fangelseutbildning • prison education ICT skills |Danmark
  13-12-2022

  How is the education platform SKnet used in the Danish Storstrøm prison?

  Two students from Aalborg University have conducted a case study on the use of the education platform SKnet in the closed prison Storstrøm.

 • Kvinnofängelset i Tavastehus i Finland är ett intelligent fängelse som erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Billede: cottonbro, Pexels.com
  fängelseutbildning jämställdhet vuxnas lärande |Finland
  02-11-2022

  Det här är Finlands första intelligenta fängelse

  Kvinnofängelset i Tavastehus erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Det går att studera på distans och föra videosamtal med nära och kära. Allt det här ställer stora krav på säkerhet och kontinuerlig fortbildning av både klienter och personal.

 • fängelseutbildning jämställdhet vuxnas lärande |Finland
  26-10-2022

  ”Jag har höga förväntningar på fängelsenätverket”

  Satu Tsharkov är pinfärsk finländsk medlem i Nätverket för utbildning i fängelse. –Min förhoppning är att vi ska kunna skapa något bestående för målgruppen unga fångar som alla nordiska länder kan ha nytta av.

 • nettundervisning utdanning i fengsel veiledning |Norden
  19-09-2022

  Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

  Nordisk nettverk for opplæring i fengsel starter i høst opp en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan en kan bidra til at flest mulig av de yngste innsatte både kan starte og fullføre en utdanning – ved å undersøke hvordan en kan legge forholdene til rette for at flest mulig fra denne gruppen kan prestere best mulig på skolen i fengsel.

 • fängelseutbildning |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2022

 • utdanning i fengsel veiledning |Norge
  05-11-2021

  Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler

  Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning.

 • fängelseutbildning |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2021

 • Per Thrane og Bent Dahle Hansen fra Nätværket för utbildning i fängelse
  fjernundervisning fængselsundervisning livslang læring |Norden
  18-06-2020

  Mød NVL's netværk for fængselsundervisning

  Hvad er netværkets formål? Hvordan arbejder netværket? Hvem er medlem af NVL's netværk for fængselsundervisning? Hvilken betydning har det nordiske samarbejde for netværket?

 • NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
  fjernundervisning fængselsundervisning kompetenceudvikling livslang læring |Norden
  22-01-2020

  Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

  Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

 • fängelseutbildning |
  30-10-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall fängelsenätverket göra 2019

 • Den nye anstalt i Nuuk - verdens smukkeste udsigt for forvaringsdømte? Foto: Kriminalforsorgen i Grønland
  fængselsundervisning kompetenceudvikling |Grønland
  03-06-2019

  Ny anstalt afspejler det moderne Grønland

  Fra juni 2019 får Grønland sin første lukkede anstalt, som med særligt fokus på rehabilitering skal sikre, at de indsatte får bedre vilkår og kommer ud som mere livsduelige mennesker.

 • Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel, tatt på første møte i København i desember 2018. Foto: Terje Røstvær
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Utvikler karriereveiledning i nordiske fengsler

  Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

 • Finland: Ammattiopisto Spesia, Johanna Lähdeaho.  Island: Solveig Frida Kærnested. Gudrun Magnea Gudnadottir. The Prison and Probation Administration. Norge: Geir Syvertsen. Østfold fylkeskommune. Danmark: Louise Hasselbalch Paludan. Stine Goth Nesgaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sverige: Bjarne Forså, Monica Heurlin. Kriminalvarden.
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04. - 05. desember 2018

  Nordisk nätverk för utbilding i fängelse skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

 • fängelseutbildning |Norden
  31-10-2018

  Verksamhetsplan 2018

  Detta skall fängelsenätverket göra 2018.

