demokratisk deltakelse  • |Island
    20-03-2015

    Demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter

    Departementet for utdanning- kultur og forskning har oversatt og gitt ut fire bøker om utdanning for demokratisk medborgerskap og menneskerettighetsundervisning.