fangelseundervisning • – Redan på häktet fattade de att jag var helt fel placerad. Under fängelsetiden fick jag gå till biblioteket och använda deras dator och hjälpa till och bygga en databas, och en lärare kom till mig en gång i veckan, berättar Peter som studerade när han satt i fängelse. Bilden har inget samband med personerna i texten.
  fängelseutbildning |Sverige
  02-10-2015

  -Du har världens chans att göra livsförändringar i fängelset

  Ungefär 50 procent av internerna på Sveriges fängelser har endast grundskoleutbildning, eller ingen fullföljd utbildning alls. Det här är berättelsen om Peter som läste in flera gymnasieämnen under den tid han satt inlåst och som i dag lever ett bra liv med jobb och familj.

 • fængselsundervisning uddannelsespolitik |Norden
  24-10-2013

  Educational background, preferences and needs

  A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Utländska interner i infoskugga

  Utländska interner i infoskugga

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

  Fängelsedirektör Kaisa Tammi-Moilanen påpekade att kvinnliga fångar måste få stärka sin självkänsla innan de kan börja ta emot utbildning

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Kriminaliteten speglar samhället

  Kriminaliteten speglar samhället

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Grundutbildning räcker inte

  Grundutbildning räcker inte

 • fängelseutbildning |
  27-09-2012

  15. Nordiska fängelseundervisningsdagar

  15. Nordiska fängelseundervisningsdagar

 • fängelseutbildning |
  03-05-2012

  Fengselsnettverkets årsrapporter

  Äldre årsrapporter från NVLs nätverk

 • fängelseutbildning |
  09-09-2011

  Finland

  Finland

 • fängelseutbildning |
  09-09-2011

  Sverige

  Sverige

 • fängelseutbildning |
  08-08-2011

  Fackliga nätverk

  Fackliga nätverk

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Samarbete med Baltikum

  Samarbete med Baltikum

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Hälsa

  Studiers betydelse för hälsan

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Ut från fängelset

  Ut från fängelset

 • fängelseutbildning |
  21-10-2010

  Ett annat liv

  Ett annat liv

 • fängelseutbildning |
  30-11-2009

  Artiklar - fengsel

  Artiklar - fengsel

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Landsöversikter

  Landsöversikter

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Nordiska

  Nordiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Europeiska

  Europeiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Projekt

  Projekt

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norden
  03-11-2007

  Kartlegning av alfabetisering i Norden

  Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

 • fängelseutbildning |
  04-05-2007

  RSS

  RSS

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Övrigt

  Övrigt

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Yrkesinriktad utbildning

  Yrkesinriktad utbildning

 • fängelseutbildning |Norden
  03-05-2007

  Vanskelig for innsatte å studere

  Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Mångkulturell

  Mångkulturell

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Grundläggande vuxenutbildning

  Grundläggande vuxenutbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Forskning

  Forskning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  IT, distansutbildning

  Rapporter om fängelseundervisning med temat IT.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Konferenser: Nordiska

  Konferenser: Nordiska

 • fängelseutbildning |
  02-01-2007

  Kalender

  Kalender

 • fängelseutbildning |
  11-12-2006

  Webbsidan öppnades

  Webbsidan öppnades

 • fängelseutbildning |
  21-11-2006

  Rapporter

  Rapporter

 • fängelseutbildning |
  21-11-2006

  Nordisk kartläggning

  Nordisk kartläggning

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Länkar

  Länkar

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Rekommendationer

  Rekommendationer

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Nätverkets representanter

  Nätverkets representanter

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Best practises

  Best practises

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Fengselsundervisning

  Fengselsundervisning