digitalisering  • utbildningspolitik |Sverige
    21-03-2017

    Digital kompetens förstärks i svenska styrdokument

    Regeringen har fattat beslut om tydliggörande och förstärkning av digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.