikilvægar áskoranir sem blasa við sænsku þjóðinni, jafnrétti, lýðræði og aðlögun. Markmið greinargerðarinnar er að lýsa aðstæðum eins og þær eru í dag og þeim áskorunum sem blasa við á þessum sviðum.

 • |Finland
  25-02-2013

  ABF ja Mimir järjestävät pohjoismaisen konferenssin Islannissa tänä vuonna

  Islantilainen elinikäisen oppimisen keskus Mimir vastaa tämän vuoden pohjoismaisen ABF-konferenssin järjestelyistä.

 • |Island
  21-02-2013

  Mímir-símenntun og ABF bjóða til norrænnar ráðstefnu á Íslandi 2013

  Mímir-símenntun stendur að skipulagningu og framkvæmd norrænnar ráðstefnu ABF- i Norden árið 2013þ

 • |Norge
  21-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • demokrati näringsliv |Sverige
  21-11-2012

  Vi måste prata om rättvisa mellan generationerna

  Då tv-producenten och politikern Osku Pajamäki som 36-åring år 2006 skrev boken Ahne sukupolvi (på svenska Den giriga generationen) uppstod stort rabalder, inte minst bland partifränderna i det socialdemokratiska lägret. Han vågade nämligen påstå att det är de stora åldersklasserna födda under och efter kriget på 1940-talet i Finland, som kapat åt sig välstånd på bekostnad av de yngre generationerna. I fjol gav Osku Pajamäki ut en ny bok kring samma tema.

 • |Island
  19-11-2012

  Bættur aðgangur að námi í Danmörku

  Að lokinni undirritun sameiginlegrar yfirlýsingar um aðgengi grænlenskra stúdenta í háskólanám í Danmörku. Skilyrði er að umsækjendur frá Grænlandi hafi lokið stúdentsprófi og uppfylli sérstaka kröfu um erlent tungumál. Yfirlýsingin var undirrituð á þingi Norðurlandaráðs í Helsinki þann 30. október af samstarfsráðherra Grænlands, Palle Christiansen ráðherra mennta og vísinda og Morten Østergaard menntamálaráðherra Dana.

 • |Danmark
  14-11-2012

  Endnu bedre adgang til uddannelser i Danmark

  En fælles erklæring om grønlandske studenters adgang til videregående uddannelse i Danmark , hvor ansøgere med en adgangsgivende grønlandsk gymnasial eksamen opfylder det specifikke afgangskrav om ’yderligere fremmedsprog’, er blevet underskrevet den 30. oktober i Helsingfors af medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde Palle Christiansen og den danske uddannelsesminister Morten Østergaard i forbindelse med Nordisk Råds Session.

 • |Island
  23-10-2012

  Grænlendingar hljóta 200 milljónir danskra króna í styrk frá ESB til menntunar

  Í tengslum við OLT-leiðtogafundinn í Ilulissat dagana 25.-27. september, þar sem Saint Pierre and Miquelon tók við formennsku af Kuupik Kleist fulltrúa heimastjórnarinnar í Grænlandi, var undirritaður samningur um styrki frá ESB til menntunar að upphæð 200 milljónir danskra króna.

 • |Island
  23-10-2012

  Áætlanir um menntun og atvinnuþátttöku til 2025

  Heimastjórnin á Grænlandi, Naalakkersuisut, hefur gefið út áætlun um velmegun og velferð í Grænlandi fram til ársins 2025, undir yfirskriftinni „Okkar framtíð – mín og þín ábyrgð. Á leið til 2025“.

 • |Island
  23-10-2012

  Alþýðufræðslan og kaupfélögin hefja samstarf

  Samtök danskra kaupfélaga, FDB og Samtök danskra lýðskóla, FFD hafa hafið samstarf.

 • |Finland
  23-10-2012

  EU:lta Grönlannille 200 miljoonaa Tanskan kruunua koulutustukea

  Ilulissatissa pidettiin 25.-27. syyskuuta OLT-huippukokous, jossa organisaation puheenjohtajuus siirtyi Saint Pierre ja Miquelonille Grönlannin pääministeriltä Kuupik Kleistiltä, joka on pitänyt puheenjohtajan paikkaa hallussaan vuoden ajan. Kokouksen yhteydessä solmittiin sopimus Grönlannille maksettavasta 200 miljoonan Tanskan kruunun suuruisesta EU-tuesta.

 • |Finland
  23-10-2012

  Suunnitelma koulutuksen ja työllisyyden kehittämisestä vuoteen 2025 asti

  Grönlannin hallitus Naalakkersuisut on julkistanut vuoteen 2025 ulottuvan suunnitelman, jonka tavoitteena on vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen. Suunnitelman otsikko kuuluu (vapaasti käännettynä): "Tulevaisuutemme - yhteinen vastuumme. Vuotta 2025 kohti."