 • utdanning i fengsel |Norden
  31-10-2018

  Virksomhetsplan 2017

  Visjon og strategi for 2017 / 2018

 • veiledning |Norge
  24-10-2018

  Career guidance in the Norwegian Correctional Service

  Results from a survey among counsellors in the prison education system

 • utdanning i fengsel |Norden
  16-06-2016

  Terje Røstvær - Fengselsundervisning

  "Nettverket ønsker en utvikling hvor antall innsatte med dokumentert yrkesrettet kompetanse øker, slik at flere kan tilby etterspurt kompetanse til arbeidsmarkedet etter endt soning."
  Terje Røstvær - Fengselsundervisning.

 • fængselsundervisning |Island
  29-02-2016

  Work and education -cooperation and innovation

  Education and vocational training of prisoners in the Nordic countries.
  Conference organised by The Nordic network for education in prison, Reykjavik 12/9 – 15/9 – 2016.

 • fängelseutbildning |Finland
  23-11-2015

  Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

  Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016.

 • – Redan på häktet fattade de att jag var helt fel placerad. Under fängelsetiden fick jag gå till biblioteket och använda deras dator och hjälpa till och bygga en databas, och en lärare kom till mig en gång i veckan, berättar Peter som studerade när han satt i fängelse. Bilden har inget samband med personerna i texten.
  fängelseutbildning |Sverige
  02-10-2015

  -Du har världens chans att göra livsförändringar i fängelset

  Ungefär 50 procent av internerna på Sveriges fängelser har endast grundskoleutbildning, eller ingen fullföljd utbildning alls. Det här är berättelsen om Peter som läste in flera gymnasieämnen under den tid han satt inlåst och som i dag lever ett bra liv med jobb och familj.

 • |Finland
  20-05-2015

  Ny läroplan för grundskoleutbildningen för vuxna

  I de vuxnas läroplan beaktas den vuxenpedagogiska synen på inlärningen och metoderna.

 • fängelseutbildning |Norden
  08-01-2015

  Fängelsenätverket - Verksamhetsplan 2015

  Verksamhetsplan 2015

 • Rie Thomsen föreläser
  fängelseutbildning |Danmark
  18-12-2014

  Vejledning og undervisning i fængsler skal give mening både i og uden for fængslet

  Fængselskonteksten kan ifølge Charlotte Mathiassen virke både begrænsende og befordrende for vejledning og uddannelse.

 • Indsatte Lars og fængselslærer Marlene Åkerlund foran billeder malet i Statsfængslet i Vridsløselille.
  fängelseutbildning |Danmark
  19-11-2014

  Indsatte udstiller malerier på Københavns Rådhus

  Med sang fra Fangekoret og taler fra blandt andre Københavns socialborgmester blev udstillingen af fangekunst åbnet denne uge.

 • Direktør Johan Reimann ved siden af Lea Holst Reenberg, som repræsenterer Danmark i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning til konferencen, der blev afholdt den 24.-26. september.
  fängelseutbildning |Norden
  22-10-2014

  Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

  Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

 • Jyderup er et af de fire fængsler, som tilbyder indsatte at tage en erhvervsuddannelse som kok. Her retter kokkeelever i
  fängelseutbildning |Danmark
  28-08-2014

  Uddannelse for fuld skrue

  Fængslerne tilbyder flere uddannelser, underviserne er i gang med at blive opkvalificeret, og langt flere indsatte gennemfører uddannelsesforløb, viser en evaluering. Satspuljeprojektet Styrket uddannelse til indsatte er godt i vej.

 • |Norge
  07-08-2014

  Arendalsuka – Norges største politiske festival

  Det er i politikken det skjer. Det er i politikken de viktige beslutningene tas. Det er i politikken at rammene for utdanningen og dermed voksnes læring bestemmes.

 • fängelseutbildning |Norden
  14-05-2014

  16th Nordic Prison Education Conference: The prison as a learning area

  Education and study- and career counseling of Nordic inmates, 24.-26. September 2014, Copenhagen.

