fag- og yrkesopplæring  • |Norden
    02-12-2015

    Spennende konferanse i Stockholm

    Læring på arbeidsplassen mer aktuelt enn noen gang.