 • |Finland
  22-10-2012

  Osuuskauppajärjestö tekee yhteistyötä kansansivistysalan kanssa

  Tanskalainen osuuskauppayhdistys FDB ja Tanskan kansanopistoyhdistys FFD ovat aloittaneet yhteistyön.

 • |Danmark
  19-10-2012

  Nyt samarbejde mellem Folkeoplysning og Brugsforeninger

  FDB – Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og FFD – Foreningen For Danske Folkehøjskoler har indledt samarbejde.

 • |Danmark
  18-10-2012

  200 mio. DKK fra EU til Grønland om uddannelsesstøtte

  I forbindelse med OLT-topmødet i Ilulissat fra den 25.-27. september, hvor blandt andet formandsskabet går videre fra formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist efter et år på posten til Saint Pierre and Miquelon, er der foretaget en aftale om uddannelsesstøtte fra EU til Grønland på 200 mio. DKK.

 • |Danmark
  18-10-2012

  Planer om uddannelse og beskæftigelsesfremme frem til 2025

  Naalakkersuisut har udgivet en plan for velstand og velfærd i Grønland frem til år 2025, med overskriften ”Vores fremtid – mit og dit ansvar. På vej mod 2025”.

 • |Island
  26-09-2012

  Verkefni um sjálfbæra þróun í Sisimiut

  Þann 18. ágúst sl. var haldið innblástursnámskeið í Menningarhúsinu Taseralik i Sisimiut, þar sem fulltrúar sveitarfélagsins Qeqqata og Villum sjóðsins hrintu af stað verkefni um sjálfbærni.

 • |Island
  26-09-2012

  Menntun í sókn

  Hagstofan á Grænlandi hefur gefið út  hefti um menntun til starfa árið 2011. Þar kemur meðal annars fram að það eru

 • |Finland
  26-09-2012

  Kestävän kehityksen hanke Sisimiutissa

  18. elokuuta Sisiumiutissa kulttuuritalo Taseralikissa pidettiin inspiraatioseminaari, jossa käynnistettiin Qeqqatan kunnan ja tanskalaisen Villum-säätiön kestävään kehitykseen liittyvä hanke. Seminaarissa oli 120 osallistujaa: kuntahallinnon, elinkeinoelämän ja Grönlannin hallituksen edustajia, koulutus- ja sosiaalialan, tekniikan ja ympäristöalan sekä elinkeinojen kehittämisen asiantuntijoita.

 • |Finland
  26-09-2012

  Grönlannin tilastokeskus: kouluttautuminen lisääntynyt

  Grönlannin tilastokeskus on julkaissut tutkintoon johtavaan koulutukseen liittyviä tilastoja vuodelta 2011.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Bæredygtighedsprojekt i Sisimiut

  Den 18. august var der ”inspirationsseminar” i kulturhuset Taseralik i Sisimiut, hvor Qeqqata Kommunia og Villum Fondens ”Bærdygtighedsprojekt” blev sat i gang.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Uddannelse i fremdrift

  Grønlands Statistik har udgivet ”Kompetencegivende uddannelser 2011”. Heri står der blandt andet at der er mange der

 • |Finland
  26-06-2012

  Almedal-viikko järjestetään Gotlannin Visbyssä

  Almedalin poliittinen kesätapahtuma järjestetään tänä vuonna 1.–8. heinäkuuta Visbyssä, Gotlannissa. Almedal-viikko on järjestetty joka vuosi jo yli 40 vuoden ajan. Varhaisvuosien poliittisista puheista on tullut Ruotsin suurin politiikan kohtauspaikka, jonka ydin koostuu valtiopäiväpuolueiden järjestämistä tapahtumista. Eri puolueiden seminaarit ja lehdistötilaisuudet ja Almedalissa pidetyt puheet muodostavat politiikkaviikon perustan, mutta muut tapahtumat ovat vähintään yhtä tärkeitä.

 • |Finland
  26-06-2012

  Bornholmissa keskusteltiin demokratiasta

  Kansankokouksen (Folkemødet) nimellä tunnettu poliittinen tapahtuma järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Allingessa, Bornholmin saarella pidetyn tapahtuman aiheena oli demokratia ja kansanvalta. Keskusteluun tärkeistä aiheista osallistui mm. poliitikkoja, kansalaisia ja organisaatioiden, aluehallinnon, oppilaitosten ym. edustajia.