 • |Island
  24-02-2014

  Forsøksprosjekt om utdanning i Nordvest valgkrets

  Bifröst Høyskolen leder ett forsøksprosjekt for å heve utdanningsnivået på nordvest Island. Prosjektet er en del av en kampanje for å heve utdanningsnivået på det islandske arbeidsmarkedet og er finansiert av arbeidslivets parter.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 1A: Praksis - teori

  Målet for denne workshop er å arbeide tverrsektorielt med voksnes læring vise mangfold, fremme samhandling og styrke den nordiske dimensjonen. Fokus vil være på praksis, basert på faglig/teoretisk grunnlag innenfor ulike områder av dagens nordiske velferdssamfunn.

 • fängelseutbildning |Norden
  20-02-2014

  Ny virksomhedsplan og årsrapport

  Nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen. Kunnskap om voksenpedagogikk og undervisning er avgjørende for å tilrettelegge opplæringen for innsatte. Nordisk nettverk skal også formidle denne kunnskapen videre til aktuelle parter og aktører.

 • Personalet på Søbysøgårds uddannelsesafdeling består af både lærere, betjente og socialrådgivere. Forrest til venstre står undervisningsleder Eivind Rasmussen, og forrest til højre souschef Lise Fischer, som begge har siddet med i projektgruppen om uddannelsesafdelinger.
  fängelseutbildning |Danmark
  24-01-2014

  Forsøg med uddannelsesafdelinger

  Uddannelsesafdelinger skal give indsatte, som gerne vil uddanne sig, ro til fordybelse og koncentration.

 • fängelseutbildning |Norge
  02-01-2014

  Opplæring innenfor kriminalomsorgen

  Lær av prosjekter som har kombinert teori og praksis i opplæringen av innsatte. Prosjektene viser hvordan skoleavdeling og arbeidsdrift i fengslene kan samarbeide.

 • |Danmark
  26-11-2013

  Ohjaus ja aiemmin opitun tunnustaminen tanskalaisissa vankiloissa – esimerkkejä ja suosituksia

  NCK on Tanskan kriminaalihuoltoviraston toimeksiannosta kartoittanut käytänteitä ja laatinut kartoituksen perusteella malleja vankien opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AOT) tueksi.

 • fängelseutbildning |Norden
  25-11-2013

  Ældre virksomhedsplaner og årsrapporter

  Verksamhetsplan 2013

 • |Danmark
  25-11-2013

  Ráðgjöf og staðfesting færni í dönskum fangelsum – dæmi og ráðleggingar

  NCK hefur að beiðni dönsku fangelsismálastofnunarinnar kortlagt fræðslustarfsemi og á grundvelli þess lagt fram tillögur um hvernig rétt sé að haga ráðgjöf og mati á raunfærni fanga. Kortlagningin nær einnig til símenntunar og færniþróunar starfsfólks stofnananna.

 • |Danmark
  20-11-2013

  Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler – eksempler og anbefalinger

  NCK har som opgave for Kriminalforsorgen kortlagt praksis og på den baggrund opstillet modeller for, hvordan vejledning og kompetenceafklaring af indsatte kan foregå. Kortlægningen og analyserne omfatter også efteruddannelse og kompetenceudvikling af ansatte i institutionerne.

 • fängelseutbildning flexibelt lärande |Norge
  06-11-2013

  Noen – en sosial entreprenør.

  «Personer med de rette holdninger kombinert med påfyll av ny kunnskap opplever vekst og blomstring hos oss».

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Matematiknetværket

  MatematiknetværketMatematiknetværket mødtes i juni 2008 på Statsfængslet på Søbysøgård. En af programpunkterne var elektroniske tavler og matematikundervisning.Mads Rahbæk fra Dansk...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ny Bog

  Indsatte i nordiske fængsler I denne rapport præsenterer resultaterne fra den første fælles nordiske kortlægningen af uddannelsesniveauet, deltagelse i undervisning...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ett annat liv! - med framtiden som bakgrund

  Ett annat liv! - med framtiden som bakgrund 30 sept-3 okt 2010 Den 14:e nordiska konferensen om klientutbildning/fengselsutdanning Preliminär inbjudan...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Spørgsmål til ministeren

  Spørgsmål nr. 392 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: ”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange indsatte der efter endt afsoning kommer i beskæftigelse,...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ny rapport

  Ny rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole sætter fokus på uddannelse af indsatte i fængsel Som opfølgning på en stor spørgeskemaundersøgelse...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Utenlandske innsatt

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov | Publicerat 28.1.2013 | En kvalitativ studie av innsatte fra Irak,...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Interviewundersøgelse

  Vedrørende ny undersøgelse ved Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitets-skole Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelse fra april 2007 har Direktoratet for Kriminalforsorgen...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  FLF Nyt 38

  FLF har udsendt FLF Nyt nr 38.


  Har du ikke modtaget bladet kan du skrive til formanden.


  Skriv til formanden: formand@flf.dk...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Lockout

  LOCKOUT


  Opråb  Giv din mening til kende


  Gør FLF's hjemmeside til et debatforum


  Lad os holde hinanden orienteret om stort og småt


  Send dit...

 • fængselsundervisning uddannelsespolitik |Norden
  24-10-2013

  Educational background, preferences and needs

  A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

 • |NVL
  22-10-2013

  Educational background, preferences and needs

  A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published 2013

 • |Island
  25-06-2013

  Utdanning i fengsler

  På det nylig avsluttede vårsemester deltok 59 fanger i to fengsler på Island registrerte i forskjellige studier ved Sørlandets videregående skole. De innsatte fullførte kurser til totalt 162 studiepoeng.

 • |Danmark
  08-05-2013

  Almen voksenuddannelse - Evaluering af reformen fra 2009

  | Publicerat 8.5.2013 |

 • |Sverige
  24-04-2013

  Den första pjäsen uppförd av manliga fångar har premiär

  | Publicerat 24.4.2013 | Den andra premiären i Taittuu rf:s treåriga pilotprojekt för fängelseteater - och samtidigt det första teaterprojektet för manliga fångar – äger rum den 26 april 2013. Pjäsen KaleVala som har utarbetats med de manliga fångarna på Ojoinenavdelningen i Vånå fängelse uppförs på Verstas-scenen vid Tavastehus teater.

 • |Sverige
  13-03-2013

  Fångar gör teater i rehabiliteringssyfte

  | Publicerat 13.3.2013 | Lasarus var en lärjunge till Jesus. Han väcktes upp från de döda av Jesus – myten om helbrägdagörandet genom underverk hade därmed uppkommit. Lasarus är också en pjäs som gemensamt producerats av Vånå fängelse, Riihimäki teater och Taittuu rf. Åtta kvinnliga fångar spelar huvudrollerna. Var och en av dem uppträder första gången på scenen.

 • |Danmark
  11-03-2013

  Import af undervisning – ”Første skoledag i Svendborg”

  | Publicerat 11.3.2013 | Mandag den 4. februar var første skoledag i de nye undervisningslokaler i Arresthuset i Svendborg. I sidste uge afholdt arresthuset en lille happening for de indsatte, hvor størstedelen af de fremmødte straks tilmeldte sig projektet.

 • |Danmark
  19-02-2013

  Kompetenceløft af danske fængselslærere

  | Publicerat 19.2.2013 | Lærerne i danske fængsler skal som led i et satspuljeprojekt have opkvalificeret deres it-kompetencer.

 • fängelseutbildning |
  31-01-2013

  Kom til Demonstration den 20. marts kl. 17.00

  I disse tider skal vi holde mere sammen end nogen
  sinde –kom til demonstration i Odense, Aalborg,
  Århus eller København!


  Kom...

 • |Norden
  30-01-2013

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

  En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Av Kariane Westrheim og Terje Manger (red.), 2012.