 • |Island
  25-06-2012

  Almedalsvikan í Visby, á Gotlandi

  Almedalsvikan fer á þessu ári fram dagana 1. til 8. júlí í i Visby. Vikan hefur verið haldin hátíðleg í rúmlega 40 ár. Viðburður sem hófst á nokkrum ræðum stjórnmálamanna hefur þróast í að verða einn mikilvægasti vettvangur stjórnmálaumræðu í Svíþjóð og kjarni Almedalsvikunnar mynda fulltrúar allra stjórnmálaflokka á sænska þjóðþinginu. Þeir taka þátt í málþingum, blaðamannafundum, og ræðurnar frá Almedalen leggja grundvöll að viðburðinum, en aðrir þættir vikunnar eru ekki síður mikilvægir.

 • |Island
  25-06-2012

  Umræður um lýðræðið á Borgundarhólmi

  Lýðræði og þjóðveldi voru aðalumræðuefni á málþingi alþýðunnar í Allinge á Borgundarhólmi. Stjórnmálamenn, íbúar, fulltrúar stofnana, sveitastjórna, og fræðsluaðila voru virkir í umfjöllun og umræðunum um brýn málefni.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Almedalsveckan i Visby, Gotland

  Almedalsveckan arrangeras i år 1 till 8 juli i Visby på Gotland. Den genomförs årligen och har så gjort i över 40 år. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats och de politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Demokrati til debat på Bornholm

  Demokrati og folkestyre var til debat på årets folkemøde I Allinge på Bornholm. Politikere, borgere, organisationer, regioner, uddannelsesinstitutioner o.a. deltog i debatter og diskussioner om væsentlige emner.

 • |Island
  26-03-2012

  Fyrsti fundur samstarfráðherranna i Osló 2012

  Palle Christiansen, sem situr í Naalakkersuisut, landsstjórninni á Grænlandi og leiðir menntun, rannsóknir og norrænt samstarf, tók þátt í opnum fundi þriðjudaginn 21. febrúar í Bókmenntahúsinu í Osló ásamt öðrum norrænum samstarfsráðherrum. Það var Norræna félagið sem stóð fyrir fundinum, þeim fyrsta í fundaröð árið 2012.

 • |Finland
  26-03-2012

  Pohjoismaisten yhteistyöministerien vuoden 2012 ensimmäinen tapaaminen Oslossa

  Palle Christiansen, Grönlannin koulutuksesta, tutkimuksesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri osallistui 21. helmikuuta Oslon Litteraturhusetissa pidettyyn julkiseen tilaisuuteen pohjoismaisten yhteistyöministerien kanssa. Tapaamisen järjesti Norjan Norden-yhdistys ja se oli ensimmäinen vuonna 2012 toteutettavasta tapaamisten sarjasta.

 • |Danmark
  21-03-2012

  Den første møde i Oslo mellem samarbejdsministre i 2012

  Palle Christiansen, medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde har tirsdag den 21. februar været med til et offentligt møde i Litteraturhuset i Oslo, sammen med de nordiske samarbejdsministre. Mødet blev arrangeret af Foreningen Nord, og det er den første i møderækken i 2012.

 • |Island
  30-01-2012

  Sigur hreinskilni og umburðarlyndis

  Fyrsta umferð finnsku forsetakosninganna var spennandi barátta um annað sætið. Á endasprettinum bar frambjóðandi flokks græningja Pekka Haavisto nauman sigur úr býtum yfir frambjóðanda Miðflokksins. Eins og vonir stóðu til hlaut Sauli Niinistö, sem spáð hafði verið mest fylgis, flest atkvæði.

 • |Finland
  30-01-2012

  Eurooppalainen tutkimus ikääntymiseen liittyvistä asenteista

  Islantilaiset suhtautuvat myönteisesti ikäihmisiin ja ovat vähemmän huolestuneita väestön keski-iän nousemisesta kuin muut eurooppalaiset. Muun muassa tämä käy ilmi eurooppalaisesta tutkimuksesta, joka tehtiin Eurooppa-vuoden 2012 alussa.

 • |Finland
  30-01-2012

  Avoimuuden ja suvaitsevaisuuden voitto

  Suomen presidentinvaalien ensimmäisestä kierroksesta muodostui jännittävä kilpailu toisesta paikasta. Loppusuoralla vihreiden ehdokas Pekka Haavisto voitti keskustan ehdokkaan niukasti. Ennakkosuosikki Sauli Niinistö voitti odotetusti ensimmäisen kierroksen.

 • |Island
  25-01-2012

  Evrópsk könnun á viðhorfum sem varða málefni aldraðra

  Íslendingar hafa jákvæðara viðhorf til aldraðra og minni áhyggjur af hækkandi meðalaldri þjóðarinnar en almennt gerist hjá öðrum Evrópuþjóðum. Þetta er meðal niðurstaðna nýrrar evrópskrar könnunar sem gerð var við upphaf Evrópuársins 2012.