 • |Danmark
  30-01-2013

  ”Færre gengangere i fængslerne”

  Er overskriften på en række konkrete tiltag i den nye aftale på Kriminalforsorgens område. De nye tiltag betyder, at de indsatte i fængsler og arresthuse kan tage AMU kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser).

 • |Finland
  30-01-2013

  Ulkomaalaiset vangit pohjoismaisissa vankiloissa – koulutustausta, toiveet ja tarpeet

  Kvalitatiivinen tutkimus vangeista, jotka ovat kotoisin Irakista, Puolasta, Venäjältä, Serbiasta tai Somaliasta. Tekijät Kariane Westrheim ja Terje Manger (toim.), 2012.

 • |Finland
  29-01-2013

  ”Vähemmän aaveita vankiloissa”

  Tämän otsikon alla Tanskassa käynnistetään joukko konkreettisia vankeinhoidon hankkeita, joiden tarkoituksena on tarjota vangeille lyhytkestoista ammattikoulutusta (AMU=Arbejdsmarkedsuddannelser).

 • |Island
  29-01-2013

  Fangar af erlendu bergi brotnir í norrænum fangelsum – menntun, óskir og þarfir

  Eðlisbundin rannsókn meðal fanga frá Írak, Póllandi, Rússlandi, Serbíu og Sómalíu, ritstjórar: Kariane Westrheim og Terje Manger, 2012

 • |Island
  28-01-2013

  „Fækkum endurkomum í fangelsi“

  Er yfirskrift fjölda aðgerða á sviði dönsku fangelsismálastofnunarinnar. Meðal annars er föngum gert kleift að sækja nám tengt vinnumarkaði eða svokölluð AMU námskeið (AMU er skammstöfun á Arbejdsmarkedsuddannelser).

 • |Norge
  28-01-2013

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

  En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Av Kariane Westrheim og Terje Manger (red.), 2012.

 • |Danmark
  28-01-2013

  ”Færre gengangere i fængslerne”

  Er overskriften på en række konkrete tiltag i den nye aftale på Kriminalforsorgens område. De nye tiltag betyder, at de indsatte i fængsler og arresthuse kan tage AMU kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser).

 • fängelseutbildning |
  28-01-2013

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

  | Publicerat 28.1.2013 | En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Av Kariane Westrheim og Terje Manger (red.)

 • |in English
  10-12-2012

  BORDERS, inside/outside: conference on artistic creation in Europe with offenders and prisoners

  | Publicerat 10.12.2012 | Lieux Fictifs and Cultures, publics et territoires, want to invite you to the “BORDERS, inside/outside", conference on artistic creation in Europe with offenders and prisoners, that will take place in Marseille (France), from June 25th to 27th 2013.

 • |Island
  23-10-2012

  Greinar um menntun í fangelsum

  Tvær nýjar greinar eftir Clara Henriksdotter frá ráðstefnu um menntun í norrænum fangelsum sem haldin

 • |Finland
  22-10-2012

  Uusia artikkeleita vankilaopetuksesta

  Osoitteessa www.dialogweb.fi on nyt luettavissa kaksi Clara Henriksdotterin kirjoittamaa artikkelia,

 • |Sverige
  18-10-2012

  Artiklar om fängelseundervisning

  Två nya artiklar av Clara Henriksdotter från den nordiska fängelseutbildningskonferensen, som var i

 • distansutbildning fängelseutbildning |Sverige
  10-10-2012

  Fängelsenätverk efterlyser fler specialpedagoger för vuxna

  Varför finns det inte fler specialpedagoger med särskild kunskap om vuxna studerande? Och när kommer mer forskning om utbildning i fängelse? Det är några av frågorna som det nordiska nätverket för fängelseutbildning lyfter fram i sina rekommendationer.