 • |Norge
  25-01-2012

  Europeisk undersøkelse om holdninger til saker som angår eldre

  Islendinger har positivere holdninger til eldre og mindre bekymringer over nasjonens stigende gjennomsnittsalder enn andre beboere i Europa. Detter er en av konklusjonene av en europeisk undersøkelse som ble lavet i begynnelsen av det europeiske år 2012.

 • |Sverige
  24-01-2012

  Seger för öppenhet och tolerans

  Det finländska presidentvalets första omgång blev en spännande kamp om andra platsen. I slutrakan vann de grönas Pekka Haavisto centerns kandidat med en knapp marginal. Förhandsfavoriten Sauli Niinistö vann omgången som väntat.

 • |Finland
  21-11-2011

  Sosiaalinen media tärkeä yhteisöllisyyden luoja kunnissa

  Kunnat käyttävät sosiaalista mediaa erityisesti yhteisöllisyyden luomisen ja markkinoinnin välineenä. Jopa 67 % Kuntaliiton kyselyyn vastanneista kunnista arvioi sosiaalisen median olevan joko erittäin tai melko tärkeä yhteisöllisyyden kannalta. Sosiaalista mediaa markkinointivälineenä pitää erittäin tai melko tärkeänä jopa 73 % kyselyyn vastanneista kunnista. Eniten sosiaalista mediaa työssään hyödyntää kuntien nuorisotoimi.

 • |Island
  21-11-2011

  Félagsmiðlar mikilvægir fyrir samheldni í sveitarfélögum

  Sveitarfélögin nýta sér félagsmiðla einkum til þess að auka samheldni og til markaðssetningar. Stór hluti þeirra eða 67 % þeirra sem tóku þátt í könnun sambands finnskra sveitarfélaga taldi að félagslegir miðlar væru mikilvægir eða afar mikilvægir fyrir samheldni. Alls töldu 73 prósent þessara sveitarfélaga að félagslegir miðlar væru mikilvæg verkfæri til markaðssetningar.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Sociala medier viktiga för gemenskapen i kommunerna

  Kommunerna använder sociala medier framför allt för att skapa gemenskap och som marknadsföringsverktyg. En så stor andel som 67 procent av dem som besvarade Kommunförbundets enkät om sociala medier ansåg att de var synnerligen eller ganska viktiga för gemenskapen. Rentav 73 procent av dessa kommuner anser att de sociala medierna är synnerligen eller ganska viktiga som marknadsföringsverktyg.

 • |Finland
  27-09-2011

  Vapaan sivistystyön opinnot tukevat demokratiaa

  Neljä maanlaajuista sivistysliittoa (AOF, NETOP, DOF ja LOF)  on toteuttanut Tanskan kansansivistysalan kattojärjestön

 • |Island
  26-09-2011

  Kvöldskólarnir efla lýðræðið

  Samkvæmt niðurstöðum könnunar sem gerð var af fjórum fræðslusamböndum, sem eru virk um alla Danmörku  (AOF, NETOP, DOF

 • |Danmark
  20-09-2011

  Aftenskolerne styrker demokrati

  En undersøgelse lavet af de fire landsdækkende oplysningsforbund (AOF, NETOP, DOF og LOF) med støtte fra Dansk

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  01-08-2011

  A world worth living in - en slutrapport

  Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

 • |Finland
  25-05-2011

  Uudet opetussuunnitelmat

  Islannin koulutus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir allekirjoitti 16.5. päiväkodin, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten uudet opetussuunnitelmat.

 • |Island
  17-05-2011

  Nýjar námsskrár

  Mennta- og menningarmálaráðherra staðfesti þann 16. maí nýjar aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla.

 • |Norge
  17-05-2011

  Nye læreplaner

  Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir undertegnet den 16. mai nye læreplaner for førskole, grunnskole og videregående skole.

 • |Island
  27-04-2011

  Landslagið í stjórnmálum Finna breyttist

  Flokkur Sannra Finna bar sögulegan sigur af hólmi í þingkosningunum í Finnlandi þann 17. apríl sl. Fylgi flokksins jókst úr 4,1 prósenti og 5 þingmönnum í 19 prósent og 39 þingmenn. Eftir sigurinn telst flokkurinn þriðji stærsti stjórnmálaflokkur landsins

 • |Sverige
  27-04-2011

  Den politiska kartan ritas om i Finland

  Sannfinländarna fick en historisk valseger vid riksdagsvalet den 17 april genom att öka sitt stöd från 4,1 procent och 5 mandat till 19 procent och 39 mandat. Segern gör dem till tredje största partiet i landet.

 • |Island
  29-03-2011

  Próf fyrir frambjóðendur í veftímaritinu Sivistys

  Veftímaritið Sivistys, (Bildningen, Menntun) hefur opnað próf fyrir frambjóðendur til þingkosninga. Prófið beinist að því að sýna hver stefna frambjóðendanna er í mennta- og menningarmálum.