 • fängelseutbildning jämställdhet |Sverige
  10-10-2012

  Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

  Man måste börja med att stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de är värda något, annars är det svårt att erbjuda någon som helst utbildning. Det poängterade Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja öppna fängelse, då hon talade vid de nordiska fängelseundervisningsdagarna i Tavastehus i mitten av september.

 • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  10-10-2012

  Grundutbildning räcker inte

  Nordiska fängelseundervisningsdagar ordnades för femtonde gången.

 • fängelseutbildning fortbildning |Sverige
  09-10-2012

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

  Kirsten Grønnebæk är lärare i Statsfængslet Østjylland och ordförande för Fængselslærerforeningen i Danmark som grundades 1952 och som därmed är den äldsta i Norden.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

 • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  09-10-2012

  Utländska interner i infoskugga

  Den första nordiska undersökningen om interner med utländsk bakgrund kommer att publiceras i december. Docent Kariane Westrheim från Universitetet i Bergen som har sammanställt den på basis av rapporter från de fem nordiska länderna beskriver den som ett exempel på fantastiskt nordiskt samarbete. Under lupp har man satt utbildning, önskningar och behov hos interner med invandrarbakgrund. Speciellt för undersökningen är att den är kvalitativ.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Utländska interner i infoskugga

  Utländska interner i infoskugga

 • fängelseutbildning jämställdhet |Sverige
  09-10-2012

  Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

  Man måste stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de är värda något, annars är det svårt att erbjuda någon som helst utbildning. Det poängterar Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja öppna fängelse.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

  Fängelsedirektör Kaisa Tammi-Moilanen påpekade att kvinnliga fångar måste få stärka sin självkänsla innan de kan börja ta emot utbildning

 • fängelseutbildning vägledning |Sverige
  09-10-2012

  Kriminaliteten speglar samhället

  Konferensens sista talare var det europeiska brottspåföljdsarbetets grand old man, Kauko Aromaa, som presenterade en kort översikt över brottspåföljdernas historia, nuläge och framtid och konstaterade att brott är socialt definierade och brottskontroll ett sätt att minimera sociala kostnader orsakade av brott och fördela dem på ett rättvist sätt mellan alla medborgare. Detta blir allt svårare eftersom allting i samhället förändras allt snabbare.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Kriminaliteten speglar samhället

  Kriminaliteten speglar samhället

 • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  09-10-2012

  Grundutbildning räcker inte

  Nordiska fängelseundervisningsdagar ordnades för femtonde gången.

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Grundutbildning räcker inte

  Grundutbildning räcker inte

 • fängelseutbildning folkbildning |Danmark
  05-10-2012

  Veje ind og ud af kriminalitet

  | Publicerat 5.10.2012 | Denne bog giver et indblik i tidligere kriminelles egne historier om deres veje ind og ud af kriminalitet. Bogen bygger på en undersøgelse, som NIRAS har lavet for Socialstyrelsen. Undersøgelsen er bygget op omkring livshistorieinterview med 20 tidligere kriminelle. Analysen af fortællingerne fokuserer på det, som de tidligere kriminelle tillægger betydning og lægger vægt på i deres fortællinger.

 • fängelseutbildning |
  27-09-2012

  15. Nordiska fängelseundervisningsdagar

  15. Nordiska fängelseundervisningsdagar

 • |in English
  27-09-2012

  15. Nordiska fängelseundervisningsdagar

  | Publicerat 27.9.2012 | Updated 10.10.2012 | Under the title "Eduction - A possibility for all" 120 delegates from the Scandinavian countries was together in Aulanko, Hämeenlinna, Finland from 18. to 21. of September 2012 Delegates came from Finland, Norway, Denmark, Sweden, Iceland and one from Australia.

 • |Finland
  29-08-2012

  Oppimistilaisuuksien järjestäminen vankilassa helppoa

  Vankien perusosaamista lukemisen, kirjoittamisen, laskennon, suullisen viestinnän ja tietotekniikan alueella voidaan

 • |Island
  29-08-2012

  Auðvelt að koma á námi í norskum fangelsum

  Með tiltölulega einföldum aðgerðum er hægt að bæta grunnfærni fanga í lestri, skrift, reikningi, munnlegri tjáningu og

 • |Norge
  21-08-2012

  Lett å få til læring i norske fengsler

  | Publicerat 21.8.2012 |

 • |Norge
  21-08-2012

  Lett å få til læring i norske fengsler

  Med enkle grep kan de innsatte få bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig kommunikasjon

 • fängelseutbildning utbildningspolitik |Sverige
  04-07-2012

  Nya artiklar om klientutbildningen och om den kommande skolreformen

  | Publicerat 4.7.2012 |

 • |Finland
  26-06-2012

  Kriminaalihuollon aikuiskoulutuksessa kehitettävää

  Vangit, jotka suorittavat aikuisopintoja tuomionsa aikana, ovat tyytyväisiä opiskelumahdollisuuteen. Kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionenin tekemä ensimmäinen vankiloissa tapahtuvan aikuiskoulutuksen tarkastus kuitenkin osoittaa, että kriminaalihuollon on parannettava toimintaansa useilla osa-alueilla, jotta koulutuksen laatu paranisi. Opiskelumotivaation luomista ja ylläpitämistä pitää kehittää, samoin niiden opiskelijoiden tukemista joille opiskelu tuottaa vaikeuksia.

 • |Island
  25-06-2012

  Tækifæri til þróunar á sviði fullorðinsfræðslu í fangelsum

  Fangar sem fá tækifæri til þess að mennta sig eru ánægðir með það. Litið er á nám sem mikilvægt tækifæri til þess að auðvelda þeim að aðlagast samfélaginu að vistinni lokinni. En eftir úttekt sænska Skólaeftirlitsins er ljóst að sænska fangelsismálstofnunin getur gripið til ýmissa aðgerða til bæta gæði menntunarinnar. Efla aðgerðir sem hvetja til náms auk þess að koma á aðstoð fyrir þá sem kljást við námsörðugleika.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Utvecklingsområden för Kriminalvårdens vuxenutbildning

  Intagna som studerar inom vuxenutbildningen under anstaltstiden är nöjda med möjligheten. Studier ses som viktigt för att få en förändrad livssituation efter anstaltstiden. Men Skolinspektionens första granskning av vuxenutbildningen i anstalt visar att det finns flera områden som Kriminalvården behöver arbeta vidare med i syfte att förbättra utbildningens kvalitet. Motivationsarbetet för studier behöver utvecklas liksom arbetet med att ge stöd till studerande med svårigheter i studierna.

 • fängelseutbildning motivation |Norge
  21-06-2012

  Torfinn Langelid utnevnt til Ridder av 1. klasse og tildelt St. Olavs Orden !

  | Publicerad 21.6.2012 | Torfinn Langelid er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden! Denne ordenen tildeles norske innbyggere som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten», og formelt så er det altså Kongen som tildeler.

 • |Danmark
  13-06-2012

  Invitation til fernisering på fotoudstilling i Statsfængslet ved Horserød

  | Publicerat 13.6.2012 | Onsdag d. 27. juni 2012 kl. 14-16 Statsfængslet ved Horserød, Esrumvej 367, 3000 Helsingør

 • |Danmark
  07-06-2012

  God Løsladelse

  | Publicerad 7.6.2012 | I Danmark har projektet God Løsladelse defineret en god løsladelse som at begynder ved den gode indsættelse, at problemer/ressourcer hos den indsatte er udredt, at opgaver er identificeret og placeret hos rette myndighed, at kompetent og ansvarlig sagsbehandler er identificeret og involveret, at indsatsen er planlagt og aftalt og udmøntet i en handleplan og at ingen myndighed slipper, før en anden har fat.